Perusteet

Kohteesta Arkistowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Hävittämisperusteita:


Lyhyen aikaa säilytettäviä asiakirjatietoja ovat mm.:

• asiakirjatiedot, joiden oleellinen sisältö säilyy muissa, pysyvästi säilytettävissä asiakirjatiedoissa joko omassa tai jossakin muussa virka-arkistossa

• yleiskirjeet, tiedotteet, rutiininomaiset tiedustelu ja ilmoitukset, jäljennös- ja todistuspyynnöt, kiirehtimiskirjeet, lähetekirjeet, saapuneet ilmoitukset, tiedoksiannot sekä kertomukset, selvitykset ja tilastoaineistot, joiden tiedot on otettu sellaisenaan virallisiin julkaisuihin

• apuluettelot ja kortistot, jotka on tehty toimistotyön helpottamiseksi ja joita ei tarvita hakemistoina (eivät ole lakisääteisiä)

• useimmat organisaation ylläpito- ja tukitehtäviin eli hallintoon kuuluvista rutiiniluontoisista asiakirjatiedoista:

• eräät henkilöstöasioiden hoitoon ja työjärjestelyihin liittyvät asiakirjatiedot

• eräät hankintoja ja irtaimistoa sekä tarvikevarastoja koskevat asiakirjatiedot, joita ei tarvita tilintarkastusta varten ja joiden tarkoituksena on usein pelkkä sisäinen valvonta

• tilitositteet eräin poikkeuksin sekä eräät muut tilien hoitoon liittyvät asiakirjatiedot, joita ei tarvita tilintarkastusta varten ja joiden tarkoituksena on usein pelkkä sisäinen valvonta

• kaikki tilapäisaineistot, kuten tarkastus- ja virheluettelot sekä yksittäisiä virheitä ja korjauksia koskevat ilmoitukset, luettelot ja kirjeet


Välittömästi hävitettäviä ovat mm.:

• kaksoiskappaleet

• vain omaan käyttöön otetut jäljennökset, otteet ja monisteet

• alustavat luonnokset ja tilapäiset muistiinpanot

• arkistoon kuulumattomat painotuotteet ja mainokset