Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tarmo

Kohteesta Portti
Versio hetkellä 23. marraskuuta 2015 kello 11.55 – tehnyt MMäkiranta (keskustelu | muokkaukset)
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muista myös nämä

Palovakuutukset

Suomen palovakuutuskonttori 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tarmo

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Tarmon arkisto koostuu siihen vuonna 1949 yhdistyneen Kaupunkien Yleisen Keskinäisen Palo-Vakuutusyhtiön asiakirjoista. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tarmo toimi itse vuosina 1950-1976, mutta tältä ajalta yhtiön asiakirjoja ei Kansallisarkistossa ole.

Yhtiön juuret ovat Suomen Yleisessä Paloapuyhtiössä, joka perustettiin vuonna 1832. Suomen palovakuutuskonttorin mentyä konkurssiin, haluttiin luoda uusi vakavaraisempi yhtiö vakuuttamaan kiinteistöjä. Yhtiö toimi kuudella eri nimellä vuoteen 1949 mennessä, jolloin se yhdistyi Vakuutusyhtiö Tarmon kanssa. Pitkäaikaisimpia nimiä olivat ”Suomen Yleinen Paloapuyhtiö” 1832—1860 ja ”Suomen Kaupunkien Yleinen Paloapuyhtiö” 1861—1909.

Yhtiö vakuutti suomalaisia kiinteistöjä tulipalojen varalta. Yhtiö hallitsi 1800-luvun puoliväliin asti lähes yksin palovakuutusmarkkinoita Suomessa. Kilpailu vakuutusmarkkinoilla kasvoi 1800-luvun lopulta lähtien ja yhtiön markkinaosuus vakuutusmarkkinoilla laski. Yhtiö pysyi kuitenkin johtavana palovakuutusten myöntäjänä Suomessa aina maailmansotien väliseen aikaan asti.

Yhtiö vakuutti kiinteistöjä lähinnä kaupungeissa. Yhtiön toiminnan ensimmäisinä vuosikymmeninä vakuutuksia myönnettiin myös maaseudulle, mutta maaseutuvakuutusten osuus vakuutuksista ei koskaan noussut kuin reiluun 10 prosenttiin. 1800-luvun loppupuoliskolla tämä osuus laski entisestään kilpailevien maaseudun paloapuyhtiöiden perustamisen myötä. Vuonna 1903 yhtiö lopetti kokonaan vakuutusten myöntämisen maaseudulle.


Mitä asiakirjoja arkisto sisältää?

Arkisto sisältää yhtiön asiakirjoja vuodesta 1832 pääasiassa itsenäistymiseen asti, mutta joiltakin osin asiakirjoja löytyy vielä 1940-luvulta. Arkiston sisältöön voi tutustua Kansallisarkiston Rauhankadun toimipisteessä olevan luettelon 602:163 avulla.

Merkittävimpiä asiakirjoja ovat vakuutushakemukset. Yhtiö vakuutti useita tuhansia kiinteistöjä toimintansa aikana ja niiden vakuutushakemukset löytyvät arkistosta. Vakuutushakemukset ovat asiakkaiden yhtiölle lähettämiä selvityksiä vakuutettavista kiinteistöistä. Hakemukset ovat jopa kymmenien sivujen pituisia esityksiä vakuutettavista kiinteistöistä, irtaimistosta ja niiden arvosta. Monien hakemusten mukana on myös asemapiirustus. Hakemukset laadittiin erittäin huolellisesti. Ennen yhtiölle lähettämistä hakemus lähetettiin 1860-luvulle asti kaupunkien paloapukomitealle ja maaseudulla kruununvoudille. Tämän lisäksi järjestettiin vielä kirkossa kuulutettu julkinen katselmus, jossa varmistettiin kiinteistön arvo.

Hakemukset ovat pääsääntöisesti ruotsinkielisiä. 1900-luvun alusta lähtien suomenkielisten hakemusten määrä kuitenkin lisääntyy vähitellen.

Mitä tietoja voin saada vakuutushakemuksista?

Vakuutushakemuksista voi saada erittäin yksityiskohtaisia tietoja vakuutetuista kiinteistöistä. Vuosien 1832—1862 hakemuksista selviää esimerkiksi tontin koko ja sijainti, rakennusten koko ja käyttötarkoitus, kerros- ja huoneluku, rakennusmateriaalit, niiden määrä sekä laatu ja tietoja rakennuksen sijainnista muihin rakennuksiin verrattuna. Näiden yleistietojen lisäksi selvitykset luettelevat ja antavat arvon rakennusten yksittäisille elementeille ikkunanruuduista kattolistoihin.

Vuoden 1862 jälkeen laaditut vakuutushakemukset eivät ole enää yhtä yksityiskohtaisia. Hakemuksia päätettiin yksinkertaistaa ja rakennusten osien erittely jätettiin pois hakemuksista. Hakemukset ovat silti myös tämän jälkeen tärkeitä rakennushistoriallisia lähteitä.


Miten löydän etsimäni vakuutushakemuksen?

Arkistoon voi tutustua Kansallisarkiston Rauhankadun toimipisteessä. Arkiston tutustuminen kannattaa aloittaa arkistoluettelosta 602:163.

Vakuutushakemukset toimitetaan tutkijalle yksi kerrallaan, joten tutkijan on tiedettävä tarkalleen, mitä rakennusta etsii. Etsityn rakennuksen vakuutushakemuksen saa tilattua vakuutushakemuksen numerolla, joka tutkijan on etsittävä luetteloista. Kun numero tiedetään, tilaaminen tapahtuu Astia-tutkijasalipalvelun Vapaamuotoinen tilaus-kenttää käyttäen.

Vakuutushakemuksen numeroa etsitään joko painetusta tai mikrofilmatusta luettelosta. Painettu luettelo on laadittu 12 kaupungin rakennuksista. Muiden kaupunkien ja maaseudun rakennuksia on etsittävä mikrokorteille tallennetuista luetteloista.

Painettuja luetteloita on kaksi. Arkistoluettelo 602:163a sisältää luettelot Heinolan, Helsingin, Kokkolan, Kristiinankaupungin, Loviisan, Oulun, Pietarsaaren, Porin, Porvoon, Raahen ja Rauman rakennuksista. Turun vakuutushakemukset on luetteloitu arkistoluetteloon 602:163b.

Arkistoluettelo 602:163a sisältää jokaisesta kaupungista vakuutuksen myöntämisajankohdan perusteella kronologisesti laaditun luettelon. Rakennusta haetaan näistä luetteloista tontin numeron perusteella. Tontin numero on asemaakaavoista löytyvä korttelin ja tontin numero. Tätä numeroa voi etsiä esimerkiksi kiinteistökartoista. Oikean rakennuksen löydyttyä löytää vakuutushakemuksen numeron sarakkeesta, joka on nimetty vaihtelevasti esimerkiksi ”aktin no” tai ”vakuutus”. Vakuutushakemuksen saa tilattua päivystäjältä kirjoittamalla hakulomakkeeseen Tarmo, paikkakunnan nimi ja vakuutushakemuksen numero.

Turun vakuutushakemukset on luetteloitu arkistoluetteloon 602:163b. Rakennukset on järjestetty tässä luettelossa korttelin ja tontin numeron mukaiseen numerojärjestykseen. Tontin numeron tietämällä löytää helposti vakuutushakemuksen tilaamiseen tarvittavan numeron.

Muiden kuin painetuista luetteloista löytyvien pitäjien vakuutuksia haetaan mikrokorteille kuvatuista luetteloista. Luetteloita voi tutkia itsepalveluna Kansallisarkiston mikrofilmisalissa. Ennen mikrofilmisaliin siirtymistä on kuitenkin etsittävä arkistoluettelosta 602:163a oikean mikrokortin numero. Tämän löytää luettelon alusta, johon on kaupungeittain lueteltu mikrokortit ja niiden sisältämien hakemusten myöntämisvuodet. Oikean kortin numeron löydyttyä siirrytään tutkimaan korttia, josta vakuutushakemuksen numeroa etsitään tontin numeron mukaan.

Kirjallisuutta

Halonen, Marja, Paloavusta vakuutusyhdistyksiin. Keskinäisten Vakuutusyhdistysten Liitto ry, Helsinki 1983.

Lahti, Juhana, ”Palovakuutukset”. Mistä tietoa vakuutusten historiasta? Lähdeopas ammattilaisille ja asianharrastajille. Suomen rakennustaiteen museo. Helsinki 2003, 79—93.

Leinonen, Artturi, Keskinäinen vakuutusyhtiö Tarmo 1832—1957. Keskinäinen vakuutusyhtiö Tarmo, Helsinki 1957.

Rinne, Toivo T., Suomen vakuutustoimintaa. Turku 1966.

Tiedonjyväsiä. Kansallisarkisto, Tammisaari 2002.


Siirry Vakka-arkistotietokantaan

Palaa sivun alkuun

___________________________

Paluu Portin etusivulle