Nuorisoseurat

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Mitä ovat nuorisoseurat?

Nuorisoseuraliikkeen syntyvaiheet liittyvät 1800-luvun lopun kansalliseen heräämiseen ja sivistysaatteen nousuun. Nuorisoseuraliike syntyi kansanliikkeenä ja organisoitui vasta myöhempinä vuosina piirijärjestöiksi ja valtakunnallisiksi järjestöiksi.

Nuorisoseurojen toiminnassa oli keskeistä monimuotoinen kansanvalistustoiminta. Alkuvaiheessa nuorisoseurojen keskeisiä toimintamuotoja olivat esimerkiksi lukutuvat ja kansanjuhlat sekä teatteriin ja liikuntaan painottunut harrastustoiminta. Nuorisoseuratoiminta laajeni pian koko maan kattavaksi liikkeeksi.

Nuorisoseuraliikkeen alkuvaiheissa painotettiin tiedollista sivistystä. Nykyään painotetaan yhteisöllisyyttä sekä sosiaalisten taitojen ja erityistaitojen oppimista. Suomalaisen kulttuurin vaalimisen lisäksi kansainvälisyys kuuluu nykyään luontevasti nuorisoseuraliikkeen aatesisältöön.

Mitä asiakirjoja nuorisoseurojen arkistot sisältävät?

Arkistolaitoksen yksiköissä säilytetään yli kolmensadan nuorisoseuran arkistoa. Ne sisältävät esimerkiksi luetteloita, pöytäkirjoja, toisteita, kirjeitä ja tiliasiakirjoja. Luettelot sisältävät mielenkiintoisia tietoja nuorisoseurojen jäsenistä. Pöytäkirjoissa on vuosikokousten, kuukausikokousten ja johtokunnan kokousten pöytäkirjoja. Toisteet sisältävät esimerkiksi kiertokirjeitä sekä vuosi- ja toimintakertomuksia. Tiliasiakirjoissa on jäsenluetteloita jäsenmaksun suorittaneiden tositteina. Tilikirjoista ilmenevät seuran tulot ja menot. Nuorisoseurojen arkistot voivat sisältää myös seurojen omia lehtiä. Nuorisoseurapiirien arkistot voivat sisältää tietoja piiriinsä kuuluneista nuorisoseuroista.

Mitä tietoja voin saada nuorisoseurojen arkistoista?

Nuorisoseurojen arkistojen avulla voi selvittää nuorisoseurojen toimintaa ja nuorisoseuratoiminnassa mukana olleita henkilöitä.

Miten etsin tietoa nuorisoseurojen arkistoista?

Nuorisoseurojen arkistoja voi tutkia Kansallisarkistossa ja maakunta-arkistoissa. Suomen Nuorison Liitto ry:n arkistoa säilytetään Kansallisarkistossa. Arkistoluetteloihin voi tutustua Vakka-arkistotietokannan avulla. Kannattaa valita Vakan tarkennettu haku ja valita kohtaan 4. Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä Nuorisojärjestöt ja kohtaan Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö esimerkiksi Mikkelin maakunta-arkisto tai jättää kohdassa valmiina oleva Kaikki, jolloin haun tuloksiksi saadaan kaikki arkistolaitoksessa säilytettävät nuorisoseurojen arkistot.

Asiakirjat tilataan tutkittaviksi haku- ja tilausjärjestelmä Astian kautta. Hakusanana voi käyttää tietyn nuorisoseuran nimeä esimerkiksi antr* nuorisoseur*, jolloin kyseisen arkiston arkistoyksiköt saadaan poimittaviksi tilauskoriin.

Kirjallisuutta

Numminen, Jaakko, Yhteisön voima : nuorisoseuraliikkeen historia 1. Synty ja kasvu 1881-1905. Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Helsinki 2011.

Numminen, Jaakko, Yhteisön voima : nuorisoseuraliikkeen historia 2. Järjestö 1906-1944. Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Helsinki 2011.

Numminen, Jaakko, Yhteisön voima : nuorisoseuraliikkeen historia 3. Seuratoiminta 1906-1944. Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Helsinki 2011.

Numminen, Jaakko, Yhteisön voima : nuorisoseuraliikkeen historia 4. Kansalaiskasvatus 1906-1944. Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Helsinki 2011.

Numminen, Jaakko, Yhteisön voima : nuorisoseuraliikkeen historia 5. Kansanliike elää 1945-2006. Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Helsinki 2011.

Katso myös

Suomen Nuorisoseurojen Liitto

Nuorisoseuraliike WikipediassaSiirry haku- ja tilausjärjestelmä Astiaan

Siirry Finnaan

Siirry Vakka-arkistotietokantaan

Siirry Aarre-arkistorekisteriin

Siirry digitaaliarkistoon

Siirry karttahakuunPaluu Portin etusivulle