Julkisuus

Kohteesta Arkistowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

en publicityMääritelmä

Julkisuus on viranomaisen asiakirjan ominaisuus, joka ilmentää sitä, että pääsy asiakirjaan on rajoitukseton. Julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa erikseen toisin säädetä.Termi ja sen suhteet muihin termeihin

Viranomaisen asiakirjat voidaan jakaa niiden julkisuusasteen mukaan mm. julkisiin ja salassa pidettäviin. Asiakirjojen julkisuusaste määritellään arkistonmuodostussuunnitelmassa. Periaatteesta, jonka mukaan asianosaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto itseään koskevassa asiassa laaditusta julkisesta tai salassa pidettävästä asiakirjasta, käytetään termiä asianosaisjulkisuus.


Aikaisempia määritelmiä

Asiakirjan lainsäädännön määräämä julkisuus tai salassapito sekä siihen liittyvät käyttörajoitukset ja käsittely.

JHS 143/2004