Dagorder 1918-1992

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Hur hittar man den rätta dagordern?

Dagorderna har ännu inte digitaliserats. Det finns inte heller någon egentlig arkivförteckning över dem. För att få tag på en önskade dagorder måste man besöka Riksarkivets forskarsalen på Fredsgatan. Man har utarbetat ett kartotek över dagorderna, som är digitaliserat. Det alfabetiska kartoteket är ordnat enligt dagorderns utfärdare. Man bör alltså veta truppförbandet eller utfärdaren som man är intresserad av. I de fall man söker information om en viss person kan personens soldatpass eller stamkort hjälpa vidare. Om soldatpasset inte har bevarats anlitar man stamkortet. Stamkortet innehåller personens tjänstgöringsuppgifter, bland annat de trupper som personen har tjäntsgjort vid. Man får mer information om hur man beställer stamkorten. Kartoteket ger även information om tidsperioden för dagorderna i arkivet. Om dagordern finns i kartoteket, kan den önskade dagordern beställas vid forskarexpeditionen.

En allmän regel är att de fredstida dagorderna är hopslagna i ett band för varje år, medan de krigstida dagorderna utgöras av lösblad i mappar.

Dagordersamlingen som bevaras i Riksarkivet innehåller såväl fredstida som krigstida dagorder och högre befälhavares dagorder. Det bör dock noteras att Riksarkivets samling inte är fullständig. Vissa dagorder ingår fortfarande i truppförbandens förvar. I problemfall kan man alltid vända sig till jouren i forskarsalarna.

Vissa av Marskalk Mannerheims dagorder har publicerats i boken Puhtain asein. Suomen marsalkan päiväkäskyjä vuosilta 1918–44. Ett urval av Mannerheims dagorder är även uppsamlade på webb-sidan C.G.E. Mannerheim i Finlands historia, som tillhandahålls av Helsingin Suomalainen Klubi, under namnet Dagordersamling 1918-1944.