Sockenböckerna och dessas register 1848—1903

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Varje finländare som övervakades av Finska passexpeditionen registrerades under åren 1848-1903 i så kallade sockenböcker. Som grund för detta var en förordning från år 1848, som bestämde att finländarna skulle vara inskivna i sin hemförsamling och betala fattigavgiften dit. Därmed utarbetades länsvis byggda sockenböcker, där alla passinnehavare var fördelade enligt stad eller socken. Passinnehavarna registrerades i sockenböckerna i den ordning som de hade fått sitt pass. För att göra det lättare att hitta en viss person gjordes alfabetiska register till sockenböckerna.

Sockenböckerna innehåller bl.a. information om passinnehavarens yrke, födelsedatum, tiden då passet beviljats (antingen för personen själv eller för förfäderna), grunddokumentets nummer, uppehållstillståndets nummer och tiden då det beviljats samt uppgifter om äktenskap, barn och död.


Sökning av en viss person i de digitaliserade sockenböckerna

Sökning om en viss person i sockenböckerna börjas genom att välja serien Bac Pitäjänkirjojen hakemistot (Register till sockenböckerna) via arkivdatabasen VAKKA. Registren till sockenböckerna innehåller två serier, en för åren 1848-1870 och en annan för åren 1870-1903. Passinnehavarna är listade i alfabetisk ordning i båda serierna. Genom att välja den rätta arkivenheten, som innehåller de önskade namnen, kommer man vidare till Digitalarkivet via en länk.

I Digitalarkivet måste man bläddra igenom dokumenten tills man hittar personen man söker efter. Den alfabetiska årdningen i registeringen kan ibland vara vacklande efter efternamnets första bokstav. Med hjälp av registren till sockenböckerna får man reda på på vilken sida i sockenböckerna personens uppgifter kan hittas. I registren används förkortningar över sockenböckerna.

Då man fått reda på den rätta sockenboken och sidan väljer man serien Bab Pitäjänkirjat (Sockenböcker) via arkivdatabasen VAKKA. Sockenböckerna är arrangerade års- och länsvis. Den arkivenhet som innehåller den önskade sockenboken, väljs i databasen. En länk till Digitalarkivet finns på Arkivenhetens sida. Med hjälp av sidonummern hittar man sidan som innehåller den eftersökte personens uppgifter.


Åtkomstbegränsningar

Alla sockenböcker är inte fritt tillgängliga på Internet. En del av dem innehåller personuppgifter och är yngre än 100 år. Sådant material får enligt integritetslagstiftningen (personuppgiftslag 523/1999) göras tillgängligt endast i arkivverkets enheter. Sockenböckerna för åren 1848-1869 är dock fritt tillgängliga. Materialet kan dock användas via kundterminalerna i Riksarkivet och landsarkiven. För att forska i material som är skyddade enligt integritetslagstiftningen måste man ansöka om användningstillstånd. Med hjälp av användarnamnet som fås av personalen kan man sedan logga in sig på Digitalarkivet.

Utöver detta bör forskaren observera att sockenböckerna är ofullständigt bevarade. Endast sockenböckerna för Kuopio och S:t Michel har bevarats i sin helhet. Sockenböckerna som nämns i registren kan vara helt förstörda eller så kan de ha bevarats endast delvis.

De bevarade sockenböckerna och deras förkortningar

1848—1869

Tavastehus län III

Viborgs län IV A, B, C, D

S:t Michels län V

Kuopio län VI

Vasa län VII

Uleåborgs län VIII


1870—1903

Nylands län I

Åbo och Björneborgs län II

S:t Michels län IV

Kuopio län V

Vasa län VI

Nylands, S:t Michels och Kuopio län VII

Viborgs län C