Ansioluettelokokoelma 1826 – 1882

Kohteesta Portti
Versio hetkellä 27. marraskuuta 2018 kello 15.23 – tehnyt Ksa (keskustelu | muokkaukset) (Muutti suojaustasoa sivulla "Ansioluettelokokoelma 1826 – 1882" ([Muokkaus=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen) [Siirto=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen)))
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muista myös nämä

Ammattikuntia koskevat asiakirjat

Asutushallituksen virkataloasiakirjat

Kenraalikuvernöörinkanslia

Suomen passivirasto Pietarissa 

Mikä on ansioluettelokokoelma?

Ansioluettelokokoelma sisältää Kenraalikuvernöörinkansliaan saapuneita ansioluetteloita vuosilta 1826–1882. Kokoelmassa on aakkostettuna yhteensä 4676 valtion virkamiehen ansioluettelo. Ansioluettelokokoelmasta voi löytyä esimerkiksi kirkkoherran, ministerivaltiosihteerin tai senaattorin ansioluetteloja autonomian ajalta. Lisäksi kokoelmaan on liitetty muualta saatuja yksittäisiä ansioluetteloita.

Ansioluettelokokoelman arkisto

Ansioluettelokokoelma kuuluu Kansallisarkiston yksityisarkiston kokoelmiin. Kokoelma luovutettiin Kansallisarkistoon (silloiseen Valtionarkistoon) vuosina 1880 ja 1882. Ansioluettelokokoelma oli alun perin Kenraalikuvernöörinkansliassa. Kaikki kokoelman ansioluettelot ovat ruotsinkielisiä.

Miten ansioluettelokokoelmaa voi hyödyntää?

Ansioluettelokokoelmaa voi parhaiten hyödyntää henkilöhistoriallisessa tutkimuksessa, sillä arkisto sisältää yksityishenkilöihin liittyvää tietoa. Ansioluettelon avulla voi selvittää, missä päin Suomea ja missä virassa tutkittava henkilö on toiminut.

Ansioluetteloista näkee yksityiskohtaisesti virkamiesten etenemisen virkaurillaan, esimerkiksi kaikki ylennykset on merkitty ansioluetteloihin. Yksittäisen henkilön ansioluettelosta voi saada myös tietoa henkilön suorittamista työtehtävistä. Useimpiin ansioluetteloihin on lisäksi merkitty esimiehen arvio alaisensa työskentelystä.

Ansioluettelokokoelman tiedoilla on helppo täydentää tai täsmentää aateliskalentereiden, valtiokalentereiden sekä virkamiesmatrikkelien tietoja, jotka on yleensä merkitty lyhyemmin ja epätarkemmin kuin ansioluetteloissa. Samoin ansioluettelokokoelman tietojen avulla on mahdollista tarkistaa edellä mainittujen julkaisujen tietoja, jotka usein voivat sisältää epätarkkuuksia tai suoranaisia virheitä.

Ansioluettelokokoelman arkiston tutkiminen

Yleistä tietoa arkiston ja sen asiakirjojen löytämisestä

Arkistoluetteloa säilytetään Kansallisarkiston Rauhankadun toimipisteessä. Ansioluettelokokoelman sisältöön voi tutustua Vakka-arkistotietokannan avulla. Sen Nimihaku-kenttään tulee syöttää hakusanaksi ”ansioluettelokokoelma”. Tämän jälkeen tulee valita ansioluettelokokoelma. Digitoidut asiakirjat saa tarkasteltavaksi valitsemalla linkin Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon. Kokoelma on järjestetty sukunimen mukaan aakkosjärjestykseen. Lisäksi arkistotietokannasta näkyy jokaisen henkilön syntymäaika ja virkanimike.

Koska kokoelma on kokonaisuudessaan digitaaliarkistossa, saa aineiston käyttöönsä ainoastaan käyttämällä digitaaliarkistoa.

Ansioluettelokokoelman arkistoluettelo (602:2) toimii eräänlaisena hakemistona varsinaisiin ansioluetteloihin. Arkistoluettelossa on aakkostettuna kaikki ansioluettelot henkilön sukunimen mukaan. Hakemistossa on myös mainittu virkamiesten perustiedot, kuten syntymäaika, kotipaikka ja virkanimike.

Mitä tietoja on kirjattu ansioluetteloihin?

Ansioluettelo on jaettu kuuteen (6) sarakkeeseen. Katso esimerkiksi Benjamin Abelstedtin ansioluettelo. Kaikkien henkilöiden kohdalla ei kaikissa sarakkeissa ole tosin merkintöjä.

• Ensimmäiseen sarakkeeseen on kirjoitettu henkilön nimi ja arvonimi.

• Toiseen sarakkeeseen on merkitty henkilön syntymäaika- ja paikka.

• Kolmas sarake sisältää tietoja henkilön työtehtävistä ja mitä arvoja henkilö on saavuttanut valtion virassa olo aikana. Tiedot on kirjattu päivän tarkkuudella.

• Neljänteen sarakkeeseen on kirjoitettu päivän tarkkuudella henkilön suorittamia muita työtehtäviä.

• Viidennessä sarakkeessa on mainittu, jos henkilö on ollut syytettynä jostain sekä mihin kyseinen syyte on lopulta johtanut.

• Kuudennessa sarakkeessa on annettu lyhyt arvio henkilön suorittamasta työstä.

Yleensä vielä viimeisen sarakkeen alapuolella, on vielä jonkun toisen henkilön allekirjoitus, joka todistaa ansioluettelon sisällön todenmukaiseksi.

Muut autonomian ajan ansioluettelot

Ansioluettelokokoelman lisäksi Kansallisarkistossa on Valtionsihteerinviraston ansioluettelohakemisto, Kenraalikuvernöörinkanslian aakkosellinen luettelo virkamiesten ansioluetteloista ja Suomen passiviraston aakkosellinen luettelo virkamiesten ansioluetteloista.

Suomen passiviraston arkistoluettelo virkamiesten ansioluetteloista sisältää tietoja ansioluettelon sisällöstä, henkilön nimestä ja yleensä on mainittuna millä kielellä ansioluettelo on kirjoitettu. Joskus tietyn henkilön kohdalta puuttuu ansioluettelo kokonaan, jolloin se on mainittu arkistoluettelossa.

Kenraalikuvernöörinkanslian ansioluetteloihin löytyy myös oma arkistoluettelonsa. Kyseisestä arkistoluettelosta näkee kuvernöörien ja kenraalikuvernöörinkanslian virkamiesten ansioluettelot. Luetteloon on merkitty henkilöiden nimi. Lisäksi luetteloon on merkitty aktin numero, sarja sekä vuosi.

Valtiosihteerinviraston ansioluettelon arkistoluettelo toimii hakemistona muun muassa kansioihin Bd 1-3. Luetteloon on merkitty henkilön nimen lisäksi henkilön virkanimike.

Kirjallisuus

Valtionarkiston yleisluettelo IV. Valtionarkisto, Helsinki 1984.