Passinhaltijain kortisto 1904—1918

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Vuonna 1903 passiasetusta muutettiin siten, että lääninhallituksen matkapassi oli Venäjällä voimassa vuoden ilman passiviraston toimenpiteitä. Vuoden jälkeen Venäjälle muuttajan tuli ilmoittautua Suomen passivirastoon oleskelupassin saantia varten. Asetus laajennettiin koskemaan kaikkia yhteiskuntaluokkia. Vuodesta 1903 alkaen myös säätyläiset löytyvät passiviraston arkistosta tietyin poikkeuksin, esim. Venäjällä palvelleet upseerit puuttuvat. Aiemmat henkilöluettelot korvattiin yhdellä aakkosellisella passinhaltijain kortistolla.

Passikorttien sisältö

Passinhaltijain kortisto on laadittu venäjänkielisille lomakkeille ja täytetty pääasiassa venäjäksi. Sukunimet on kirjoitettu sekä kyrillisin että latinalaisin aakkosin. Kortit on järjestetty latinalaisen aakkoston mukaan. Kustakin kortista löytyy perusasiakirjan numeron lisäksi tiedot passinhaltijan syntymäajasta, kotipaikasta Suomessa, ammatista, siviilisäädystä, vaimon ja lasten tiedot sekä mahdollinen merkintä asevelvollisuudesta. Kortissa voi olla myös lisähuomautuksia. Ne voivat olla kirjoitettu venäjäksi, ruotsiksi tai suomeksi. Osa näistä huomautuksista on Suomen Pietarin / Leningradin pääkonsulaatin 1920-luvulla tekemiä merkintöjä. Ne liittyvät usein henkilön suomalaisen syntyperän selvittämiseen.

Alla olevaa kuvasta näet, mitä tietoja passinhaltijain korttien eri sarakkeisiin on kirjoitettu. Voit suurentaa kuvaa sitä klikkaamalla.

Portti passikortti suom.JPG

Henkilötietojen etsiminen digitoidusta aineistosta

Passinhaltijain kortisto ei ole vapaasti luettavissa Internetissä, koska se on osittain alle 100 vuotta vanha henkilörekisteri, jota ei saa yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön (henkilötietolaki 523/1999) perusteella asettaa vapaaseen käyttöön Internetissä. Aineistoa voi kuitenkin käyttää vapaasti Kansallisarkiston toimipaikkojen asiakaspäätteiltä.

Vakka-tietokannasta passiviraston arkiston sarjoista valitaan sarja Bad Passinhaltijain kortistot. Esiin saadaan kortistojaksot aakkosjärjestyksessä. Listasta valitaan haluttu jakso, jonka sisältämiä kortteja pääsee tutkimaan painamalla Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon -painiketta. Aineiston voi hakea esille myös suoraan digitaaliarkiston kautta.