Käsittelyprosessin kuvaus ja asiakirjallisen tiedon käsittely