Salassapito

Kohteesta Arkistowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Määritelmä

Salassapito on viranomaisen asiakirjaan kohdistuva prosessi, jonka tarkoituksena on rajoittaa pääsy asiakirjatietoon, joka on lailla määrätty salassa pidettäväksi tai jonka sisältämästä tiedosta on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus. Salassapidolle määrätään salassapitoaika, jonka umpeuduttua asiakirjatieto tulee julkiseksi.Termi ja sen suhteet muihin termeihin

Viranomaisen asiakirjat voidaan jakaa niiden julkisuusasteen mukaan mm. salassa pidettäviin ja julkisiin. Salassa pidettävät asiakirjatiedot voidaan jakaa edelleen turvaluokiteltuihin ja muihin salassa pidettäviin asiakirjatietoihin. Asiakirjatiedon julkisuusaste määritellään arkistonmuodostussuunnitelmassa. Asianosaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto itseään koskevassa asiassa laaditusta julkisesta tai salassa pidettävästä asiakirjastiedosta. Tästä periaatteesta käytetään termiä Asianosaisjulkisuus.


Aikaisempia määritelmiä

Viranomaisen asiakirja on pidettävä salassa, jos se tässä tai muussa laissa on säädetty salassa pidettäväksi tai jos viranomainen lain nojalla on määrännyt sen salassa pidettäväksi tai jos se sisältää tietoja, joista on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus. Tiedon voi antaa, mikäli siitä on laissa säädetty tai sen asianosaisen suostumuksella, jonka etuja suojataan salassapidolla.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 22 §, 26 §, muok.