Asiaryhmitys

Kohteesta Arkistowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Määritelmä

Asiaryhmitys on asioiden ja asiakirjojen luokitusjärjestelmä, joka perustuu yleensä organisaation arkistonmuodostussuunnitelmassa käytettyyn tehtäväluokitukseen. Asiaryhmitys esitetään asiaryhmityskaavana, josta käy ilmi, mitä ryhmiä asiaryhmityksessä käytetään.Termi ja sen suhteet muihin termeihin

Asiaryhmitystä käytetään diaarikaavan laatimisen ja se toimii perustana rekisteröinnille. Myös sarjanmuodostus, julkisuus- ja salassapitomäärittelyt, seulonta ja hävittäminen perustuvat asiaryhmitykseen.


Aikaisempia määritelmiä

Rekisteröinti tapahtuu nykyisin asiaryhmitykseen perustuen. Asiaryhmityksen pohjana ovat kunkin viranomaisen tehtävät, ts. perustana on Arkistonmuodostussuunnitelma. Asiaryhmitys tukee tiedonhakua ja asiakirjojen Seulontaa. Asiaryhmityksen käyttäminen on viranomaiselle pakollista asiakirjarekistereissä ja asiankäsittelyjärjestelmissä.

Arkistot – yhteiskunnan toimiva muisti 2006