Säilytysaika, säilytysajan peruste ja sen laskentaperuste