Luovutusluettelo

Kohteesta Arkistowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

sv leveransreversal

en transfer listMääritelmä

Luovutusluettelo on asiakirjojen luovuttamisen yhteydessä laadittava luettelo, joka sisältää tietoa luovutettavista asiakirjoista.Aikaisempia määritelmiä

1) Luettelo arkistolle luovutettavista dokumenteista, joka tehdään luovutuksen yhteydessä.

Tietohuollon sanasto 1993

2) Luettelo, johon on sarjoittain ja säilytysyksiköittäin (tarvittaessa arkistoyksiköittäin) merkitty arkistonmuodostajasta arkistoinstituutioon (tai arkistonmuodostajan omaan keskusarkistoyksikköön) siirrettävä arkistoaineisto. Sähköisen tai muun erityisaineiston luovutusluettelo on sisällöltään edellä kuvatusta poikkeava, mutta sen tarkoitus on sama: toimia siirron dokumentaationa. Luovutusluettelo laaditaan vähintään kahtena kappaleena. Sekä luovuttaja että vastaanottaja allekirjoittavat sen, ja kummallekin jää luettelosta oma kappale. Vastaanottokuittaus voi jäädä myöhempään ajankohtaan (vastaanottaja tarkastaa, että luovutuksessa ovat kaikki luettelossa mainitut aineistot).

Arkistot – yhteiskunnan toimiva muisti 2006