Sanasto etusivu

Kohteesta Arkistowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Asiakirjahallinnan sanasto sisältää asiakirjahallinnan ammattikielen keskeisten termien määrittelyt ja termien suhteiden kuvaukset sekä termien eri kieliset vastineet milloin tällainen vakiintunut vastine on olemassa. Sanasto perustuu kattavan lähdeaineiston läpikäyntiin ja analysointiin.

Asiakirjahallinnan sanasto ei ole normatiivinen sanasto, joka pyrkii määrittelemään termille yhden kaikissa konteksteissa pätevän merkityksen. Sanasto on kuvaileva sanasto, joka pyrkii selittämään miten termi asiakirjahallinnan kontekstissa tällä hetkellä ymmärretään ja millaisia määritelmiä sille on aikaisemmin erilaisissa lähteissä annettu. Sanasto kuitenkin sisältää suosituksia termien käytöstä.

Sanasto ei pyri kattamaan kaikkea asiakirjahallinnan ammattilaisen työssään käyttämää tai tarvitsemaa terminologiaa. Sanasto keskittyy termeihin, joiden merkityksen tai suhteen muihin termeihin on tavalla tai toisella tunnistettu vaativan analysointia ja kuvaamista. Sanaston ulkopuolelle jäävät tiedonhallinnan yhteiset termit, joiden merkitys on määritelty muissa tunnetuissa sanastoissa yhteisesti ymmärretyllä tavalla.


Sanasto on vapaasti kommentoitavissa, mutta edellyttää kirjautumista. Pyydä tunnukset sähköpostilla osoitteesta arkisto@narc.fi. Kirjautumis- ja kommentointiohje löytyy tämän linkin takaa. Sanastoa täydennetään ja ylläpidetään kommentoinnin ja muun toimintaympäristön muutoksen edellyttämällä tavalla. Sanaston ylläpidosta vastaa Kansallisarkisto. Sanastoa yleisesti koskevat tiedustelut sekä esitykset sanastoon lisättävistä termeistä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen arkisto@narc.fi.

Sanasto on tuotettu arkistolaitoksessa vuosina 2009-2011 toimineessa projektissa. Projektin puheenjohtajana toimi arkistoneuvos Eljas Orrman ja jäseninä maakunta-arkiston johtaja Riitta Sihvonen, yksikön johtaja Juhani Tikkanen ja ylitarkastaja Armi Helenius Kansallisarkistosta sekä yliassistentti Marjo Rita Valtonen Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitokselta, tietokanta-asiantuntija Mirja Loponen Mikkelin ammattikorkeakoulun informaatio- ja mediatekniikan laitokselta, tulliylitarkastaja Juho Rännäli Tullihallituksesta sekä Senior Archivist Ulla Salin-Ertama Fortum Oyj:stä. Sanastotyötä ohjasi arkistoneuvos Jaana Kilkki ja sen toteutti tutkija Olga Shevchuk Kansallisarkistosta.


Sanasto

Sanaston lähteenä käytetty aineisto