Viranomaisen asiakirja

Kohteesta Arkistowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

sv myndighetshandling

en public record (Pearce-Moses 2005) Huom. käsitteellä public record on myös muita merkityksiä.Määritelmä

Viranomaisen asiakirja on viranomaisen hallussa oleva Asiakirjatieto, joka liittyy johonkin viranomaisen käsittelemään asiaan tai viranomaisen hoitamiin tehtäviin.Termi ja sen suhteet muihin termeihin

Termi viranomaisen asiakirja korvaa aikaisemmin käytetyn termin yleinen asiakirja. Julkisuusasteen mukaan viranomaisen asiakirjat voidaan jaotella mm. julkisiin ja salassa pidettäviin. Julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei lainsäädännössä ilmene erityistä perustetta niiden salassapidolle.


Aikaisempia määritelmiä

1) Viranomaisen hallussa oleva asiakirja, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Viranomaisen laatimana pidetään myös asiakirjaa, joka on laadittu viranomaisen antaman toimeksiannon johdosta, ja viranomaiselle toimitettuna asiakirjaa, joka on annettu viranomaisen toimeksiannosta tai muuten sen lukuun toimivalle toimeksiantotehtävän suorittamista varten.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 1 luku, 5 §

2) Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa erikseen toisin säädetä.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 1 luku, 1 §

3) Oikeus saada tietoja viranomaisten asiakirjoista on perusoikeus.

HE 30/1998