Kotiseutuarkisto

Kohteesta Arkistowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kunta voi edistää laajemmin oman kunnan tai yhdessä usean kunnan kanssa paikallisen asiakirjallisen kulttuuriperinnön säilymistä perustamalla kotiseutuarkiston. Suomen Kotiseutuliitto on antanut suosituksen kotiseutuarkistotoimintaa varten (Suositus kotiseutuarkistoista 27.10.2000) sekä julkaissut Kotiseutuarkisto-oppaan (Onnela Samuli & Joki Vuokko, Kotiseutuarkisto-opas. Suomen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1 127. Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:16. Tampere 2007).


Suosituksen tarkoituksena on edistää koko maan kattavan kotiseutuarkistojärjestelmän luomista ja toimintaa. Vaikka lähtökohtana on kotiseutuarkiston perustaminen ja ylläpito osana kunnan toimintaa, suositus soveltuu myös yhdistysten ylläpitämiin kotiseutuarkistoihin.


Kotiseutuarkiston tarkoituksena on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen arkistoaines ja paikkakunnan henkinen perinne sekä saada se säilymään ja saattaa käytännön tarpeiden lisäksi sekä yleisen että paikallisen tutkimuksen, opetuksen ja harrastustoiminnan käytettäväksi. Kotiseutuarkisto siis täydentää kunnallisessa toiminnassa kertyvän aineiston luomaa kuvaa paikkakunnan elämästä.


Jos kunta perustaa kotiseutuarkiston, se edellyttää kunnalta resursseja arkistokelpoisten tilojen hankkimiseen, osaavan vastuuhenkilön palkkaamiseen ja kouluttamiseen, vastaanotettavan aineiston asianmukaiseen kunnostukseen, luettelointiin ja kuvailuun sekä asiantuntevan tietopalveluun järjestämiseen.


Kunnallisena toimintana kotiseutuarkistoja voi olla kulttuuri- ja kirjastotoimen alaisuudessa tai kunnanarkiston yhteydessä.


Kotiseutuarkisto voidaan sijoittaa kunnan keskusarkistoon ja sen hoitamisessa käyttää apuna resurssien salliessa kunnan arkistonhoitajan asiantuntemusta.