Lääkintöhallitus

Kohteesta Portti
Versio hetkellä 27. marraskuuta 2018 kello 15.43 – tehnyt Ksa (keskustelu | muokkaukset) (Muutti suojaustasoa sivulla "Lääkintöhallitus" ([Muokkaus=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen) [Siirto=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen)))
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muista myös nämä

Autonomian ajan viranomaiset

Lääninlääkärit

Piirieläinlääkärit

Piirilääkärit

Terveydenhoitoarkistot

Yleiset sairaalat 

Mikä oli lääkintöhallitus?

Lääkintöhallitus oli suomalainen keskusvirasto, jonka tehtäviin kuuluivat muun muassa yleiseen terveydenhoitoon, rokotuksiin, kulkutauteihin, apteekkeihin ja kylpylaitoksiin liittyvät valvonta- ja ohjaustehtävät. Myös eläinlääkintäasiat kuuluivat lääkintöhallituksen vastuulle vuoteen 1929 saakka, jolloin ne siirrettiin maatalousministeriöön.

Lääkintöhallituksen alkupisteenä oli vuonna 1812 toimintansa aloittanut collegium medicum –niminen toimielin. Vuonna 1827 perustettiin lääkintölaitoksen päätirehtöörin virka. Hän ja collegium medicum muodostivat lääkintölaitoksen ylihallituksen. Vuonna 1840 perustettiin mielisairaaloiden valvontaa varten houruinhoidon johtokunta, joka yhdistettiin lääkintölaitoksen ylihallituksen kanssa lääkintöhallitukseksi vuonna 1878. Sisällissodan aikana vuonna 1918 Vaasassa toimi jonkin aikaa väliaikainen lääkintöhallitus, jonka tehtävänä oli etupäässä sotilaallisen saniteettihoidon valvonta.

Lääkintöhallitus siirtyi sisäasiainministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen 1.7.1968. Marraskuussa 1991 sosiaalihallitus ja lääkintöhallitus yhdistettiin uudeksi sosiaali- ja terveyshallitukseksi. Joulukuussa 1992 sen seuraajaksi tulivat Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes) ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO). Vuonna 2009 Stakes ja Kansanterveyslaitos yhdistyivät Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi (THL). Samalla TEO yhdistettiin sosiaali- ja terveysministeriön tuotevalvontakeskuksen kanssa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoksi (Valvira).

Lääkintöhallituksen arkisto

Kansallisarkistossa säilytettävä lääkintöhallituksen arkisto jakaantuu viiteen osaan:

  • Lääkintöhallitus I: Lääkintöhallituksen ja sen edellisessä luvussa mainittujen edeltäjien arkistot n. 1812-1944
  • Lääkintöhallitus II: Kamreerinkonttorin-talousosaston arkisto n. 1807-1941
  • Lääkintöhallitus III: Houruinhoidon johtokunnan arkisto
  • Lääkintöhallitus IV: Vaasan väliaikaisen lääkintöhallituksen arkisto
  • Lääkintöhallitus V: Jatkoa Lääkintöhallitus I arkistoon noin vuoteen 1991 saakka

Lääkintöhallituksen aineistot ovat etäsäilytyksessä ja ne toimitetaan tutkittavaksi tilausta seuraavana arkipäivänä. Pääosa Lääkintöhallitus V:n aineistosta ulottuu vuoteen 1949, vaikkakin osittain arkisto jatkuu vuoteen 1970 saakka. Vuotta 1971 uudempia aineistoja säilytetään Kansallisarkiston Hallituskadun toimipisteessä.

Lääkintöhallituksen aineistot ovat osittain käyttörajoitettuja niihin sisältyvien arkaluontoisten tietojen vuoksi. Tiedot käyttörajoituksista on merkitty Astia-palveluun.

Mihin aineistoa voisi käyttää?

Lääkintöhallituksen arkisto antaa tietoa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittymisestä 1800-luvulta 1990-luvulle saakka. Lääkintöhallituksen aineistosta hyötyvät myös tautien ja lääkinnän historiasta kiinnostuneet sekä paikallishistorian tutkijat. Piiri- ja kunnanlääkärien vuosikertomukset esimerkiksi kertovat alue- ja paikallistason kulloisestakin lääkinnällisestä tilanteesta.

Arkistoon sisältyvät kätilö-, apteekkihenkilöstö- ja rokottajaluettelot taas kertovat lääkinnän parissa työskennelleistä henkilöistä. Lisäksi muun muassa kulkutaudeista, rokotustilanteesta ja ulkomaisista opintomatkoista on raportoitu erikseen.

Lääkintöhallituksen I ja V arkistoihin sisältyy myös paljon ruumiinavauspöytäkirjoja, jotka osaltaan valottavat mm. aikansa rikollisuutta ja sairastavuutta yksilön ja ilmiön tasoilla.

Vaikka arkistot on ryhmitelty hyvin, on etenkin vanhempi aineisto kotelonsa sisällä usein epäjärjestyksessä. Aineiston tutkiminen kannattaakin yleensä aloittaa tutkimalla A-sarjaan sisältyviä kattavia diaarikirjoja. Niiden avulla saa varmuuden jonkin tietyn asiakirjan olemassaolosta ennen sen etsinnän aloittamista.

Miten voin tutkia lääkintöhallituksen arkistoa?

Lääkintöhallituksen arkiston arkistoluettelot löytyvät Astia-palvelusta. Syötä hakusanaksi esim. ’’Lääkintöhallitus’’ tai ’’Lääkintöhallituksen V arkisto’’. Rekisteröitymällä Astian käyttäjäksi voit sen avulla tilata itseäsi kiinnostavat aineistot tutkittavaksi Kansallisarkiston Rauhankadun tutkijasaliin. Aineisto on etäsäilytyksessä ja se toimitetaan tutkittavaksi tilausta seuraavana arkipäivänä. Osa asiakirjoista on käyttörajoituksen alaista. Näet tiedot rajoituksista Astia-palvelussa, jonka avulla voit tarvittaessa hakea käyttölupaa.

Uusinta osaa lääkintöhallituksen arkistosta säilytetään Kansallisarkiston Hallituskadun toimipisteessä. Mikäli olet kiinnostunut noin vuosien 1971-1991 asiakirjoista ota yhteyttä Hallituskadun toimipisteeseen niiden tutkimisesta sopimista varten. Iso osa tuosta aineistosta on käyttörajoituksen alaista ja saattaa vaatia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) myöntämän käyttöluvan.

Kirjallisuutta

Pesonen Niilo: Terveyden puolesta – sairautta vastaan: Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla. WSOY, Helsinki 1980.

Tiitta Allan: Collegium medicum: lääkintöhallitus 1878-1991. THL, Helsinki 2009.