Maa- ja metsätalousministeriön tyyppitalopiirustukset

Kohteesta Portti
Versio hetkellä 27. marraskuuta 2018 kello 15.44 – tehnyt Ksa (keskustelu | muokkaukset) (Muutti suojaustasoa sivulla "Maa- ja metsätalousministeriön tyyppitalopiirustukset" ([Muokkaus=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen) [Siirto=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen)))
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muista myös nämä

Luovutetun alueen varuskuntien arkkitehti- ja rakennepiirustukset

Maa- ja metsätalousministeriön asutusasiainosasto

Rakennushallituksen piirustukset 

Tyyppitalot

Tyyppitalot olivat talomalleja, joita varten oli olemassa valmiit piirustukset. Tarkoitus oli, että talojen suunnitelmat olivat kaikkien rakentajien käytettävissä. Suunnitelmat sisälsivät yleensä piirustusten lisäksi yksinkertaisen työselityksen ja ainemenekkilaskelmat.

Tyyppitalojen kehittäminen aloitettiin jo 1920-luvulla. Varsinaisesti tyyppitalojen kehittäminen pääsi vauhtiin 1930-luvulla, jolloin aiemmin usein liian kalliina pidetty omakotitalo haluttiin tuoda yhdeksi ratkaisuksi asuntotarpeeseen. Vuonna 1939 sekä maa- ja metsätalousministeriö että sosiaaliministeriö järjestivät tyyppitalopiirustuskilpailun, jonka pohjalta julkaistiin tyyppipiirustussarjat vuosina 1940 ja 1941.

Aluksi tyyppitalojen suunnittelu kytkeytyi varsin keskeisesti asutuspolitiikkaan ja sitä hoitaneeseen Maa- ja metsätalousministeriön asutusasiainosastoon. Sotien seurauksena taloja tarvittiin lisää. Talvisodan jälkeen alettiin nopeasti sijoittaa karjalaista siirtoväkeä muualle Suomeen. Jatkosodan aikana karjalaisia palasi kotiseudulleen, jossa piti myös aloittaa nopea jälleenrakennus. Sodan loputtua siirtoväki asutettiin uudelleen.

Vielä vuonna 1950 Standardisoimislaitos suunnitteli kuusi tyyppitaloa uuden Arava-järjestelmän mukaan, joka antoi enemmän vaihtoehtoja kuin tiukka sodanjälkeinen mitoitus. Jälleenrakennusajan päätyttyä 1950-luvun puolessavälissä tarve varsinaisille tyyppitaloille poistui. Tilalle alkoivat tulla 1960-luvulla teolliset pientalotyypit, joissa jokaisella talotehtaalla oli oma mallistonsa.

Tyyppitalopiirustukset

Maa- ja metsätalousministeriön tyyppitalopiirustukset ovat osa Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelmaa. Piirustusarkisto sisältää arkkitehti- ja rakennuspiirustuksia, jotka ovat valmistuneet useiden eri tahojen tuottamina. Näitä tyyppitalopiirustuksia tuottaneita tahoja olivat: Vanhempi asutushallitus (1918–1938), Myyntiyhdistys puutalo (1931–1962), Maatalousministeriön asutusasiainosasto (1939–1959), Maatalousseurojen keskusliitto (1940–1945), Sosiaaliministeriö (1941–1942), Suomen arkkitehtiliitto, SAFA (1942–1943) ja Nuorempi asutushallitus (1959–1964). Piirustuksia on pääosin vuosilta 1918–1964 ja ne kuvaavat erilaisia tyyppitaloja.

Piirustukset on digitoitu. Kokoelma on myös mikrofilmattu. Huonon kuntonsa vuoksi suurin osa alkuperäisistä piirustuksista on käyttökiellossa.

Tyyppitalopiirustuksia on myös Suomen rakennustaiteen museon arkistossa.

Tyyppitalopiirustukset suomalaisen rakennusperinteen kuvaajina

Maa- ja metsätalousministeriön tyyppitalopiirustukset kuvaavat suomalaisen yhteiskunnan arkea. Tyyppitalopiirustukset ovat tärkeä lähde tutkittaessa asutuspolitiikkaa ja Suomen jälleenrakennusta sodan aikana ja sen jälkeen. Piirustuksia tutkimalla voi selvittää mitä asioita pidettiin tärkeinä taloja rakennettaessa. Ne kertovat myös aikakaudella vallinneista ihanteista, sillä moni tyyppitalo vastasi funktionalistista ihannetta jossa toimivuus ja käytännöllisyys olivat tärkeitä.

Kokoelmaa voi hyödyntää jonkin verran myös yksittäisten arkkitehtien tuotannon tutkimuksessa, sillä varsin merkittävätkin arkkitehdit – kuten Alvar Aalto, Yrjö Lindegren ja Aulis Blomstedt – suunnittelivat tyyppitaloja. Muutenkin arkkitehtuurin muutosta voi selvittää tutkimalla kokoelman piirustuksia, sillä niitä laadittiin useammalla vuosikymmenellä. Samalla voi tutkia rakennustekniikan kehittymistä.

Näissä taloissa nykyisin asuvat voivat myös hyödyntää alkuperäispiirustuksia korjausrakentamisen yhteydessä, tai vain yleisestä kiinnostuksesta omaan elinympäristöön.

Tiedot käytettävissä digitaaliarkistossa

Maa- ja metsätalousministeriön tyyppitalopiirustuskokoelman sisältöön voi tutustua haku- ja tilausjärjestelmä Astian avulla. Astian perushaun hakusanoilla Maa- ja metsätalousmin* tyyppitalo* saa hakutuloksena kaikki kokoelmaan kuuluvat arkistoyksiköt. Tarkemmilla hakusanoilla saa rajattua hakutulosta haluamaansa aineistoon.

Itse aineisto on digitoitu ja siihen voi tutustua digitaaliarkistossa. Astian hakutuloksista on suora linkki digitaaliseen tiedostoon, mutta aineiston voi myös etsiä digitaaliarkiston omaa hakua käyttäen. Digitoituihin piirustuksiin pääsee tutustumaan esimerkiksi kirjoittamalla digitaaliarkiston vapaasana-hakuun "tyyppitalo". Tämän jälkeen klikataan linkkiä "Maa- ja metsätalousministeriön tyyppitalopiirustukset (kokoelma)". Esiin tulee näkymä jossa on digitoidut sarjat, joista voi valita halutun ja siirtyä edelleen digitoituihin arkistoyksiköihin.

Tyyppitalopiirustuksia voi tutkia myös mikrofilmeiltä Kansallisarkistossa.

Kirjallisuutta

Asutushallinto 1917–1957. Asutushallituksen – maatalousministeriön asutusasiainosaston 40-vuotisjulkaisu. Helsinki 1957.

Helamaa, Erkki, 40–luku: Korsujen ja jälleenrakennuksen vuosikymmen. Suomen rakennustaiteen museo – Alvar Aalto museo. Martinpaino, Helsinki 1983.

Laitinen, Erkki, Rintamalta raivioille. Sodanjälkeinen jälleenrakennustoiminta 50 vuotta. Atena, Jyväskylä 1995.

Laukkonen, Veikko, Jälleenrakennusvuosien pientalo Suomessa. Transkustannus Ky, Helsinki.

Rintamamiestalot. Rakentajien muistikuvia. Toim. Jouko Taskinen. Rakennustieto Oy, Tampere 2006.

Saarikangas, Kirsi, ”Tyyppitalo – tie tehokkaaseen jälleenrakennukseen”. Teoksessa Eilispäivän Suomi: Jälleenrakennuksesta yltäkylläisyyteen. Päätoim. Mikko Laakso. Oy Valitut Palat, Paris 2003, 21–23.

Särkinen, Åke W., Jälleenrakennusajan pientalo. Rakennustieto Oy, Jyväskylä 2005.

Vierto, Mira, "Tyyppitalovaltaiset pienalueet". Museovirasto, rakennushistorian osasto, 2001.


Jälleenrakennuskausi Suomen rakennustaiteen museon sivuilla.

Standardisoimislaitos Suomen rakennustaiteen museon sivuilla.

Tyyppitalo Wikipediassa


Siirry haku- ja tilausjärjestelmä Astiaan

Siirry Vakka-arkistotietokantaan

Siirry Digitaaliarkistoon

___________________________


Paluu Portin etusivulle