Arkistolaitos

Kohteesta Arkistowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

sv ArkivverketMääritelmä

Suomen Arkistolaitoksen muodostavat Kansallisarkisto ja sen alaisina piirihallintoviranomaisina toimivat maakunta-arkistot. Arkistolaitoksen tehtävänä on ohjata, kehittää ja tutkia asiakirjahallintaa sekä varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja käytettävyys.Termi ja sen suhteet muihin termeihin

Arkistolaitos on arkistoauktoriteetti.


Aikaisempia määritelmiä

1) Arkistolaitokseen kuuluvat opetusministeriön alainen kansallisarkisto ja sen alaisina piirihallintoviranomaisina maakunta-arkistot. Arkistolaitoksen tehtävänä on ohjata, kehittää ja tutkia arkistotointa sekä varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys.

Arkistolaki 1994: 3 - 4 §

2) Arkistolaitoksen norminantovaltuuksia ovat oikeus määrätä pysyvään säilytykseen tulevasta aineistosta, arkistotiloista sekä tallenteisiin käytettävistä materiaaleista. Koska arkistolaitos toimii valtion viranomaisten arkistojen lopullisena sijoituspaikkana, tulee sillä olla oikeus niiden arkistotoimen ohjaukseen julkisen talouden kannalta tarkoituksenmukaisen työnjaon saavuttamiseksi sekä näihin arkistoihin kohdistuvan tietopalvelun edellytysten turvaamiseksi ja kehittämiseksi. [..]] Muilta osin arkistolaitos vaikuttaa viranomaisten arkistotoimeen ensi sijassa informaatio-ohjauksen ja koulutuksen avulla.

HE 187/1993 arkistolaiksi