Åtkomstbegränsning

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Grunder för åtkomstbegränsning

För en del av de handlingar som bevaras i arkivverket gäller åtkomstbegränsningar. Begränsningen anges i Portti med beteckningen Åtkomstbegränsning efter materialet i fråga.

Åtkomstbegränsningen kan bero på att handlingen innehåller sekretessbelagd information. Eventuell sekretess grundar sig alltid på lagstiftningen. Användningsändamålet måste i förväg redovisas vid användning av sekretessbelagda handlingar i forskarsalarna och vid beställning av kopior av offentliga och sekretessbelagda personregister som är 100 år gamla eller yngre. Åtkomstbegränsningen är alltid tidsbunden och den upphör när sekretesstiden tagit slut.

En annan orsak för åtkomstbegränsning kan vara att materialet är i för dåligt skick. I vissa fall kan begränsningen även bero på att arkivet inte har organiserats och katalogiserats. Åtkomstbegränsningarna används i syfte att trygga bevarandet av handlingarna. Privatarkiven kan dessutom ha åtkomstbegränsningar, som fastställts i överlåtelseavtalet mellan överlåtaren och den mottagande arkivverksenheten.

Vissa handlingar får inte enligt lag visas för eller lämnas ut till utomstående. Denna begränsning är främst kopplad till olika kartotek och register på Riksarkivets digitala arkiv. Sådant material kan inte t.ex. överlåtas fritt i elektronisk form på nätet, men de kan forskas via kundterminalerna på arkivverkets enheter.


Hur kan man undersöka åtkomstbegränsat material?

För att få studera handlingar med begränsad nyttjanderätt måste man ansöka om användningstillstånd av den arkivverksenhet där handlingarna i fråga förvaras. I ansökan specificeras de handlingar som man vill använda samt användningsändamålet. På basis av dessa uppgifter fattar arkivverket beslut om huruvida handlingarna kan ges ut.

Åtkomstbegränsat material, som är tillgängligt via Riksarkivets digitala arkiv, kan för närvarande endast användas via kundterminalerna i arkivverkets forskarsalar.


Grunder för åtkomstbegränsning

För en del av de handlingar som bevaras i arkivverket gäller åtkomstbegränsningar. Begränsningen anges i Portti med beteckningen Åtkomstbegränsning efter materialet i fråga.

Åtkomstbegränsningen kan bero på att handlingen innehåller sekretessbelagd information. Eventuell sekretess grundar sig alltid på lagstiftningen. Användningsändamålet måste i förväg redovisas vid användning av sekretessbelagda handlingar i forskarsalarna och vid beställning av kopior av offentliga och sekretessbelagda personregister som är 100 år gamla eller yngre. Åtkomstbegränsningen är alltid tidsbunden och den upphör när sekretesstiden tagit slut.

En annan orsak för åtkomstbegränsning kan vara att materialet är i för dåligt skick. I vissa fall kan begränsningen även bero på att arkivet inte har organiserats och katalogiserats. Åtkomstbegränsningarna används i syfte att trygga bevarandet av handlingarna. Privatarkiven kan dessutom ha åtkomstbegränsningar, som fastställts i överlåtelseavtalet mellan överlåtaren och den mottagande arkivverksenheten.

Vissa handlingar får inte enligt lag visas för eller lämnas ut till utomstående. Denna begränsning är främst kopplad till olika kartotek och register på Riksarkivets digitala arkiv. Sådant material kan inte t.ex. överlåtas fritt i elektronisk form på nätet, men de kan forskas via kundterminalerna på arkivverkets enheter.


Hur kan man undersöka åtkomstbegränsat material?

För att få studera handlingar med begränsad nyttjanderätt måste man ansöka om användningstillstånd av den arkivverksenhet där handlingarna i fråga förvaras. I ansökan specificeras de handlingar som man vill använda samt användningsändamålet. På basis av dessa uppgifter fattar arkivverket beslut om huruvida handlingarna kan ges ut.

Åtkomstbegränsat material, som är tillgängligt via Riksarkivets digitala arkiv, kan för närvarande endast användas via kundterminalerna i arkivverkets forskarsalar.


Kyrkoböcker och civilregister

Via Astia kan man inte ansöka om nyttjandetillstånd för att använda 100 år gamla eller yngre befolkningsregisterhandlingar i forskarsalen.

Blanketten för att beställa befolkningsregisterhandlingar:

Ansökan docx pdf

Bilaga docx pdf
Tillbaka till Porttis huvudsida