Arkistoluettelo

Kohteesta Arkistowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

sv arkivförteckning

en inventoryMääritelmä

Arkistoluettelo on Arkistohakemisto, joka sisältää asiakirjatietovarantoon sisältyvien säilytysyksikköjen ja mahdollisesti myös arkistoyksikköjen fyysistä olomuotoa kuvaavia metatietoja.Termi ja sen suhteet muihin termeihin

Arkistoluettelo laaditaan vain pysyvästi säilytettävistä ja pitkäaikaissäilyttämisen alaisista asiakirjoista. Arkistoluettelo perustuu yleensä arkistokaavaan.


Aikaisempia määritelmiä

1) Arkiston fyysisen hallinnan mahdollistava luettelo arkistoon sisältyvistä säilytysyksiköistä (tarvittaessa luettelossa mainitaan myös arkistoyksiköt). Arkistoluettelo laaditaan pysyvästi ja pitkään (yli 10 vuotta) säilytettävästä aineistosta.
Arkistot – yhteiskunnan toimiva muisti 2006.

2)Luettelo arkistoon kuuluvista, pysyvästi tai pitkään säilytettävistä dokumenteista; laadittu useimmiten Arkistokaavan mukaan.

Tietohuollon sanasto 1993