Miten löydän oikean todisteainekortin ja pohja-aineiston?

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Todisteainekortti

Todisteainekortistoa kannattaa hyödyntää henkilön etsimisessä, kun on tiedossa, että häntä ei tuomittu valtiorikosoikeuksissa tai valtiorikosylioikeudessa, eikä hänestä löydy tietoja paikallisten tutkintoasiainosastojen päälliköiden kansioista. Korteissa saattaa olla tietoa myös henkilöistä, jotka mainittiin punakaartin asiakirjoissa, mutta ei tutkittu tarkemmin.

Todisteainekortit muodostavat käytännössä hakemiston siihen aineistoon, minkä perusteella todisteainekortit on kirjoitettu. Korteissa itsessään saattaa myös olla jonkin verran tietoa.

Todisteainekortistoon päästään käsiksi pöytäkirjojen tapaan Vakka-arkistotietokannan avulla (ks. tarvittaessa Valtiorikosoikeuksien syyttäjistön luku 4.). Tutkintoviranomaisten sarjasta valitaan jakso Aå Henkilötiedot punakaartilaisista (ks. kuva). Arkistoyksiköt Aå 1-424 sisältävät todisteainekortit.

Aå sarja.jpg

Valitsemalla esim. jakson Aå:4 Punakaartilaisia koskevia todisteainekortteja 1918–1918 avautuu näkymä, josta selviää todisteainekorttien aakkosellinen järjestys (esim. Aaltonen K.-Aarni Y.) Jakson numeron ja aakkosellisen jaon perusteella tilataan oikea kansio Rauhankadun tutkijasalin päivystäjältä.

Yhdestä henkilöstä on yleensä useampia kortteja. Samannimisten henkilöiden kohdalla on tutkintojen aikana, erityisesti 11.6.1918 muuttuneiden ohjeiden vuoksi, saattanut tapahtua virheitä, joten joissakin todisteainekorteissa saattaa olla tietoja toisesta samannimisestä henkilöstä.

Pohja-aineisto

Todisteainekortissa oleva merkintä viittaa paikkakunnan nimeen ja numeroon (esim. Tampere 1121 tai Viipuri 80). Näillä tiedoilla voi tilata pohja-aineistosta (jaksot Aå:426–471) oikean kansion. Viitemerkintä T-k 2431 tai T-k 9875 viittaa numeroituun pohja-aineistoon, joka löytyy kansioista Aå:472–489.

Tiedot löytyvät Vakka-arkistotietokannasta. Katso tarvittaessa ohjeistus todisteainekorttien käyttöä käsittelevästä kappaleesta.

Tutkintojen aikaisesta tarkoin määrätystä ”systeemistä” huolimatta, saattaa olla, että pohja-aineiston kaikki alkuperäiset asiakirjat eivät ole oikeassa paikassa.