Eheys

Kohteesta Arkistowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

sv integritet (SÄHKE2-määräys 2008)

en integrity

fr intégrité (des donnees)

de Integrität, Datenintegrität Määritelmä

Asiakirjatiedon ominaisuutena eheys ilmentää sitä, että asiakirjatieto on virheetön, siinä muodossa, johon se on suunniteltu, sitä ei ole valtuudettomasti muokattu tai se ei ole tahattomasti muuttunut. Asiakirjatiedon eheys voidaan jakaa tekniseen (muodolliseen) eheyteen ja semanttiseen (sisällölliseen) eheyteen. Tietojärjestelmän ominaisuutena eheys kuvaa sitä, että tietojärjestelmä on aito, sisäisesti ristiriidaton, kattava, ajantasainen, oikeellinen ja käyttökelpoinen.Termi ja sen suhteet muihin termeihin

Asiakirjatiedon eheys voidaan selvittää eheyden tarkistamisen avulla. Asiakirjatiedon eheyden säilymisestä huolehtiminen on yksi hyvään tiedonhallintatapaan kuuluvista vaatimuksista. Muita asiakirjatiedon ominaisuuksia voivat olla mm. Aitous, Käytettävyys, Saatavuus, Saavutettavuus, Luottamuksellisuus ja Luotettavuus.


Aikaisempia määritelmiä

1) Tiedot eivät muutu hallitsemattomasti eli ne pysyvätn suunnitellussa muodossaan virheettömänä. Tietojen eheys on kunnossa, mikäli ne ovat alun perin suunnitellussa tilassa eikä mikään - ihminen, laite tai ohjelma - ole muokannut niitä vastoin suunnitelmia.

Tietoturvallisuuden peruskurssi 2010

2) Eheys tarkoittaa asiakirjan säilymistä täydellisenä ja muuttumattomana.

SFS-ISO 15489-1: 2007 

3) Tietojen tai tietojärjestelmän aitous, väärentämättömyys, sisäinen ristiriidattomuus, kattavuus, ajantasaisuus, oikeellisuus ja käyttökelpoisuus.

Arkistot – yhteiskunnan toimiva muisti 2006

4) Ominaisuus, että tietoa tai viestiä ei ole valtuudettomasti muutettu tai ettei se ole tahattomasti muuttunut ja että mahdolliset muutokset voidaan todentaa kirjausketjusta.

Asiakirjojen eheys voidaan jakaa tekniseen (ettei asiakirja ole muuttunut tietoteknisessä mielessä) ja semanttiseen (asiakirjan merkitys, sisältö, on säilynyt samana).

Arkistot – yhteiskunnan toimiva muisti 2006