Kartotek över passinnehavare 1904—1918

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun

År 1903 förändrades passförordningen så, att länsstyrelsens respass var giltig ett år utan åtgärder ifrån passexpeditionen. Efter ett år skulle man anmäla sig till Finska passexpeditionen för att få ett uppehållstillstånd. Förordningen utvidgades så att den rörde alla samhällsklasser. Från och med 1903 hittar man även alla ståndspersoner i passexpeditionens arkiv med vissa undantag, t.ex. officérer som tjänstgjorde i Ryssland fattas. Tidigare personkataloger ersattes med ett alfabetisk kartotek över passinnehavare.


Passkortens innehåll

Kartotek över passinnehavare är upplagd på ryska blanketter och ifylld i huvudsak på ryska. Släktnamnen är skrivna med både kyrillisk och latinsk alfabet. Korten är ordnade enligt latinsk alfabet. Varje kort innehåller förutom grunddokumentets nummer information om passinnehavarens födelsetid, hemort i Finland, yrke, civilstånd, uppgifter om hustru barn samt möjliga anmärkningar rörande värnplikt. Därutöver kan korten innehålla tilläggsuppgifter. De kan vara skrivna på ryska, svenska eller finska. En del av dessa är gjorda av huvudkonsulaten i S:t Petersburg / Leningrad på 1920-talet. De är ofta relaterade till utredningen om en persons finska härkomst.

Nedanstående bild visar hurudan information passkortet innehåller. Du kan förstora bilden genom att klicka på den.


Utredning av personuppgifter i det digitaliserade materialet

Kartoteket över passinnehavare är inte fritt tillgänglig via Internet, eftersom det är frågan om ett personregister som är mindre än 100 år gammalt. Sådan informaiton får inte, enligt lagstiftning som tryggar skyddet för den personliga integriteten (personuppgiftslag 523/1999), ställas fritt på Internet. Materialet kan dock användas via kundterminalerna i Riksarkivet och landsarkiven. Forskaren skall ansöka om ett användningstillstånd av personalen. Med användarnamnet kan man sedan logga in sig på Digitalarkivet.

Via arkivdatabasen VAKKA väljs serien Bad Passinhaltijain kortistot (Kartotek över passinnehavare). Därefter öppnas en lista över arkivenheterna i alfabetisk ordning. Den rätta arkivenheten väljs på listan, varefter man kommer åt att forska korten digitalt via länken Materialet finns i digitalarkivet.