Dahlströmin kortisto

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muista myös nämä

SIVU 


Dahlströmin kortisto on Turku-aiheinen kortisto, joka käsittää noin 300 000 hakemistokorttia. Kortiston nimi viittaa Svante Dahlströmiin, joka toimi Turun maistraatin ja raastuvanoikeuden arkistonhoitajana v. 1924 - 1953. Hän oli myös Åbo Akademin historianprofessori.


Kortiston synty

Kortisto sai alkunsa Dahlströmin tutkiessa Turun rakennushistoriaa v. 1929 julkaistua väitöskirjaansa varten. Väitöskirja käsitteli Turun vuoden 1827 kaupunkipaloa. Dahlström selvitti väitöskirjaansa varten palaneiden talojen sijaintia. Samalla selvisi paljon mm. taloihin ja tontteihin liittyvää omistushistoriaa. Dahlströmin muistiinpanoista syntyi kortisto, josta tuli aiottua laajempi.

Dahlströmin tutkimuksen keskeisen lähdeaineiston muodostavat Turun maistraatin käsinkirjoitetut pöytäkirjat, jotka ovat paksuja sidoksia. Niissä ei ollut juuri minkäänlaisia hakemistoja, mikä vaikeutti niiden käyttämistä. Turun kaupunki myönsikin v. 1927 määrärahan pöytäkirjojen korttihakemiston laatimiseksi.

Kortisto laajeni alkuperäistä suunnitelmaa paljon suuremmaksi, ja kortittamistyötä tehtiin pitkään Dahlströmin väitöskirjan valmistumisen jälkeenkin. Dahlströmin itsensä ja palkattujen työntekijöiden lisäksi kortittamisessa toimi apuna vapaaehtoisia. Nykyään pöytäkirjoja säilytetään Turun kaupunginarkistossa, mutta Dahlströmin työn tuloksena syntynyt kortisto on Turun maakunta-arkistossa

Kortiston sisältö

Kortisto käsittää neljä pääosaa: nimenmukaisen kortiston, asianmukaisen kortiston, topografisen kortiston, perukirjakortiston. Topografinen kortisto jakaantuu lisäksi pienempiin kokonaisuuksiin.

Dahlström loi tarkan järjestelmän, jonka mukaan kortteja laadittiin. Tärkeätä oli, että lähdeviitteet tulivat huolellisesti merkityiksi. Maistraatin ja raastuvanoikeuden pöytäkirjat käytiin tarkasti läpi, ja jokaisesta löytyneestä henkilönnimestä tehtiin kortti. Asioista ja ammattinimikkeistä tehtiin omia korttejaan. Tonttien ja talojen omistussuhteisiin toisaalta liittyi paljon henkilöhistoriaa. Siksi kortistossa on myös paljon viitekortteja, jotka viittaavat kortiston eri osiin.

Maistraatin ja raastuvanoikeuden pöytäkirjojen ohella tietoja kortistoon on kerätty myös muista lähteistä, esimerkiksi ansiokkaista sukututkimuksista. Ajallisesti kortisto ulottuukin keskiajalta (Mustakirja [1]) 1950-luvulle.

Turun maakunta-arkistoon Dahlströmin kortisto siirrettiin v.1953; se on ollut vapaasti tutkijoiden käytettävissä. Kortisto digitoitiin vuonna 2015. Nykyään sitä siis voi tarkastella myös Digitaaliarkistossa [2] arkistolaitoksen internet-sivuilla.Lähteitä:

Mäkinen, Anneli: Dahlströmin kortisto Turun maakunta-arkistossa. Sukutieto 3/2002 (Suomen Sukututkimusseuran julkaisu).Siirry Vakka-arkistotietokantaan

Siirry Aarre-arkistorekisteriin

Siirry digitaaliarkistoon

Siirry karttahakuun

Paluu Portin etusivulle