Asiakirjojen siirtäminen

Kohteesta Arkistowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

en transfer (InterPARES 3)Määritelmä

Asiakirjojen siirtäminen on prosessi, jossa asiakirjat siirretään fyysisesti säilytettäväksi paikasta tai tietojärjestelmästä toiseen.Termi ja sen suhteet muihin termeihin

Rinnakkaisterminä käytetään termiä siirto.


Aikaisempia määritelmiä

1) Asiakirja-aineiston fyysinen siirtäminen organisaatiolta tai toimitiloista toiseen. Siirtämisellä tarkoitetaan myös arkistolain (831/1994) 14 §:n 1 momentin mukaista pysyvästi säilytettävien asiakirjojen siirtämistä arkistolaitokseen, joka sisältää asiakirjojen omistusoikeuden siirtymisen arkistolaitokselle (Asiakirjojen luovuttaminen).
Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin 2009

2) Asiakirjojen siirtovelvollisuus koskee vain valtion viranomaisia. Muiden arkistonmuodostajien pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja voidaan kuitenkin ottaa arkistolaitoksen säilytettäväksi yhteisen sopimuksen nojalla. HE 187/1993 arkistolaiksi

3) asiakirjojen siirtäminen paikasta toiseen
SFS-ISO 15489-1:2007