Ero sivun ”Jääkärien elämäkerraston ainekset” versioiden välillä

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun
p (Muutti suojaustasoa sivulla "Jääkärien elämäkerraston ainekset" ([Muokkaus=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen) [Siirto=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen)))
(ei mitään eroa)

Versio 27. marraskuuta 2018 kello 15.29

Muista myös nämä

Kantakortit Kunniamerkkivaliokunta

Sisällissota 1918

Valkoiset joukko-osastot

Vapaussoturien elämäkerrasto 

Jääkärien elämäkerraston ainekset

Jääkärien elämäkerraston aineksien tausta

Jääkärien elämäkerraston ainekset koostuvat Kuninkaallisessa Preussin Jääkäripataljoona 27:ssä vuosina 1916–1918 palvelleiden Suomen kansalaisten elämäkerroista. Elämäkerrastoa kerättiin vuosina 1918–1938 Jääkäritoimiston johdolla.

Kansalaissodan aikana oli käynyt ilmi jääkäriliikkeen merkitys koko valkoisen Suomen armeijalle ja taisteluiden lopputulokselle. Koska Saksan armeijassa saatu monipuolinen sotilaskoulutus osoittautui merkittäväksi puolustuslaitoksen kannalta, heräsi ajatus laatia ja julkaista erityinen elämäkerrasto. Vuonna 1918 perustettu Jääkäritoimisto sai hoidettavakseen lukuisia jääkäriliikkeeseen liittyviä tehtäviä. Ensimmäinen tehtävä oli ”valokuvilla varustetun jääkärimatrikkelin toimittaminen”, jonka tarkoituksena oli toimia eräänlaisena henkilöhistoriallisena hakemistona.

Elämäkerrallisten tietojen keräämistä varten painatettiin kyselykaavake, joka lähetettiin täytettäväksi jääkäreille. Jääkärien elämäkerrallisia tietoja yritettiin kerätä myös muilla tavoilla, kuten lähettämällä kyselykaavakkeita jääkäreiden omaisille. Myös jääkäripataljoonan yksikköjen kantakirjat ovat olleet merkittävänä pohjana elämäkertatiedoille.

Kerätystä elämäkerta-aineistosta laadittiin Puolustusministeriön sotahistoriallisen toimiston (entisen Jääkäritoimiston) johdolla Suomen jääkärien elämäkerrasto -teos, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1938. Teoksen täydennysosat ilmestyivät vuosina 1957 ja 1975, jolloin teokseen oli lisätty tiedot jääkärien toiminnasta sota-aikana vuosina 1939–1945.

Suomen jääkärien elämäkerrasto -teokset

Suomen jääkärien elämäkerrasto -teokset vuosilta 1938, 1957 ja 1975 pohjautuvat Jääkärien elämäkerraston ainekset -kokoelmaan. Teokset sisältävät osan siitä aineistosta, jota säilytetään arkistossa.

Suomen jääkärien elämäkerrasto -teos vuodelta 1938 on keskittynyt kuvaamaan jääkärien toimintaa kansalaissodan aikana, kun taas myöhempiin laitoksiin on lisätty tietoa jääkärien toiminnasta vuosilta 1939–1945. Uusimpaan laitokseen otettiin myös mukaan tiedot jääkärien perheenjäsenistä. Vuoden 1975 laitos julkaistiin myös jääkäriliikkeen alkamisen 60-vuotispäivän kunniaksi.

Vaikka jääkärimatrikkeli referoi pitkälti arkiston aineistoa, on muistettava, että arkisto voi joissain tapauksissa sisältää myös sellaisia asiakirjoja, joita ei mainita matrikkelissa. Esimerkkinä voi mainita virkatodistukset.


Jääkärien elämäkerraston ainekset -arkisto

Jääkärien elämäkerraston ainekset -arkisto sisältää aineistoa, joka on kerätty vuosina 1918–1938. Arkiston asiakirjoihin lukeutuu jääkäreitä käsitteleviä elämäkerrastoja, elämäkerrastojen oikovedoksia sekä erillinen kansio niistä saksalaisista, jotka palvelivat Jääkäripataljoona 27:ssä. Lisäksi arkistoon kuuluu pöytäkirjoja ja toimintakertomuksia vuosilta 1970–1974, jolloin vuoden 1975 matrikkelia työstettiin. Kaikkiaan arkistoon sisältyy 1896 jääkärin elämäkertaa, jotka toimivat eräänlaisina henkilömappeina.

Miten jääkärien elämäkerraston aineksia voi hyödyntää?

Jääkärien elämäkerraston ainekset -arkisto voi olla antoisa lähdeaineisto henkilöhistoriallisessa tutkimuksessa ja sukututkimuksessa. Aineiston avulla voi saada selville tietoa yksittäisen jääkärin vaiheista vuosina 1916—1918. Elämäkerraston avulla voi joissain tapauksissa päästä käsiksi myös syventäviin tietoihin henkilöistä. Useimmiten henkilömapin mukana on alkuperäinen henkilökuva, josta on mahdollista ottaa selvästi parempi kopio kuin kirjassa julkaistusta kuvasta.

Jääkärien elämäkerraston aineistoa tutkiessa voi hyvin käyttää alustavana pohjana Suomen jääkärien elämäkerrasto -teosta, jonka tietoja voi täydentää tai täsmentää arkiston avulla. Joidenkin henkilöiden kohdalla arkisto saattaa tuoda lisävalaistusta, mutta toisten kohdalla valitettavasti ei. Ennalta on kuitenkin mahdotonta sanoa, minkälaisista henkilöistä ja missä muodossa tietoa saattaa olla arkistossa.

Tutkimusta tehdessään voi hyödyntää myös sellaisia arkistoja, jotka sisältävät tietoja vuosien 1939–1945 sodista. Nimikirjoista voi selvittää esim. jääkärin suorittamien tehtävien laadun. Myös kantakorttien avulla voi saada lisää tietoa jääkärin toiminnasta sota-aikana. On hyvä muistaa, että kaikki jääkärit eivät ottaneet osaa Suomen sotiin vuosina 1939–1945. Merkittävimpiä syitä tähän ovat mahdollinen invalidisoituminen jo kansalaissodan aikana tai kuolema.

Miten etsin tietoa jääkärien elämäkerraston ainekset -kokoelmasta?

Jääkärien elämäkerraston ainekset -kokoelma on käytettävissä Kansallisarkistossa, jossa myös sen arkistoluetteloa säilytetään. Aineisto tilataan tutkijasalissa Astia-tutkijasalipalvelun Vapaamuotoinen tilaus-kentän avulla. Kenttään kirjoitetaan arkiston nimi ja kotelon tarkat tiedot arkistoluettelosta. Aineisto toimitetaan Rauhankadun tutkijasaliin seuraavaksi arkipäiväksi.

Arkiston arkistoluetteloa voi myös tarkastella verkossa Aarre-arkistorekisterin avulla. Arkistorekisterin sanahakuun tulee syöttää hakusanaksi esim. ”Jääkärien elämäkerraston ainekset”. Tietyn henkilön löytäminen arkistoluettelosta voi olla hankalaa. Tällöin voi apuvälineenä vaihtoehtoisesti käyttää jääkärien matrikkelia, jossa kaikki jääkärit ovat aakkosjärjestyksessä. Jääkärimatrikkelin voi lainata kirjastosta tai tutkia sitä Kansallisarkiston tutkijatiloissa.

Laaditut elämäkerrat sisältävät henkilön perustiedot, tiedot perhesuhteista, jääkäriliikkeeseen liittymisestä, vaiheista Jääkäripataljoona 27:ssä ja sitä edeltäneissä yksiköissä, Suomeen paluun ajankohdasta, toiminnasta kansalaissodan aikana, mahdollisesta sotilasurasta, siviilitehtävistä ja mahdollisesti tiedot kuolemasta. Lisäksi elämäkerrat sisältävät maininnat saaduista kunniamerkeistä.

Tutkimuksen tekemisen voi aloittaa joko jääkärimatrikkelin tai arkistoluettelon avulla. Jos tiedossa on jo jääkärin nimi, voi arkistoluettelosta etsiä kansion, jossa kyseisen henkilön asiakirjat säilytetään. Asiakirjat on aakkostettu kansioihin.

Kirjallisuutta

Suomen jääkärien elämäkerrasto. Puolustusministeriön sotahistoriallisen toimiston julkaisuja IV, WSOY, Porvoo 1938.

Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975. Sotatieteen laitoksen julkaisuja XIV. Jääkäriliitto r.y, Vaasa 1975.


Siirry Aarre-arkistorekisteriin

Jääkärit wikipediassaPaluu Portin etusivulle