Ero sivun ”Kotijoukkojen esikunta, työvelvollisuusasiaintoimisto” versioiden välillä

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun
p (Muutti suojaustasoa sivulla "Kotijoukkojen esikunta, työvelvollisuusasiaintoimisto" ([Muokkaus=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen) [Siirto=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen)))
p (Miten etsin aineistoja?)
 
Rivi 33: Rivi 33:
 
==Miten etsin aineistoja?==
 
==Miten etsin aineistoja?==
  
Kotijoukkojen esikunnan työvelvollisuusasiaintoimiston aineistoa säilytetään Kansallisarkiston [http://www.arkisto.fi/fi/yhteystiedot/ Rauhankadun toimipisteessä], jossa niihin voi myös tutustua. Tutustumisen aineistoihin voi aloittaa jo verkossa [http://kronos.narc.fi/aarre/aarre.php Aarre-arkistorekisterin] avulla. Aarre-arkistorekisterin sanahakuun kirjoitetaan ''työvelvollisuusasiaintoimisto*'' Aineistojen tietoja voi hakea myös arkistotunnusten avulla, jotka ovat Sk 1977–Sk 1991.
+
Kotijoukkojen esikunnan työvelvollisuusasiaintoimiston aineistoa säilytetään Kansallisarkiston [http://www.arkisto.fi/fi/yhteystiedot/ helsingin toimipaikassa], jossa niihin voi myös tutustua. Tutustumisen aineistoihin voi aloittaa jo verkossa [http://kronos.narc.fi/aarre/aarre.php Aarre-arkistorekisterin] avulla. Aarre-arkistorekisterin sanahakuun kirjoitetaan ''työvelvollisuusasiaintoimisto*'' Aineistojen tietoja voi hakea myös arkistotunnusten avulla, jotka ovat Sk 1977–Sk 1991.
  
 
Huomattavaa osaa työvelvollisuusasiaintoimiston aineistoista koskee [[käyttörajoitus]]. Asiakirjoissa saattaa olla mainintoja terveydentilasta, jolloin tiedot ovat salassa pidettäviä kunnes asianomaisen kuolemasta on kulunut 50 vuotta.
 
Huomattavaa osaa työvelvollisuusasiaintoimiston aineistoista koskee [[käyttörajoitus]]. Asiakirjoissa saattaa olla mainintoja terveydentilasta, jolloin tiedot ovat salassa pidettäviä kunnes asianomaisen kuolemasta on kulunut 50 vuotta.

Nykyinen versio 16. tammikuuta 2020 kello 13.19

Muista myös nämä

Talvi- ja jatkosodan henkilöhistorialliset lähteet 

Kotijoukkojen esikunta ja työvelvollisuus

Kotijoukkojen esikunta

Vuoden 1941 liikekannallepanon yhteydessä perustettiin kotijoukot. Kotijoukot ottivat vastuun kotirintaman sotilaallisesta toiminnasta. Kotijoukkojen rungon muodosti suojeluskuntajärjestö ja kotijoukkojen komentajaksi tuli suojeluskuntain päällikkö.

Kotijoukkojen esikunta koostui useista osastoista ja toimistoista. Osastoja olivat muun muassa järjestely- ja komento-osasto, koulutusosasto, hallinnollinen osasto, huolto-osasto, eläinlääkintäosasto, työvoimaosasto ja liikenneosasto. Osastot koostuivat useasta toimistosta. Työvoimaosastossa olivat työvoiman järjestelytoimisto, työvelvollisuusasiaintoimisto ja työvoiman hankintatoimisto.

Työvelvollisuus

Kesäkuussa 1939 säädettiin työvelvollisuuslaki ja sitä tarkennettiin toukokuussa 1942. Lain tavoitteena oli valjastaa kaikki työvoimaresurssit käyttöön ja turvata työntekijöiden riittäminen myös niille aloille, jotka olivat välttämättömiä mutta epäsuosittuja. Lain mukaan jokainen Suomen kansalainen 18 vuotta täyttäneistä 65-vuotiaisiin asti oli yleisen työvelvollisuuden alainen. Hänet voitiin ”määrätä tekemään maanpuolustukselle tai väestön toimeentulolle tärkeää taikka maan talouselämän ylläpitämiseksi välttämätöntä työtä”.

Työvelvollisia määrättiin moniin erilaisiin työtehtäviin. Tehtäviä olivat esimerkiksi linnoitustyöt ja maataloustyöt. Monet tekivät töitä vapaaehtoisestikin, ja työvelvollisuuslaki ja sen toteuttaminen oli tarkoitettu eräänlaiseksi varmistukseksi, että kaikki työt varmasti tehtiin.


Kotijoukkojen esikunnan työvelvollisuusasiaintoimiston aineistot

Kotijoukkojen esikunnan työvelvollisuusasiaintoimisto tuotti toiminta-aikanaan vuodesta 1941 vuoteen 1944 monenlaista materiaalia. Materiaaliin kuuluvat diaarit, postikirjat, salainen diaari, salainen kirjeenvaihto, työsuhteiden katkeamisilmoitukset, työvelvollisten henkilökortisto, työvelvollisten henkilöluettelot, työvelvollisuuskarkuritilastot, yleinen kirjeenvaihto sekä yleinen ja salainen kirjeenvaihto.

Suurin osa aineistosta koskee työvelvollisia henkilöitä ja heidän asioitaan. Osa asiakirjoista on käyttörajoitettua, sillä asiakirjat saattavat sisältää mainintoja terveydentilasta.

Miten voin hyödyntää työvelvollisuusasiaintoimiston aineistoa?

Kotijoukkojen esikunnan työvelvollisuusasiaintoimiston aineistot tarjoavat mielenkiintoisen lähteen sotahistoriasta kiinnostuneille ja sukututkijoille. Työvelvollisuusasiaintoimiston aineistoja tutkimalla voi hyvin täydentää tietojaan vaikkapa oman isoisän tai muun itseä kiinnostavan henkilön vaiheista. Työvelvollisuusasiaintoimiston aineistojen avulla voi selvittää vaikkapa sitä, miten työvelvolliseksi määrätty henkilö on anonut lykkäystä tai vapautusta työvelvollisuudesta.

Työvelvollisista kiinnostuneiden kannattaa tutustua myös Päämajan linnoitusosaston arkistoon, linnoitusrakennuspataljoonien arkistoihin, Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön työvoimaosaston arkistoon ja kuntien arkistoihin. Näistä arkistoista saat lisää tietoa täältä.

Miten etsin aineistoja?

Kotijoukkojen esikunnan työvelvollisuusasiaintoimiston aineistoa säilytetään Kansallisarkiston helsingin toimipaikassa, jossa niihin voi myös tutustua. Tutustumisen aineistoihin voi aloittaa jo verkossa Aarre-arkistorekisterin avulla. Aarre-arkistorekisterin sanahakuun kirjoitetaan työvelvollisuusasiaintoimisto* Aineistojen tietoja voi hakea myös arkistotunnusten avulla, jotka ovat Sk 1977–Sk 1991.

Huomattavaa osaa työvelvollisuusasiaintoimiston aineistoista koskee käyttörajoitus. Asiakirjoissa saattaa olla mainintoja terveydentilasta, jolloin tiedot ovat salassa pidettäviä kunnes asianomaisen kuolemasta on kulunut 50 vuotta.

Tietojen etsiminen henkilöstä työvelvollisten henkilökortiston avulla

Työvelvollisuusasiaintoimiston yleinen kirjeenvaihto sisältää kirjeitä, joita on lähetetty työvelvollisuusasiaintoimistolle ja joissa käsitellään työvelvollisten henkilöasioita. Yleensä kirjeissä anotaan vapautusta työvelvollisuudesta, perusteena esimerkiksi sairaus tai jokin muu este kuten muu tärkeä työ. Kirjeet sisältävät myös kotijoukkojen esikunnan työvoimaosaston myöntämiä lykkäyksiä.

Kirjeitä voidaan hakea työvelvollisten henkilökortiston avulla. Henkilökortistot löytyvät tilaustunnuksilla Sk-1979/11–Sk-1979/20 ja Sk-1989/1–Sk-1989/18. Henkilökortisto on aakkostettu kortisto työvelvollisista. Ennen tilausta kannattaa selvittää Aarteesta mistä arkistoyksiköstä löytyvät minkä nimiset ihmiset. Kortista löytyy nimi, syntymäaika ja kotipaikka. Tärkeä tieto on kortissa oikeassa yläreunassa oleva numero. Tämän numeron avulla voi etsiä kirjeitä jotka koskevat kyseistä työvelvollista. Jos esimerkiksi henkilökortin numero on 14354, löytyvät kirjeet tilaustunnuksella Sk-1982/8, joka sisältää työvelvollisten henkilöstöasiat 14300–14399.

Kirjeenvaihdossa voi olla todistuksia esim. työvoimalautakunnalta, seurakunnilta ja yhtiöiltä sekä lääkärintodistuksia ja muita todistuksia, siirtoanomuksia. Yleensä löytyy myös se päätös jolla työvelvollinen on vapautettu tai saanut lykkäystä.

Diaareita voi käyttää yksittäisen kirjeen hakemiseen. Diaareihin on kirjattu niin saapuneet kuin lähteneet kirjeet. Diaarin aukeama sisältää 13 saraketta, joista seitsemän on saapuneiden puolella ja kuusi lähetettyjen puolella. Tärkeimmät sarakkeet ovat saapuneiden puolella olevat kaksi saraketta: N:o ja Sisällys. Sarakkeessa Sisällys on työvelvollisen nimi, jota kirje koskee. Nimen avulla voi etsiä henkilökortin ja henkilökortin numeron avulla sen kotelon, jossa on henkilöä koskevaa kirjeenvaihtoa. Kirjeisiin on merkitty yleensä henkilökortin numero (esimerkiksi 7256) mustalla ja punaisella kirjeen numero – (joka siis löytyy diaareista sarakkeesta N:o) – esimerkiksi 585. Helpointa on kuitenkin käyttää henkilökortin numeroa, sillä henkilöistä on usein useampia kirjeitä ja ne löytyvät samasta kotelosta.

Työvelvollisuusasiaintoimiston muu materiaali

Kotijoukkojen esikunnan työvelvollisuusasiaintoimiston materiaali sisältää muitakin aineistoja, kuten postikirjat, salaisen diaarin, salaisen kirjeenvaihdon, työsuhteiden katkeamisilmoituksia, työvelvollisten henkilöluettelot ja työvelvollisuuskarkuritilastot. Postikirjat ovat työvelvollisuusasiaintoimiston lähetetyn postin luetteloita ja sisältävät tietoa siitä kenelle on lähetetty kirje tai muuta postia. Postikirjoissa on viisi saraketta, joista selviävät esimerkiksi päivämäärä, kirjeen n:o (ei aina merkitty) ja vastaanottaja. Jos halutaan löytää kyseinen kirje, on tutustuttava sen tahon arkistoon, jonne kirje on lähetetty. Postikirjat voi tilata sarjatunnuksella Sk-1990/4.

Salainen diaari on ulkonaisesti samanlainen kuin yleisten kirjeiden diaari ja se sisältää samat 13 saraketta. Salainen diaari sisältää hyvin vähän merkintöjä, sitä käytetään jos halutaan etsiä jotain salaisesta kirjeenvaihdosta. Salainen kirjeenvaihto sisältää asiakirjoja vuosilta 1943 ja 1944. Aineiston joukossa on kirjeitä, joissa käsitellään muun muassa tuhotöitä, varkauksia, kokoonpanojen muutoksia, siirtoja ja mielialaraportteja. Lisäksi salainen kirjeenvaihto käsittää erilaisia muistioita ja pöytäkirjoja. Kirjeitä voi hakea salaisen diaarin avulla. Jos diaarissa on järjestysnumero 1, on kyseiseen kirjeeseen merkitty Sal. 1/Työv.tsto 2. Salaisten kirjeiden hakeminen on helppoa koska niitä on melko vähän. Salainen kirjeenvaihto löytyy sarjatunnuksella Sk-1983/35.

Työsuhteiden katkeamisilmoitukset ovat vuodelta 1944. Ilmoituksia on yhden arkistokotelon verran. Ilmoituksista löytyy työsuhteen katkeamisen peruste: esimerkiksi kotiutus, vapautus työvelvollisuudesta tai sovittamaton rangaistus. Työsuhteiden katkeamisilmoitukset voi tilata sarjatunnuksella Sk-1983/36.

Työvelvollisten henkilöluettelot ovat luetteloita työvelvollisista vuodelta 1944. Luettelot on laadittu suojeluskuntapiireittäin. Luetteloihin on kirjattu työvelvollisen suku- ja etunimet, syntymäaika, syntymäpaikka, kotikunta, siviiliammatti, palvelukseen saapumisaika, palvelussuhde ja onko tullut palvelukseen työvelvollisuuden perusteella vai vapaaehtoisena. Henkilöluettelot löytyvät sarjatunnuksilla Sk-1990/5–Sk-1990/8.

Työvelvollisuuskarkuritilastot ovat suojeluskuntapiirien esikuntien kotijoukkojen esikunnalle lähettämiä luetteloita työvelvollisuuskarkureista vuosilta 1942–1944. Luettelot sisältävät tietoja ilmoitetuista karkureista ja selvitetyiksi tulleista karkureista. Työvelvollisuuskarkuritilastot löytyvät sarjatunnuksilla Sk-1985/23–Sk-1985/27.

Kirjallisuutta

Ahonen, Aarne, Linnoittaminen. Jatkosodan historia 6. Toim. Maanpuolustuskorkeakoulun Historian laitos. WSOY, Porvoo 1994, 417-431.

Jatkosodan pikkujättiläinen, Toim. Leskinen, Jari & Juutilainen, Antti. WSOY, Porvoo 2005.

Selin, Sinikka, Häiritsevän erilaiset. Työnvieroksunta Helsingissä 1946–1948. Suomen ja Pohjoismaiden historian pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto 2009.

Tiainen, Lauri & Vuorenmaa, Anssi, Suojeluskuntajärjestöt Kotijoukkoina. Jatkosodan historia 6. Toim. Maanpuolustuskorkeakoulun Historian laitos. WSOY, Porvoo 1994, 450-468.

Työvelvollisuus Wikipediassa

Siirry Aarre-arkistorekisteriin


Paluu Portin etusivulle