Arkivmaterial i Regeringsgatans filial

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun

I Riksarkivets filial på Regeringsgatan förvaras ministeriernas dokumentmaterial, med undantag av Utrikesministeriet, Försvarsministeriet och Statsrådets kansli.

Nedtill på sidan finns en förteckning över materialet inklusive gränsåren. Merparten av materialet har också införts i arkivverkets databas Vakka och webbtjänst Astia.

De dokument som tillhör kommittéer, delegationer, nämnder, kommissioner, arbetsgrupper och dylika projekt som var verksamma år 1998 eller som har tillsats därefter har registrerats i statsrådets projektregister och arkiverats per projekt i projektarkiv.

Av projektregistret framgår om projektdokumenten har överförts till Riksarkivets filial på Regeringsgatan. Endast dokument som tillhör avslutade projekt och som ska förvaras varaktigt överförs till filialen på Regeringsgatan.

En förteckning över de arkiv som tillhör kommittéer, delegationer, nämnder, kommissioner och arbetsgrupper som var verksamma före år 1998 finns i pdf-format i anslutning till ministerieras materialförteckning. Man kan också höra sig för om materialet i jouren i forskarsalen på Regeringsgatan.

Regeringsgatans forskarsal har också läsapparaten för mikroficher.


________________________________________


HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIET 1984-1992
samt följande arkiv/materialhelheter:

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET 1984-1999
samt följande arkiv/materialhelheter:

 • Vägtrafikavdelningen 1984-1994
 • Komittéer och arbetsgrupper (Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbeter/Kommunikationsministeriet) 1928-1979
 • Projektregistermaterial 1995-2003


JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET 1984-1987
samt följande arkiv/materialhelheter:


JUSTITIEKANSLERSÄMBETET 1984-1993


JUSTITIEMINISTERIET
Följande arkiv/materialhelheter:


UNDERVISNINGSMINISTERIET 1984-1998
samt följande arkiv/materialhelheter:


INRIKESMINISTERIET 1984-2010
Följande arkiv/materialhelheter:


SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 1984-1999
(såsom mikroficher ministeriets tidningsurklipp 1917-1949)
samt följande arkiv/materialhelheter:

 • Lagstiftningskoncept till år 2004
 • Ledningsgruppens protokollen till år 2006
 • Nykterhets- och alkoholavdelningen 1984-1987 (Såsom mikroficher nykterhetsnämdernas förvaltningsberättelser 1961-1976)
 • Försäkringsavdelningen 1984-1987 (Såsom mikroficher försäkringsföreningnarnas förvaltningsberättelser 1946-1989, arbetslöshetskassornas förvaltningsberättelser 1957-1982 och pensions- och understödskassornas förvaltningsberättelser 1947-1990.)
 • Mottagningscentralen i Malm 1979-1995
 • Kommittéer och arbetsgrupper 1935-1997
 • Projektregistermaterial 1993-2006


ARBETSMINISTERIET 1984-1998
samt följande arkiv/materialhelheter:


STATSRÅDETS KANSLI
Följande arkiv/materialhelheter:

 • Kommittéer och arbetsgrupper 1932-1998
 • Kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken 1961-1985 (Såsom mikroficher statsrådets protokoll 1947-2007)
 • Redaktionskommittén för J.V. Snellmans samlade arbeten 1982-1999
 • Projektregistermaterial 1988-2006
 • Statsrådets bilbyråns diarier 1961-1996 (mikroficher)
 • Statsrådets utgivningar 1991-1996 (mikroficher)


FINANSMINISTERIET 1984-2002
samt följande arkiv/materialhelheter:

 • Budgetavdelningen 1984-2004
 • Ekonomiska avdelningen 1983-2003
 • Löneavdelningen 1984-1990
 • Personalavdelningen 1990-2004
 • Organiseringsavdelningen 1984-1989
 • Planeringssekretariatet 1966-1990
 • Sekretariatet för EU-ärenden 1992-1994
 • Europeiska unionens råd 1992-2001
 • Kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken 1986-2009
 • Memoradum, specialundersökningar och utredingar 1965-2008
 • Arkivsamlingar av tjänstemännen 1937-1996
 • Kommittéer och arbetsgrupper 1929-1997
 • Projektregistermaterial 1990-2010


MILJÖMINISTERIET
Följande arkiv/materialhelheter:


ÖVRIGA MATERIAL

 • Statsrådets protokoll 1984-1994
 • Stiftelsernas bokslut (PRS) 1961-1990 (Såsom mikroficher stiftelsernas bokslut 1947-1990)
 • Konkurrensrådet 1995-2002
 • Understödsansökningar från Penningautomatförenings vinster 1976-1991
 • UKK in memoriam -kommittén 1987 (mikroficher)
 • Redaktionskommittén för J.V. Snellmans samalde arbeten 1982-1992 (mikroficher)
 • Senatens finansexpedition 1834-1868 (mikroficher)
 • Medicinalstyrelsen 1971-1991


Några icke-permanenta samlingar från olika minsteriernas tjänstemannalönebyråer