Käsitteet

Kohteesta Arkistowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

LUONNOS

Tämän TOS-oppaan käsitteistö noudattaa JHS-sanastoa Sanastokeskus TSK:n termipankissa, www.tsk.fi/tepa.

arkistonmuodostussuunnitelma; AMS

asia

asiakirjatieto; asiakirjallinen tieto; asiakirja

(hybridiaineisto)

käsittelyprosessi

käsittelyprosessin kuvaus

käsittelyvaihe

käsittelysääntö

metatieto

tietoa, joka kuvaa asiakirjan sisällön, rakenteen ja kontekstin sekä sen hallinnan elinkaaren eri vaiheissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä

rakenteista tietoa, joka mahdollistaa asiakirjojen laadinnan, rekisteröinnin, luokittelun, käyttöön saamisen, säilyttämisen ja hävittämisen

(metatiedon arvojoukko)

monitoimijaprosessi

operatiivinen tietojärjestelmä

tehtävä

tehtäväluokitus

tiedonohjaus

(tiedonohjausjärjestelmä; TOJ)

tiedonohjaussuunnitelma; TOS;

tiedonohjaussuunnitelman rakenne

tiedonohjaussuunnitelman rakenneosa

tietomalli

toimenpide