Tilastollisen päätoimiston teollisuustilasto -arkiston käytössä tarvittavat lähtötiedot

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muista myös nämä

Tilastollisen päätoimiston teollisuustilasto -arkisto 

Yleistä

Arkistoyksiköt on luetteloitu kulloinkin käytössä olleen järjestämisperusteen mukaan. Sen vuoksi asiakirjojen tilaamisessa tarvittavat lähtötiedotkin vaihtelevat. Vuosina 1909-1921 aineisto on järjestetty ensisijaisesti lääneittäin ja läänien alla toimialoittain. Vuodesta 1922 lähtien ensisijainen järjestämisperuste on toimiala.

Aineiston tilaamisen kannalta arkistointijärjestyksellä on olennainen merkitys. Mikäli tutkimuksen kohteena on tietty toimiala maanlaajuisesti, niin vuoteen 1921 asti on käytävä läpi koko aineisto, mutta vuodesta 1922 lähtien riittää, kun tilaa vain kyseisen toimialan aineistot. Jos taas tutkimus kohdistuu esimerkiksi tietyn kunnan alueella toimineisiin teollisuuslaitoksiin, on aineisto vuoteen 1921 tilattavissa läänitiedon perusteella, mutta vuodesta 1922 lähtien olisi periaatteessa käytävä läpi kaikki toimialat ja tutkittava, onko niissä kyseisen kunnan alueella toimineiden laitosten aineistoja.

Vuosien 1909-1915 aineistot

Asiakirjoja tilattaessa on tiedettävä lääni.

Vuosien 1916-1921 aineistot

Asiakirjoja tilattaessa on tiedettävä lääni ja tilanteesta riippuen joko kihlakunta tai kaupunki.

Vuosien 1922-1973 aineistot

Asiakirjoja tilattaessa on ensisijaisesti tiedettävä toimialan tunnus. Toimialat ja niiden tunnukset ovat ajan saatossa kuitenkin vaihdelleet. Kunkin vuoden tilastoidut toimialat ja niiden tunnukset löytyvät täältä.

Vuosina 1922-1953 toimialatunnuksena on roomalainen numero ja sen alaryhmätunnuksena arabialainen numero. Vuosina 1954-1973 toimialatunnuksena on arabialainen numero (aluksi nelinumeroinen ja vuodesta 1972 lukien enintään kuusinumeroinen).

Tietyn toimialan lomakkeet ovat pääsääntöisesti yhdessä arkistokotelossa. Jos lomakkeet eivät kuitenkaan ole mahtuneet yhteen koteloon, on ne jaettu kahteen tai useampaan koteloon. Jakoperusteena on käytetty läänijakoa. Mikäli tutkimus kohdistuu tiettyyn maantieteelliseen alueeseen, on aineistoa tilattaessa hyvä siis tietää myös lääni. Tilaamalla kaikki kyseisen toimialan aineistoja sisältävät kotelot ei läänitietoa luonnollisesti tarvita.

Mikäli tutkimuksen kohteena olevan vuoden toimialaluettelo puuttuu edellä olevan linkin takaa avautuvasta näkymästä, kannattaa käyttää edellisen tai seuraavan vuoden luetteloa.