Huvudsida

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Välkommen till Portti, arkivverkets informationssidor om Riksarkivets arkivmaterial! De här sidorna fungerar som en infowebbplats där arkivverket ger råd och tips om hur både handlingarna i pappersformat och de digitaliserade handlingarna kan användas. Infowebbplatsens innehåll utvidgas småningom så att den kommer att ge råd om allt flera arkivmaterialers användande.

Alla anvisningar, om hur arkivmaterialet kan användas, kommer att publiceras på både finska och svenska. Kunskapsomgivningarna skrivs först på finska, varefter de kontinuerligt översätts till svenska. Ibland kan det hända att en svenskspråkig anvisning inte ännu har publicerats, då lönar det sig att kontroller ifall man redan har gjort en finskspråkig anvisning om materialet.

Under år 2010 kommer Portti att utvidgas och utvecklas målmedvetet. Det synligaste märket av detta är det veckovis växande antalet kunskapsomgivningar. Även Porttis layout utvecklas så att den betjänar bättre användaren.

Vi tar gärna emot kommentarer om Portti per e-post på adressen portti@narc.fi.

Digitalarkivet utvidgas ständigt. Här är en lista över alla digitaliserade arkiv, vilken eventuellt kan vara mera omfattande än Porttis register.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


B

Barnförflyttningskommittén (Åtkomstbegränsning)

D

Detektiva centralpolisen (Åtkomstbegränsning)

Dombokskartotek

Domböcker

Domstolarna för statsförbrytelser och överdomstolen för statsförbrytelser (Åtkomstbegränsning)

E

Ecklesiastikexpeditionen

Ekonomiedepartementets registratorskontor

F

Finska passexpeditionen

Finska statssekretariatet

Frihetskrigets historiekommitté 1913-1927

Församlingsarkiv

G

Generalguvernörskansliet

H

Helsingfors rådstuvurätt

Heraldica

Högsta domstolen

K

Krigsdagböcker

Krigsfängelseväsendet

M

Meritförteckningar

P

Passexpeditionen

R

Ryska militärhandlingar (VeSA)

S

Senaten

Senatens ecklesiastikexpedition

Senatens ekonomiedepartements expeditioner

Senatens ekonomiedepartements registratorskontor

Senatens justitiedepartement

Senatens kartor

Senatens skatteköpshandlingar (samling)

Sjömanshus

Socialministeriets barnförflyttningskommitté

Sockenkartor

Statsförbrytelsedomstolarna (Åtkomstbegränsning)

Statspolisen (Åtkomstbegränsning)

Statssekretariatet

V

Vita truppförband i inbördeskriget

Å

Åbo hovrätt

Åklagarmyndigheterna vid statsförbrytelsedomstolarna

Ö

Överdomstolen för statsförbrytelser och domstolarna för statsförbrytelser (Åtkomstbegränsning)

Överstyrelsen för pressärendenaSuomeksi