Kansakouluntarkastajat

Kohteesta Portti
Versio hetkellä 27. marraskuuta 2018 kello 15.29 – tehnyt Ksa (keskustelu | muokkaukset) (Muutti suojaustasoa sivulla "Kansakouluntarkastajat" ([Muokkaus=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen) [Siirto=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen)))
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muista myös nämä

Kouluhallitus

Koulut

Kansakoulut

Lääninhallitukset 


Mitä olivat kansakouluntarkastajat?

Asetuksella kansakoulutoimen järjestämisestä 12/1866 säädettiin myös kansakoulujen tarkastajien asettamisesta. Aluksi tarkastajana toimi 1861 kansakoulujen ylitarkastaja Uno Cygnaeus. 1870-luvulla ylitarkastajan apuna toimi paikallistarkastajia – useimmiten pappeja. Vuonna 1884 perustettiin jokaiseen lääniin päätoiminen piiritarkastajan virka. Kansakouluntarkastajat olivat piiritason virkamiehiä siten, että keskushallinnon muodosti Kouluhallitus ja paikallistason kunta ja sen kansakoulut.

Valtion tarkastajien lisäksi kaupungeilla oli omia tarkastajiaan 1870-luvulta lähtien. Piiritarkastajien virkoja perustettiin ajan kuluessa lisää ja tarkastuspiirien alueet muuttuivat usein. Vuonna 1913 tarkastuspiirejä oli 32 ja vuonna 1970 valtion tarkastajia 48. Valtion tarkastajien lisäksi kaupungeilla oli omia tarkastajiaan 1870-luvulta lähtien. Kaupungin kansakouluntarkastajan tehtävät olivat pääosin samat kuin valtion tarkastajan. Kansakouluntarkastajien virat lakkautettiin 1.4.1970 lukien ja tilalle perustettiin lääninhallituksiin koulutoimentarkastajien virat.

Kansakouluntarkastajien tehtävät

Kansakouluntarkastajien tehtävänä oli valvoa ja ohjata piirinsä kansakoulutointa. Tärkeintä oli koulujen tarkastaminen. Kansakoulut tarkastettiin periaatteessa vuosittain (usein käytännössä harvemmin). Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota opettajien toimintaan, yleiseen järjestykseen, tiloihin, taloudenpitoon ym. Tarkastuksista tehtiin Kouluhallitukselle kertomus. Samoin tarkastaja laati piirinsä kansakouluista vuosikertomuksen.

Yhdessä kunnan kansakoulujohtokunnan kanssa tarkastaja nimitti uudet opettajat ja hoiti heidän virkavapausasioitaan sekä vahvisti koulujen työjärjestykset ja oppimateriaalit. Tarkastaja hoiti myös opettajien kurinpitoasiat. Vuodesta 1958 lähtien tarkastajat hoitivat myös oppivelvollisuudesta vapauttamiseen, erityisopetukseen ja kouluista erottamiseen liittyvät kysymykset.

Kansakouluntarkastajat järjestivät alueensa opettajille vuosikokouksen (piirikokouksen), jossa keskusteltiin opettamisen ajankohtaisista aiheista. Myös tarkastajat kokoontuivat muutaman vuoden välein yhteisiin kokouksiin, joissa keskusteltiin alan ajankohtaisista kysymyksistä.

Mitä tietoja voin saada asiakirjoista?

Tarkastajien asiakirjat, yhdessä Kouluhallituksen ja koulujen arkistojen kanssa, ovat opetuksen historian perusmateriaalia. Suuri osa tarkastajien arkistoista muodostuu tarkastajan ja Kouluhallituksen käymästä kirjeenvaihdosta. Tarkastajien asiakirjojen avulla voi muodostaa kokonaiskuvan tietyn alueen opetusasioista.

Kansakoulujen ylitarkastajan aineisto (1861-1870) on omana arkistonaan Kansallisarkistossa. Vuosilta 1870-1884 muun muassa tarkastuskertomukset ja tutkintoasiakirjat löytyvät jakamattoman Kouluhallituksen arkistosta. Piiritarkastajien arkistot alkavat n. vuodelta 1885, kun virat vakinaistettiin. Ne ovat omina arkistoinaan maakunta-arkistoissa.

Henkilöhistorialliselta kannalta tärkeitä ovat varsinkin opettajien vaaliasiakirjat. Ne sisältävät mm. opettajien ansioluetteloita ja todistuksia ja ne on järjestetty yleensä kunnittain tai opettajittain nimen mukaan. Piirien muuttuessa osa yhtä kuntaa koskevista asiakirjoista on saattanut joutua seuraajan haltuun, joten asiakirjat eivät aina ole sen viraston arkistossa, joka asiaa on alkujaan käsitellyt.

Samoin opettajien rikkomuksia ja virkaan sopimattomuutta koskevat asiakirjat ovat tarkastajien arkistoissa. Lisäksi kansakouluntarkastajien arkistoissa on viimeistään 1950-luvulta lähtien tietoja opintonsa keskeyttäneistä, koulusta erottamisista ja oppivelvollisuudesta vapauttamisista, luokalleen jääneistä ja apu- tai erityisluokille sijoittamisista. Osa aineistosta on käyttörajoitettua.

Suuri osa tarkastajien arkistojen asiakirjoista (tarkastuskertomukset, yleiskatsaukset, lukukausi-ilmoitukset ja osa kirjeenvaihdosta) löytyy myös Kouluhallituksen kansanopetusosaston arkistosta (Kansallisarkisto). Kansakouluasioita koskevat anomukset kulkivat Kouluhallitukselle kansakouluntarkastajan kautta, joten tietyn alueen koulutoimen asiat saattavat löytyä helpoiten tarkastajan arkistosta.

Kansakouluntarkastajien arkistoissa on jonkun verran karttoja ja rakennuspiirustuksia, mutta pääsääntöisesti tarkastajien rakennuspiirustukset löytyvät Kansallisarkistolta omana kokoelmanaan (Kouluhallituksen maalaiskansakoulujen piirustukset 1913-1976).

Miten etsin tietoa kansakouluntarkastajien arkistoista?

Arkistoja säilytetään maakunta-arkistoissa maakunta-arkistojen piirijaon mukaisesti. Aineisto tilataan käyttöön Astia-palvelun kautta kirjoittamalla hakukenttään esim. kansakouluntarkastaja tai folkskolinspektorn ja rajaamalla tuloksia vasemmalla näkyvästä arkistojoukosta.

Esimerkiksi Valtiokalenterista löytää tietoa kansakouluntarkastajien toiminta-alueista kunakin aikana. Kun toimialue on muuttunut, virasto on saattanut luovuttaa eri seuraajilleen asiakirjojaan. Siksi kukin arkisto voi sisältää viraston edeltäjän tai seuraajan arkistoa.

Kaikki Vakka-arkistotietokantaan syötetyt ja hyväksytyt kansakouluntarkastajien arkistot saa näkyviin valitsemalla tarkennetussa haussa kohtaan 4. Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä vetovalikosta Opetus- ja kulttuuritoimi > Kansakouluntarkastajat.

Klikkaamalla arkistonmuodostajaa oikeanpuoleiseen raamiin tulee esiin kuvaus viraston toiminta-ajasta ja – alueista. Painamalla siellä arkiston nimeä esiin tulee tarkempi kuvailu arkiston sisällöstä. Kun tässä ruudussa klikkaa linkkiä Sarjat, esiin tulevat arkiston sarjat. Niiden nimen mukaan löytää yleensä hakemansa tiedon näistä arkistoista. Sarjat ovat samalla linkkejä, joiden takaa löytyvät arkistoyksiköt. Astia-palvelussa haku arkistoyksikön tiedoilla antaa tarkempia tuloksia.

Kaupunkien kansakouluntarkastajien arkistot ovat pääsääntöisesti kaupunkien arkistoissa.

Kirjallisuutta

Harju, Aaro, Maalaiskansakoulujen tarkastustoimi vuosina 1861–1921. Studia Historica Jyväskyläensia 38. Jyväskylä 1988.

Karttunen, M. O., Kansakouluntarkastajat ja heidän seuraajansa. Suomen koulutoimen piirihallinnon tarkastajamatrikkeli 1861–1980. Valtion kouluhallinnon virkamiehet VKV ry, Helsinki 1983.

Rautama, Pauli 2010 Kansakouluntarkastajat ja heidän seuraajansa 1885 – 2009