Ero sivun ”Maanmittaustoimistot” versioiden välillä

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Mitä asiakirjoja maanmittaustoimistojen arkistot sisältävät? )
p (Muutti suojaustasoa sivulla "Maanmittaustoimistot" ([Muokkaus=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen) [Siirto=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen)))
(ei mitään eroa)

Versio 27. marraskuuta 2018 kello 15.45

Muista myös nämä

Maanmittaushallitus

Maanjako-oikeudet 

Mitä ovat maanmittaustoimistot?

Maanmittaustoimistot perustettiin vuonna 1971 maanmittaushallinnon paikallisyksiköiksi.  Tätä ennen oli perustettu tilapäisiä maanmittaustoimistoja eräitä suurempia maanmittaustoimituksia varten, mutta näitä tilapäisiä toimistoja ei tule sekoittaa nykymuotoisiin maanmittaustoimistoihin. Maanmittaushallinnon pysyvinä alueellisina virastoina olivat toimineet lääninmaanmittauskonttorit, jotka jäivät maanmittaustoimistojen yläpuolella toimiviksi väliportaan viranomaisiksi. Lääninmaanmittauskonttorit lakkautettiin vuonna 1991, ja niiden tilalle perustettiin kartasto- ja tietopalveluyksiköt. Vuonna 1994 nekin lakkautettiin, jolloin maanmittaustoimistot jäivät ainoiksi piirihallinnon yksiköiksi.

Maanmittaustoimistoja oli perustamisen jälkeen 35, ja lisäksi oli ylimääräisiä maanmittaustoimistoja. Toimistojen lukumäärä on aikojen kuluessa vaihdellut, ja vuonna 2011 niitä on 12. Kun toimistoja on yhdistetty, lakkautetut toimistot ovat yleensä jääneet toimipisteiksi. Maanmittaustoimiston toimialueena on maanmittauspiiri. Toimistojen keskeinen tehtävä on ollut maanmittaustoimitusten ja muiden kiinteistötoimitusten suorittaminen toimialueellaan. Lisäksi maanmittaustoimistot myyvät ja välittävät karttoja sekä muuta maanmittauslaitoksen tuottamaa tietoa. Nykyisin maanmittaustoimistoille kuuluu kaikenlainen maanmittauslaitoksen tehtäviin liittyvä asiakaspalvelu. Maanmittaustoimistojen uusin tehtäväryhmä on vuoden 2010 alusta lähtien ollut kiinteistöjen kirjaamisasiat, joita aiemmin hoitivat yleiset alioikeudet.

Näiden tehtävien suorittamista varten toimistoissa työskentelee maanmittausinsinöörejä ja –teknikoita sekä avustavana henkilökuntana kartoittajia, kartanpiirtäjiä ja toimistohenkilöstöä. Maanmittaustoimiston päällikkönä toimi piiri-insinööri, jonka virkanimeke muuttui vuonna  1992 maanmittausjohtajaksi.


Mitä asiakirjoja maanmittaustoimistojen arkistot sisältävät? 

Maanmittaustoimistojen arkistot ovat virastoarkistoja, jotka sisältävät  viraston toimintaan liittyviä asiakirjoja. Kaikissa arkistoissa on ainakin kirjediaareja, useissa myös toimitushakemusten diaareja. Muu arkisto liittyy pääosin viraston sisäiseen hallintoon, esimerkkinä työpaikkakokousten ja tarkastusten pöytäkirjat. Jossain määrin on myös kirjeenvaihtoa, joka saattaa liittyä myös toimituksiin. Samoin arkistoissa saattaa olla esimerkiksi muutoksenhakuviranomaisille laadittuja lausuntoja toimituksia koskien. Varsinaiset toimitusasiakirjat ovat kuitenkin yleensä Maanmittauslaitoksella lukuun ottamatta luovutetun alueen tiluskarttoja hakemistoineen, jotka löytyvät Mikkelin maakunta-arkistosta Viipurin läänin maanmittauskonttorin maanmittausarkistosta. Joihinkin maanmittaustoimistojen arkistoihin sisältyy myös kaupanvahvistajien arkistoja, lähinnä päiväkirjoja. Tämä johtuu siitä, että toimitusinsinöörit ovat usein toimineet julkisina kaupanvahvistajina.


Mihin arkistoa voi käyttää?

Koska maanmittaustoimistojen arkistot ovat pääasiassa hallintoarkistoja, niiden käyttöarvo on suurin silloin kun tutkitaan maanmittaustoimistojen toimintaa. Jos etsitään tietoja maanmittaustoimituksista, saattaa toimitushakemusten diaareista olla apua toimitusten perustietoja selvitettäessä. Yleensä kuitenkin nämä tiedot löytyvät helpoimmin Maanmittauslaitokselta.


Miten voin tutkia arkistoa?

Vakka-arkistotietokannasta maanmittaustoimistot löytää tarkennetun haun avulla valitsemalla hakuehtojen kohdasta 4. Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä ryhmän ”Maanmittaushallinnon piiriviranomaiset” ja painamalla Tee haku. Sivun vasempaan laitaan avautuu lista kaikista arkistolaitoksessa säilytettävistä maanmittaustoimistojen arkistoista. Painamalla haluamansa maanmittaustoimiston nimeä pääsee tutkimaan arkiston tietoja, kuten säilytyspaikkaa ja arkistoluetteloa. Tarkennetun haun Nimihaulla arkistot löytää kirjoittamalla hakukenttään ”maanmittaustoimisto” ja painamalla Tee haku. Alueellisen rajauksen hakuun voi tehdä valitsemalla Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö –kohdasta haluamansa yksikön (Kansallisarkiston tai maakunta-arkiston). Vakka-arkistotietokannasta avautuvan puunäkymän avulla pääsee tutkimaan, mitä asiakirjoja arkistot sisältävät.


Kirjallisuutta

Huhtamies, Mikko: Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633-2008. Helsinki 2008.

Maanmittaus Suomessa 1633-1983. Toim. Lauri Kantee et al. Helsinki 1983.

Maanmittauslaitoksen kotisivut______________________________________

Siirry Vakka-arkistotietokantaan

Paluu Portin etusivulle