Ero sivun ”Kruununvoudit” versioiden välillä

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Kruununvoutien tehtävät)
p (Muutti suojaustasoa sivulla "Kruununvoudit" ([Muokkaus=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen) [Siirto=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen)))
(ei mitään eroa)

Versio 27. marraskuuta 2018 kello 15.41

Muista myös nämä

Hollikyytiasiakirjat

Kestikievariasiakirjat

Kruununtilojen katselmukseen liittyvät aineistot

Kyytilaitokseen liittyvät aineistot

Lääninhallitukset

Nimismiehet

Suomalaisille annetut passit Venäjälle

Ulosottoviranomaisten asiakirjat

Verotus 

Kruununvoutien tehtävät

Kruununvoudit olivat valtion viranomaisia, jotka toimivat osana aluehallintoa. Heidän toimenkuvansa oli toimia lääninhallitusten alaisina veronkanto- ja toimeenpanoviranomaisina.

Voutien tehtäviä määriteltiin 1500-luvun puolivälin tienoilta lähtien, mutta ensimmäinen voutien ohjesääntö annettiin vuonna 1688. Tällöin näille viranomaisille virallistettiin nimitys kruununvouti, vaikka muitakin nimityksiä, kuten kihlakunnanvoutia käytettiin edelleen rinnakkain virallisen nimityksen kanssa.

Vuoden 1688 ohjesääntö määritteli kruununvoudin päätehtäväksi kerätä veroja ja muita maksuja ja toimia näin maaherran apuna. Keräämänsä tulot kruununvouti tilitti lääninkonttoriin. Veronkannon toteuttamiseksi ja valvomiseksi kruununvoudin tuli huolehtia maakirjantarkastuksista, autiotilojen asuttamisesta, valvottava kruununtilojen viljelemistä ja kuninkaan kartanoitten vuokraajia. Kruununvoudin oli myös oltava läsnä käräjillä keskiajalta säilyneen perinteen mukaisesti.

Vuonna 1898 kruununvoudit saivat uuden johtosäännön. Johtosäännössä kruununvoutien tehtäviä ja vastuualuetta laajennettiin. Uudistettuun toimenkuvaan lisättiin veronkannon ohella tehtäväksi valvoa lakien ja asetusten noudattamista sekä tarkkailla nimismiesten, henkikirjoittajien ja poliisikonstaapelien toimintaa. Kruununvoudit toimivat kihlakuntansa ylimpänä poliisiviranomaisena. He myös hoitivat kihlakuntansa alueella useimpia niistä valvontatehtävistä, jotka aluetasolla kuuluivat lääninhallitukselle.

Kruununvoutien virat lakkautettiin vuoden 1944 lopussa. Kruununvoutien tehtävistä veronkanto siirtyi lääninhallituksille ja muut yleishallintotehtävät nimismiehille.

Mitä asiakirjoja kruununvoutien arkistot sisältävät?

Arkistolaitoksen eri yksiköissä säilytetään yhteensä 77 kruununvoudin arkistoa. Arkistot sijaitsevat arkistolaitoksen piirijaon mukaisesti siinä yksikössä, jonka arkistopiirin alueella kruununvouti on toiminut.

Kruununvoutien arkistot sisältävät monipuolisesti erilaisia asiakirjoja kruununvoutien tehtäviin liittyen. Veronkantotehtävästä syntyneistä asiakirjoista merkittävimpänä mainittakoon veronkantokirjat. Veronkannon tukitehtävien hoidosta on muodostunut myös muita huomionarvoisia asiakirjoja, jotka ovat käyttökelpoisia erilaisten tutkijoiden lähteinä muun muassa elinkeinoelämää tutkittaessa.

Kruununvoutien arkistoihin sisältyy erilaisia luetteloita, kuten teitä ja kestikievareita, kruununtiloja ja kotitarvejauhomyllyjä koskevia luetteloita sekä luetteloita maakauppiaista, elinkeinonharjoittajista, teollisuuslaitoksista, käsityöpajoista ja meijereistä.

Veronkannon toteuttaminen edellytti kruununvoudilta verotuskohteiden tarkastamista. Tarkastuksista tehtiin pöytäkirjoja, joten arkistot sisältävät muun muassa kruunun- ja verotiloja, myllyjä, soita, siltoja, sotilastorppia ja kyytilaitosta koskevia katselmuspöytäkirjoja. Arkistoissa on pöytäkirjojen ohella myös muita kestikievareita, teitä ja kyyditystä koskevia asiakirjoja. Huutokauppa-, pakkohuutokauppa- ja ulosmittauspöytäkirjat ovat huomattava osa kruununvoutien arkistoja.

Kruununvoutien arkistoihin sisältyvät vuosi- ja vuodentulokertomukset kertovat kihlakunnan tilasta, kuten maanviljelyksestä ja kaupankäynnistä alueella. Arkistoihin sisältyy myös elinkeinoilmoituksia.

Kruununvoutien arkistoissa on jonkin verran julkisten kaupanvahvistajien päiväkirjoja ja kauppakirjajäljennöksiä. Osa arkistoista sisältää kauppa- ja yhdistysrekisteridiaareja.

Kruununvoutien arkistoihin sisältyvät alle sata vuotta vanhat poliisien ja poliisikonstaapelien päiväkirjat, poliisitutkintapöytäkirjat, rangaistusten täytäntöönpanoasiakirjat ja rikosasiain päiväkirjat ovat käyttörajoitettuja.

Mihin kruununvoutien arkistoja voi käyttää?

Kruununvoutien arkistojen asiakirjat ovat käyttökelpoisia useissa eri tilanteissa. Esimerkiksi lääninhallitusten arkistoissa olevien aukkojen täyttämisessä kruununvoutien arkistot voivat olla hyviä tietolähteitä, sillä kruununvoutien kirjeenvaihto lääninhallitusten kanssa oli vilkasta. Näistä arkistoista voikin löytyä runsaasti sekä lääninhallitukselle lähetettyjä että sieltä saapuneita kirjeitä.

Kruununvoutien arkistot luovat kuvaa muun muassa maamme elinkeinoelämästä. Esimerkiksi erilaiset katselmuspöytäkirjat valottavat maa- ja metsätalouden kehittymistä ja elinkeinoilmoituksien avulla voi tutkia ammatinharjoittajia. Sotilasasioista löytyy tietoja lähinnä sotilasvirkataloja ja ruotujakolaitosta koskevista asiakirjoista.

Aineiston hakuohjeistus

Arkistolaitoksessa säilytetään yhteensä 77 kruununvoudin arkistoa. Arkistoja säilytetään arkistolaitoksen eri yksiköissä yksiköiden piirijaon mukaisesti. Arkistolaitoksen haku- ja tilausjärjestelmä Astian kautta saa tiedon haluttua aineistoa säilyttävästä yksiköstä. Hakusanalla kruununvouti sivun vasemmalle laidalle muodostuu luettelo kaikista niistä arkistonmuodostajista, jotka täsmäävät hakusanaan. Hakusanan voi myös katkaista tähdellä, esim. kruununvou*, jolloin haku osuu suurempaan joukkoon arkistoyksikköjä. Rajaamalla hakua arkistonmuodostajien listan alapuolella olevasta säilytyspaikkalistasta saa näkyviin lisää arkistonmuodostajia, ja tiedot vain valitussa arkistolaitoksen yksikössä säilytettävistä kruununvoutien asiakirjoista. Valitsemalla luettelosta haluamansa arkistonmuodostajan, kuten Laukaan kihlakunnan kruununvouti, jää jäljelle tietoja vain tämän arkistonmuodostajan asiakirjoista. Hakea voi myös suoraan tiedossa olevan viranomaisen nimellä. Käyttörajoitettuun aineistoon voi hakea käyttölupaa Astian verkkopalvelun kautta rekisteröitymällä Astian käyttäjäksi.

Kirjallisuutta

Onnela, Samuli & Orrman Eljas, ”Valtion piiri- ja paikallishallinnon asiakirjat”. Suomen historian asiakirjalähteet. Toim. Eljas Orrman & Elisa Pispala. Kansallisarkisto, WSOY, Porvoo 1994, 129–143.

Orrman, Eljas & Ena, Mikaela (toim.). Beståndsöversikt för Vasa landsarkiv. Maakunta-arkistojen julkaisuja 4. Vaasan maakunta-arkisto, Vaasa 2001.

Turunen, Rauno, Kruununvoutien, henkikirjoittajien ja nimismiesten arkistot Vaasan maakunta-arkistossa 31.12.1966. Painamaton provenienssityö 1969.

Kruununvoudit Wikipediassa

Siirry Astia-verkkopalveluun


Paluu Portin etusivulle