Metsähallinnon tarkastuspiirit

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muista myös nämä

Metsähallinnon hoitoalueet

Metsähallitus 

Mitä olivat metsähallinnon tarkastuspiirit?

Metsähallinnon tarkastuspiirit perustettiin vuonna 1859 valtion metsien hoitoa ja hallintoa varten. Tarkastuspiirit toimivat piirihallintoviranomaisina vuonna 1863 perustetun metsähallituksen ja paikallisella tasolla toimivien hoitoalueiden välillä. Tarkastuspiirien määrä vaihteli kahdeksasta yhteentoista.

Tarkastuspiiriä johtanut ylimetsänhoitaja valvoi metsiä koskevien säännösten noudattamista, piti kirjaa valtion metsistä ja niiden hoidosta ja arvioidusta tuotosta sekä antoi luvan valtion metsien kaatamiseen, myymiseen ja puutavaran luovuttamiseen.

Metsähallinnon tarkastuspiirit lakkautettiin vuonna 1921 osana metsähallinnon uudistusta. Maa jaettiin neljään piirikuntaan, johon kuhunkin perustettiin piirikuntakonttori valvomaan ja ohjaamaan valtion metsien käyttöä. Hoitoalueita on piirikunnissa myöhemmin ryhmitelty tarkastuspiireiksi, mutta myöhemmillä tarkastuspiireillä ei ole ollut itsenäistä asemaa organisaatiossa.


Mitä asiakirjoja metsähallinnon tarkastuspiirien arkistot sisältävät?

Tarkastuspiirin ylimetsänhoitajan metsähallituksen ja hoitoalueiden kanssa käymä kirjeenvaihto muodostaa keskeisen osan tarkastuspiirien arkistoista. Kirjeenvaihtoa tutkiessa kannattaa hyödyntää saapuneiden kirjeiden diaareja, joita on pidetty 1880-luvullta lähtien lähettäjän mukaan.
Erilaisten luetteloiden ja tiliasiakirjojen lisäksi arkistoihin sisältyy mm. ylimetsänhoitajan vuosittain laatimien vuosikertomuksien toisteita sekä hakkuuehdotuksia ja työohjelmia. Osa arkistoista sisältää myös metsäalueiden karttoja. Vanhimmat asiakirjat ovat ruotsinkielisiä.

Tarkastuspiirien asiakirjoja sisältyy myös niiden seuraajina toimineiden metsähallinnon piirikuntakonttoreiden arkistoihin.


Mihin arkistoa voi käyttää?

Metsähallinnon tarkastuspiirien arkiston asiakirjoja voi käyttää yhdessä hoitoalueiden ja metsähallituksen arkistojen asiakirjojen kanssa esimerkiksi tutkittaessa valtionmaiden metsänhoitoa, hakkuita, puutavaran hankintaa tai asutusasioita. Esimerkiksi arkistoon sisältyvät tarkastuspiirien vuosikertomukset sisältävät monenlaista tietoa tarkastuspiirin alueella suoritetuista metsänhoitotöistä ja hakkuista, mutta myös metsissä tapahtuneista vahingoista, kuten kuloista ja myrskyistä. Vuosikertomuksissa on tietoa myös teiden rakentamisesta ja uittoväylistä sekä virkataloista, metsänvartijatorpista, kruununmetsätorpista ja uudistiloista.

Koska metsänhoitoa ohjattiin tiukasti keskushallinnosta, kannattaa tarkastuspiirien arkistojen rinnalla käyttää myös metsähallituksen hoitoalueiden arkistoja.


Miten voin tutkia arkistoa?

Tarkastuspiirien arkistoja säilytetään maakunta-arkistoissa. Arkistolaitoksen Vakka-arkistotietokannasta löytää tiedon siitä, missä toimipisteessä tarkastuspiirien arkistoja säilytetään ja millaisia asiakirjoja arkistoihin sisältyy. Tietoa voi hakea esimerkiksi Vakan tarkennetulla haulla valitsemalla 4. Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä vaihtoehdon Metsähallinnon piiriviranomaiset, joka löytyy pääryhmän Asutus, maanmittaus ja maa- ja metsätalous kohdalta. Halutessaan hakua voi rajata lisäämällä hakusanan " tarkastuspiiri " kohtaan 1. Nimihaku

Avautuvasta hakutuloksesta näkyy arkistolaitoksessa säilytettävät tarkastuspiirien arkistot. Valitsemalla arkiston avautuu oikealle perustietoa tarkastuspiiristä sekä mm. tietoa sen edeltäjistä ja seuraajista. Valitsemalla arkiston nimen saa tietoa mm. arkiston rajavuosista ja säilyttävästä arkistolaitoksen yksiköstä. Valitsemalla Sarjat-linkin saa nähtäväkseen arkiston sisällysluettelon ja saa yleiskuvan niistä asiakirjaryhmistä, joista arkisto koostuu.

Astia-palvelun haussa hakusana metsä on liian yleinen. Hakusanoina kannattaa käyttää toimintaa tai aihetta kuvaavia hakusanoja sopivasti tähdellä katkaisten, esimerkiksi:

  •  hakkuu*
  •  leimau*
  •  *myynti*
  •  *viljely*
  •  torp*
  •  uitto*
  •  metsäpalo*
  •  työohjelm*
  •  kertomu*
  •  kart*

Mikäli haluaa kohdistaa haun vain metsähallinnon tarkastuspiirien arkistoihin, voi hakusanaan yhdistää "metsähall* tarkastuspiir*" rajaamaan hakua.

Kirjallisuutta

Hertz, Martti, Metsähallitus 1859-1934. Helsinki 1934.

Laitakari, Erkki, Metsähallinnon vuosisataistaival 1859-1959. Silva Fennica 107. Tampere 1960.

Parpola, Antti, Åberg, Veijo, Metsävaltio – Metsähallitus ja Suomi 1859-2009. Metsähallitus, Helsinki, 2009.


Siirry haku- ja tilausjärjestelmä Astiaan

Siirry Vakka-arkistotietokantaan


Paluu Portin etusivulle