Vapaus- ja heimosotamuistelmat

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muista myös nämä

Historiallisten seurojen muistitietotoimikunta

Sisällissota 1918

Suomen Vapaussodan itsenäisyysarkisto

Vapaussodan historian komitea

Vapaussoturien elämäkerrasto 

Mikä on Vapaus- ja heimosotamuistelmat -kokoelma?

Vapaus- ja heimosotamuistelmat -kokoelma koostuu kansalaissotaa, sen valmisteluja sekä heimosotia käsittelevistä muistelmateksteistä. Keräyshankkeen käynnisti Sota-arkisto, mutta varsinaisen keräyksen suorittivat Puolustuslaitos (nykyinen Puolustusvoimat) ja Suojeluskuntajärjestö vuosina 1936–1937.

Sota-arkisto keräsi yksityisiltä ihmisiltä samanaikaisesti sota-ajan asiakirjoja, mutta näiden koettiin olevan liian niukkoja antamaan yhtenäistä kuvaa tehdystä työstä. Sotahistoriallisen tutkimuksen todettiin tarvitsevan aineistokseen myös henkilökohtaisia muistelmia.

Puolustuslaitoksen ja Suojeluskuntajärjestön määräysten mukaan kaikkien vakinaisessa palveluksessa olleiden, sisällissotaan ja sen valmisteluun sekä niin kutsuttuihin heimosotiin osallistuneiden henkilöiden tuli kirjoittaa osallistumisestaan muistelma. Suojeluskuntajärjestön yliesikunta toivotti tervetulleeksi myös vapaaehtoisessa palveluksessa toimineiden muistelmat. Kokoelmaan kuuluu reilut 1500 muistelmaa, mutta tavoitteeseen suhteutettuna muistelmatekstien määrä on melko pieni.

Mitä asiakirjoja kokoelma sisältää?

Vapaus- ja heimosotamuistelmat -kokoelma on hyvin yhtenäinen; siihen kuuluu reilut 1500 muistelmatekstiä, niiden erilaisia liitteitä sekä Puolustuslaitoksen yleisesikunnan ja Suojeluskuntain yliesikunnan määräys- ja ohjeistuskirjeet. Muistelmatekstien pituudet vaihtelevat yhdestä sivusta kymmeniin sivuihin. Pisin muistelma on 73 sivua. Joidenkin muistelmien liitteinä on esimerkiksi karttoja tai päiväkirjatekstejä. Ohjeistuskirjeet taustoittavat kokoelmaa tärkeällä tavalla. Osa aineistosta on luetteloimatta.

Mitä tietoja asiakirjoissa on?

Vapaus- ja heimosotamuistelmat -kokoelma on hyödyksi esimerkiksi sotahistorioitsijoille ja sukututkijoille. Muistelmissa yksittäiset ihmiset kuvaavat suhteellisen vapaamuotoisesti kokemuksiaan kansalaissodasta, joten tekstit syventävät tietoja tietystä henkilöstä ja mahdollistavat samalla mikrohistoriallisen näkökulman sotaan.

Puolustuslaitoksen yleisesikunnan ja Suojeluskuntain yliesikunnan määräys- ja ohjeistuskirjeiden mukaan muistelmista tuli käydä ilmi muistelijan asema armeijassa sekä osanotto sotatoimiin. Muistelijan tuli myös selostaa toimintansa joukkojen järjestely- ja koulutuskautena. Lisäksi kirjoittajia kannustettiin selostamaan yleisempiä havaintoja sikäli kuin ne saattoi luontevasti yhdistää omien kokemusten kuvaamiseen.

Sisällissotaan liittyviä muistelmia on lisäksi esimerkiksi Suomen Vapaussodan itsenäisyysarkisto -kokoelmassa. Monipuolisempia henkilötietoja valkoisen armeijan puolella toimineesta henkilöstä voi etsiä esimerkiksi Vapaussoturien elämäkerrastosta ja Kunniamerkkivaliokunnan arkistosta. Lisätietoja sotaan osallistumisesta voi etsiä esimerkiksi Vapaussodan arkistoon sijoitetuista joukko-osastojen asiakirjoista.

Miten löydän etsimäni aineiston?

Vapaus- ja heimosotamuistelmat -kokoelma on käytettävissä Kansallisarkistossa Helsingissä. Kokoelman luettelotiedot ovat arkistoluettelossa Pk 869.

Muistelmatekstit on järjestetty muistelijan nimen mukaan aakkosittain, ja arkistoluettelossa ne luetellaan ensin säilytyskoteloittain (esim. Aalto-Göransson, kotelo 1). Arkistoluetteloon kuuluu myös yksityiskohtaisempi muistelmatekstien luettelo, jossa yksittäiset muistelmat mainitaan muistelijan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tässä luettelossa mainitaan kunkin muistelijan osalta sotilasarvo, joukko-osastot, rintamaosat ja taistelupaikat. Kustakin muistelmatekstistä mainitaan sivumäärä sekä mahdolliset liitteet. Muistelmatekstiluetteloiden lisäksi arkistoluetteloon Pk 869 on sisällytetty Puolustuslaitoksen yleisesikunnasta ja Suojeluskuntain yliesikunnasta lähetetyt määräys- ja ohjeistuskirjeet.

Kirjallisuutta

Arkistoluettelo Pk 869. Luettelo löytyy Kansallisarkiston Helsingin toimipaikasta.


Palaa sivun alkuun


___________________________

Paluu Portin etusivulle