Asiakirja

Kohteesta Arkistowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

sv handling

en document, record (InterPARES 3)


Rinnakkaistermi termille asiakirjatieto.Aikaisempia määritelmiä

1a) Asiakirjalla tarkoitetaan tässä laissa kirjallista tai kuvallista esitystä taikka sellaista sähköisesti tai muulla vastaavalla tavalla aikaansaatua esitystä, joka on luettavissa, kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävissä teknisin apuvälinein. Arkistolaki 831/94 6 § Huom. Asiakirjana ei pidetä lain tarkoittamassa mielessä tallenteita, joita erityisviranomaiset kokoavat ja tallettavat. Näitä ovat kirjastojen kirjat ja äänitallenteet, museoiden taideteokset ja Suomen elokuva-arkiston [nyk. Kava] elokuvat. HE 187/1993 arkistolaiksi

1b) Kirjallisen ja kuvallisen esityksen lisäksi käyttönsä vuoksi yhteen kuuluviksi tarkoitetuista merkeistä muodostuva kohde tai asia koskeva viesti, joka on saatavissa selville vain automaattisen tietojenkäsittelyn tai äänen- ja kuvantoistolaitteiden tai muiden apuvälineiden avulla. Julkisuuslaki 621/1999, 5 §, lyh.

2) Dokumentti, jolla on oikeudellista arvoa tai joka on laadittu tai vastaanotettu jonkin yhteisön tai yksityisen henkilön toiminnan yhteydessä tai toimintaa varten.

Tietohuollon sanasto 1993

3) Asiakirja muodostuu sisällöstä ja siihen sisältyvästä tai linkitetystä tai yhdistetystä, toimenpiteen dokumentoivasta metatiedosta. 

SFS-ISO 15489-1: 2007