Maanmittaushallituksen uudistusarkisto

Kohteesta Portti
Versio hetkellä 27. marraskuuta 2018 kello 15.45 – tehnyt Ksa (keskustelu | muokkaukset) (Muutti suojaustasoa sivulla "Maanmittaushallituksen uudistusarkisto" ([Muokkaus=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen) [Siirto=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen)))
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muista myös nämä

Kartat

Maanmittaushallituksen verollepanokartat

Maanmittaushallitus

Pitäjänkartasto

Senaatin kartasto

Yleiskartat 

Maanmittaus ja renovoidut uudistuskartat

Suomen maanmittauksen historian katsotaan alkavan Olof Gangiuksen määräämisestä maanmittariksi Turun lääniin vuonna 1633. Seuraavalla vuosikymmenellä Suomessa toimineiden maanmittarien määrä alkoi vähitellen kasvaa. Maanmittarien tuli laatia 1630-luvulta lähtien maanmittaustoimituksissa syntyneistä kartoista ja niihin liittyvistä selvityksistä ns. renovoidut uudistuskappaleet eli puhtaaksipiirrokset.

Uudistuskartat toimitettiin Ruotsin vallan aikana aluksi kamarikollegioon ja 1600-luvun lopusta lähtien Päämaanmittauskonttoriin. Autonomian ajan alussa Suomeen perustettiin vuonna 1812 oma Päämaanmittauskonttori, jonne maanmittarit toimittivat uudistetut kartat. Päämaanmittauskonttorista tuli myöhemmin Maanmittauksen ylihallitus ja vuodesta 1916 alkaen Maanmittaushallitus. Uudistusten laatiminen ja arkistoitavaksi toimittaminen jatkui pääpiirteissään samanlaisena aina vuoteen 1960 saakka. Tuolloin annettiin asetus, joka päätti uudistusten laatimisen. Renovaatiot korvattiin mikrofilmeillä. Ruotsin vallan aikana laaditut renovaatiot saatiin Suomeen Haminan rauhansopimuksen nojalla. Venäjällä tehdyt Viipurin lääniä koskevat uudistukset liitettiin 1820- luvulla maanmittausarkiston yhteyteen.

Uudistuskarttojen määrä alkoi kasvaa vuodesta 1757 alkaen, kun isojakotoimitukset aloitettiin Suomessa. Varsinkin 1800-luvulla uudistuskarttojen määrä kasvoi runsaasti. Vuonna 1881 päätettiin, että uudistukset laadittaisiin vain sellaisista katselmuksista ja kartoituksista, jossa tilan kaikki tilukset mitattiin. Uudistuskarttojen määrään kasvua rajoitettiin vuonna 1916 määräämällä uudistukset tehtäväksi vain, jos kohteen pinta-ala oli vähintään 50 hehtaaria. Vuonna 1920 vähimmäispinta-ala kasvatettiin 80 hehtaariin.


Uudistusarkisto

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto sisältää maanmittaustoimituksissa (iso-, uus- ja muissa jakotoimituksissa) syntyneitä renovoituja eli puhtaaksipiirrettyjä maanmittauskarttoja ja niihin liittyviä asiakirjoja, joihin kuuluu jakokirjoja, pyykkiselityksiä, pöytäkirjoja sekä muita asiakirjoja. Asiakirjat on laadittu karttojen kokoisille kartonki- tai paperipohjille. Uudistusarkistoon kuuluvat myös 1600-luvun karttakirjat eli maakirjakartat tai geometriset maakirjakartat.

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto sisältää 726 000 asiakirjaa. Arkistossa on aineistoa 1600-luvulta 1900-luvulle. Se on suurin Kansallisarkistossa säilytetty karttakokoelma. Uudistusarkisto on järjestetty lääneittäin, kunnittain, kylittäin ja toimituksittain. Aineisto on mikrofilmattu ja osin myös digitoitu.

Mihin voin käyttää arkistoa?

Uudistuskartat ja -asiakirjat ovat käsin valmistettuja jäljennöksiä maanmittausasiakirjoista. Maanmittaustoimitusten lainvoimainen lopputulos on selvitettävä ensisijassa alkuperäisten karttojen ja asiakirjojen perusteella. Alkuperäisiä karttoja ja asiakirjoja säilytetään Maanmittauslaitoksessa lukuun ottamatta luovutetun alueen tiluskarttoja hakemistoineen, jotka ovat käytettävissä Mikkelin maakunta-arkistossa (Viipurin läänin maanmittauskonttorin maanmittausarkisto).

Uudistusarkistoa voi käyttää esimerkiksi paikallis-, talous-, asutus- ja kulttuurihistorian tutkimuksessa. Kartat sisältävät monipuolista tietoa ja auttavat täydentämään muita lähteitä. Varsinkin isojakokartoissa voi olla hyödyllistä tietoa kylien oloista ennen isojakoa. Laajuudestaan johtuen uudistusarkisto on myös hyvä esimerkki kartografian muutoksista vuosisatojen aikana. Arkiston hakuvälineenä toimivan uudistushakemiston avulla tutkija näkee kaikki tietyllä paikkakunnalla suoritetut jakotoimitukset yhdellä silmäyksellä.

Tiedon etsiminen arkistosta

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto on tutkijoiden käytettävissä mikrofilmeinä Kansallisarkiston Rauhankadun toimipisteessä sekä osin digitoituna arkistolaitoksen Digitaaliarkistossa. Arkisto on luetteloitu Kansallisarkiston arkistoluetteloon 251:07 sekä Vakka-arkistotietokantaan. Arkiston laajuuden vuoksi helpoiten siihen tutustuu Vakan avulla. Arkistoluetteloa pääsee tarkastelemaan Vakassa syöttämällä sen tarkennettuun hakuun hakusanaksi esimerkiksi Maanmittaushallitus. Hakutuloksena saatavista arkistoista valitaan Maanmittaushallituksen uudistusarkisto ja edelleen kohta Sarjat.

Uudistusarkisto koostuu kahdesta kokonaisuudesta: itse uudistusarkistosta ja omaksi kokonaisuudekseen erotetuista 1600-luvun maakirjakartoista. Koko arkiston hakemistona toimivat uudistushakemistot, jotka löytyvät Vakasta tunnuksella Bia Uudistushakemistot. Ne ovat käytettävissä digitoituna ja mikrofilmattuna. Alkuperäiset luettelot ovat huonokuntoisia ja siksi käyttökiellossa.

Uudistushakemistot kattavat koko uudistusarkiston ja ovat siten hyvin laaja kokonaisuus. Tästä johtuen hakemistoa on kätevintä käyttää Vakka-arkistotietokannan kautta. Siellä hakemistot on jaoteltu lääneittäin ja pitäjittäin osiin. Kukin osa sisältää linkin digitoituun uudistushakemistoon. Uudistushakemiston löytää myös haku- ja tilausjärjestelmä Astian perushaun kautta hakusanoilla maanmittaushallitus* uudistusarkisto* uudistushakemisto*. Astian palauttamista hakutuloksista on suora linkki digitoituun tiedostoon.

Uudistushakemistojen rungon muodostaa vanha lääni-, kunta- ja kyläjako. Läänien sisällä kutakin kuntaa ja edelleen kutakin kylää tai jakokuntaa koskevat kartat on eritelty kronologisessa järjestyksessä toisistaan. Koska uudistusarkisto on muotoutunut 300 vuoden kuluessa, on sen hakemistoa pitänyt muokata ajan kuluessa vastaamaan kulloistakin tilannetta. Nykymuodossaan uudistushakemistot ovat 1920- ja 1930-luvuilta, mutta niihin on tehty korjauksia myöhemmin esimerkiksi silloin, kun tietty kylä on siirretty osaksi toista kuntaa.

Muokkauksista johtuen uudistushakemistot sisältävät runsaasti viittauksia hakemistojen toisiin osiin. Hakemiston kokemien muutoksien vuoksi sen asiakirjojen arkistotunnuksista ei voi enää päätellä kuin arkistotunnuksen kirjainosaa vastaavan vanhan läänin. Lääniin viittaavaa kirjaintunnusta seuraavista kunta- ja kylätunnuksista ei voi usein tehdä johtopäätöksiä, koska useilla kunnilla ja kylillä saattaa olla sama numerotunnus tai samalla kunnalla tai kylällä useampia eri numerotunnuksia. Helsinki on esimerkiksi erotettu jälkikäteen omaksi kokonaisuudekseen tunnuksella B7 Helsinki, jota puolestaan ei pidä sekoittaa tunnukseen B7, joka viittaa mm. moniin Espoon kyliin.

Jotta uudistushakemistoista löytää etsimänsä kartan, on tutkijalla oltava tieto oikeasta läänistä, kunnasta tai pitäjästä ja kylästä tai jakokunnasta. Kartan arkistotunnus on merkitty useimmiten hakemistosivun oikean puolimmaiseen sarakkeeseen. Toisinaan se saattaa olla sisennettynä toimituksen kuvauksen yhteydessä. Tyypillinen arkistotunnus on muotoa: B30:b 2/7-16, Mäntsälän kirkonkylän tiluskartta ja jakokirja vuodelta 1784.

Karttoja voi etsiä myös Kansallisarkiston karttahaulla. Suurinta osaa uudistusarkiston kartoista ei ole digitoitu vielä eikä niiden tietoja ole syötetty Vakka-arkistotietokantaan. Tästä johtuen karttahaku antaa tiedot vain joistain uudistusarkiston sisältämistä kartoista.

Digitoitu aineisto

Maanmittaushallituksen uudistusarkistosta on digitoitu Kansallisarkiston digitaaliarkistoon uudistushakemistot ja systemaattisesti Turun ja Porin, Uudenmaan ja Hämeen läänien karttoja. Systemaattinen digitointi etenee nopeasti ja kannattaa seurata Uudistuskarttojen digitoinnin etenemistä. Digitoidun aineiston löytää Digitaaliarkiston vapaahaulla hakusanalla uudistusarkisto.

Digitoituja karttoja on kuitenkin kätevintä selata Vakka-arkistotietokannan kautta. Karttojen viitetiedot löytyvät Maanmittaushallituksen uudistusarkiston sarjasta MHA Uudistuskartat ja -asiakirjat. Sarja on järjestetty lääneittäin ja kunnittain, ja kunkin kartan tiedoista on linkki digitaaliseen karttaan. Karttoja voi selata myös Astian avulla, mutta silloin kannattaa käyttää mahdollisimman tarkkoja hakusanoja ja rajata hakua esim. paikkakunnan mukaan, jotta hakutuloksia ei tule liikaa. Myös Astian hakutuloksista on linkki digitaaliseen tiedostoon.

Kirjallisuutta

Huhtamies Mikko: Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633—2008. Maanmittauslaitos / Edita, Helsinki 2008.

Nallinmaa-Luoto Terhi: Vanhat kartat sukututkijan apuna. Genos 68 (1997).

Rosberg Harri: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto. Arkistolaitos 2001. Kansallisarkiston ja maakunta-arkistojen vuosikertomus. Arkistolaitos, Tammisaari 2002. 56-59.


Siiry haku- ja tilausjärjestelmä Astiaan

Siirry Vakka-arkistotietokantaan

Siirry digitaaliarkistoon


Paluu Portin etusivulle