Informaatio

Kohteesta Arkistowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

en informationMääritelmä

Joukko dataa, joka on tarkoitettu kommunikoitavaksi tilassa tai ajassa.

IP2 dictionary/glossaryTermi ja sen suhteet muihin termeihin

Datalla tarkoitetaan merkeistä ja symboleista koostuvaa potentiaalista informaatiota. Data on raaka-ainetta, josta voidaan jalostaa merkityksellisempää informaatiota, jota voidaan välittää edelleen. Informaatio ja tieto voidaan nähdä synonymeina, mutta tieteellisessä käytössä niiden välille tehdään ero. Informaatio on yläkäsite ja tieto sen alakäsitteenä tarkoittaa tarkempaa perusteltavuuteen ja totuudenmukaisuuteen liittyvää vaatimusta. Informaatio muodostuu tiedoksi kun vastaanottaja tulkitsee saamansa informaation ja antaa sille merkityksen siten, että se muuttaa tulkitsijan käsityksiä jostakin asiasta.

Informaatiotutkimuksessa puhutaan yleisesti tiedon arvoketjusta (value chain of information), jossa irrallinen informaatio jalostuu ihmiselle käytännössä hyödylliseksi: DATA -> INFORMAATIO -> TIETO -> TIETÄMYS -> VIISAUS.

(Julkinen data - johdatus tietovarantojen avaamiseen. LVM 2010, s. 13.)