Määrityksen metatiedot

Kohteesta Arkistowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

LUONNOS

eAMS-määrityksellä tarkoitetaan eAMS:ia itsessään, ts. kokonaisuudessaan sitä sisältöä, mitä eAMS:lle (eAMS-järjestelmään) tuotetaan.

eAMS-määrityksen metatiedot ovat:

Nimeke (pakollinen)

Nimekkeellä kuvataan eAMS-määrityksen käyttötarkoitusta, esim. Onnellisuusviraston asiankäsittelyjärjestelmän eAMS.

Yhteyshenkilö (pakollinen)

Yhteyshenkilö voi olla esimerkiksi sama taho tai henkilö kuin eAMS-määrityksen laatija tai hyväksyjä.

Versio (pakollinen)

eAMS-määrityksen versionumero voidaan välittää tarvittaessa myös operatiiviseen tietojärjestelmään, jos halutaan tallentaa asiakirjatiedon yhteyteen tieto siitä, minkä eAMS-määrityksen version mukaan asiakirjatiedon käsittely on tapahtunut.

Lisätietoja (valinnainen)

Lisätietoina eAMS-määritykselle voidaan kertoa tilanteen mukaan esimerkiksi tieto siitä, jos eAMS-määritys on usean toimijan yhdessä laatima ja ylläpitämä tai jos se ohjaa asiakirjatiedon hallintaa ja käsittelyä useassa tietojärjestelmässä. Lisätieto voi tarvittaessa liittyä myös eAMS-määrityksen voimassaoloaikaan.

HUOM. eAMS-määrityksen metatietoja ei yleensä välitetä tiedonohjauksen elementteinä operatiiviseen järjestelmään (poikkeuksena versiotieto, mikäli tämä katsotaan tarpeelliseksi).