Viranomainen

Kohteesta Arkistowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

sv myndighet

en official, authorityMääritelmä

Viranomaisilla tarkoitetaan:

  1. yleisten asiakirjojen julkisuudesta annetussa laissa (83/1951) valtion, kunnan ja kirkollisen sekä muun itsehallintoyhdyskunnan viranomaisia [mukaan lukien] julkisoikeudelliset kokoukset, edustajistot, valiokunnat, lautakunnat, toimikunnat ja komiteat viran- ja toimenhaltijoineen. HE 30/1998 laiksi viranomaisen toiminnan julkisuudesta
  2. ja: tuomioistuimia ja muita lainkäyttöelimiä, valtion liikelaitoksia, eduskunnan virastoja ja laitoksia, Suomen Pankkia ja KELAa. - Mitä viranomaisesta säädetään, koskee myös säädöksen perusteella julkista tehtävää hoitavia yhteisöjä, laitoksia, säätiöitä ja yksityisiä henkilöitä. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 4 §, lyh.


Termi ja sen suhteet muihin termeihin

Viranomaisen hallussa olevasta asiakirjasta käytetään termiä Viranomaisen asiakirja. Viranomaisen toiminnan tuloksena syntyneestä arkistosta (asiakirjakokonaisuudesta) käytetään termiä Viranomaisarkisto.