Jatkumomalli

Kohteesta Arkistowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

en records continuum, continuum modelMääritelmä

Asiakirjatiedon elinkaari voidaan mallintaa jatkumomalliksi, jossa elinkaari koostuu toisiinsa limittyvistä, toistuvista vaiheista. Jatkumomalli esitetään kahden toisensa leikkaavan akselin ja niiden varaan rakentuvien neljän sisäkkäisen kehän moniulotteisena kokonaisuutena. Akselit kuvaavat asiakirjahallinnan keskeisiä muuttujia, jotka ovat toimija, toiminta, asiakirjahallinta ja todistusvoimaisuus. Kehät, jotka ovat laatiminen, talteenotto, organisointi ja uudelleenkäyttö, kuvaavat syklisesti toistuvia, toisiinsa liittyviä tilanteita. Asiakirjatietoon kohdistuu erilaisia hallintatoimenpiteitä elinkaaren eri pisteissä.Termi ja sen suhteet muihin termeihin

Elinkaaren mallintamisen toinen tyyppi on elinvaihemalli.