Maitotaloustuotteiden tarkastuslaitos

Kohteesta Portti
Versio hetkellä 9. huhtikuuta 2014 kello 10.30 – tehnyt PPykalisto (keskustelu | muokkaukset) (Mitä vointutkimuslaboratorion arkisto sisältää?)
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muista myös nämä

Autonomian ajan viranomaiset 

Maitotaloustuotteiden tarkastuslaitos

Valtion vointutkimuslaboratorio 1903-1917

Voi oli puutavaran ohella yksi Suomen tärkeimpiä vientituotteita 1800-luvun lopulla ja jo 1800-luvun lopulla oli Hangossa kausittaista vientivoin tarkastamista. Kun vuonna 1901 oli saatu ympärivuotinen laivayhteys Englantiin, perustettiin Valtion vointutkimuslaboratorio 1903 Hankoon valvomaan Suomesta vietävien maitotuotteiden laatua. Vointutkimuslaboratorio kuului maanviljelyshallituksen alaisuuteen. Hanko oli tuohon aikaan Suomen tärkein vientisatama, koska sieltä oli talvisin lyhin etäisyys jäättömälle Itämeren selälle. Maatalousvaltainen suuriruhtinaskunta tuotti voita ja juustoa vientiin Eurooppaan ja laitos tarkasti voin ohella myös vietävän juuston laadun. Vuonna 1912 Hangon vointutkimuslaboratorion yhteyteen perustettiin erityinen suomalaisen vientivoin tarkastusasema. Ensimmäisen maailmansodan aikana laboratorion ja tarkastusaseman henkilökunta huolehti voin tarkastuksista myös muissa voita vievissä satamissa. Hangon laboratorio ja tarkastusasema lakkautettiin 1917.

Valtion vointarkastuslaitos 1917-1960

Suomen itsenäistymisen jälkeen laitoksen nimi vaihtui Valtion vointarkastuslaitokseksi ja se siirrettiin Hangosta Helsinkiin uuden maataloushallituksen alaisuuteen. Talvimerenkulun kehittyminen teki tarpeettomaksi laboratorion pitämisen Hangossa ja Helsingistä tuli yksi Suomen suurimpia satamia. Vointarkastuslaitoksen tehtävät laajenivat pian muidenkin tärkeiden vientielintarvikkeiden tarkastamiseen, kuten kananmunat ja lihatuotteet. Vointarkastuslaitoksen tehtäviin kuului maassa kaupaksi pidettävien maitotaloustuotteiden valmistuksen valvominen ja niiden viennin tarkastaminen. Laitos suoritti ulkoista tarkastelua sekä kemiallisia ja fysikaalisia, tarvittaessa jopa bakteriologisia, tutkimuksia laboratoriossaan. Tehtyjen havaintojen mukaan tarkastuslaitos antoi ohjeistusta maitotaloustuotteiden valmistajille ja viejille. Vuoden 1960 lopussa laitoksen nimi muutettiin Maitotaloustuotteiden tarkastuslaitokseksi.

Maitotaloustuotteiden tarkastuslaitos 1961-1980

Uudistetun tarkastuslaitoksen tehtäviin kuului maitotaloustuotteiden, kananmunien ja margariinivalmisteiden maasta vientiin ja maahan tuontiin sekä kotimaiseen kauppaan liittyvien tutkimusten ja tarkastusten tekeminen. Yhtä lailla laitos valvoi tarkastuksin tuotteiden valmistusta, laatua sekä muita ominaisuuksia. Tarkastuslaitos myös teki elintarvikkeisiin liittyvää tieteellistä tutkimusta ja kehitystyötä sekä ohjeisti tuottajia tarvittaessa. Vuonna 1961 tarkastuslaitoksen yhteyteen perustettiin myös neuvottelukunta, johon kuului maataloushallituksen, osuustoiminnallisten maitotaloustuotteiden viejien ja meijeriliittojen edustajia. Neuvottelukunnan tuli seurata alan kehitystä ja edistää pohjoismaista yhteistyötä ja muutenkin pyrkiä kansainvälisen yhteistyön parantamiseen alalla.

Valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitos 1981-1992

Laitoksen tehtävät laajenivat elintarviketeollisuuden kehittyessä ja vuonna 1980 se muutettiin Valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitokseksi, jona se toimi vuoteen 1992 asti. Vuodesta 1993 eteenpäin laitoksen nimeksi tuli Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, kunnes vuonna 2006 siitä perustettiin Evira, nykyinen Elintarviketurvallisuusvirasto.

Mitä vointutkimuslaboratorion arkisto sisältää?

Vointutkimuslaboratorion ja sen seuraajien arkistokokonaisuus jakautuu ajallisin perustein neljään arkistokokonaisuuteen, Maitotaloustuotteiden tarkastuslaitoksen I, II ja III arkistoon sekä Valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksen arkistoon. Maitotaloustuotteiden tarkastuslaitoksen I arkisto kattaa ajanjakson laboratorion perustamisesta vuonna 1903 vuoteen 1930 asti. II arkisto kattaa ajanjakson 1932–1949 ja III arkisto sisältää aineistoa vuodesta 1917 aina vuoteen 1950. Valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksen arkisto, joka on oma kokonaisuutensa, ulottuu vuodesta 1905 vuoteen 1993. Aineisto kattaa voin tuotannon, valmistamisen ja laaduntarkkailun sekä laadun kehittämiseen liittyviä asiakirjoja. Toinen merkittävä maitotuote etenkin 1900-luvun alussa oli juusto, josta siitäkin on oma aineistonsa arkistossa. Voi ja juusto olivat Suomen merkittäviä vientituotteita 1960-luvulle asti. Laboratorio- ja tutkimuspuolen laajan aineiston rinnalla arkistot sisältävät tavallista virastohallintomateriaalia, kirjeitä, tilikirjoja ja kortistoja.

Maitotaloustuotteiden tarkastuslaitoksen II arkisto sisältää voin ja juuston lisäksi materiaalia kananmunista, sianlihasta, naudanlihasta ja poronlihasta. Suurin osa arkistosta käsittelee tuotteiden vakiinnuttamispalkkioita ja niihin liittyviä asioita. III arkisto sisältää kirjemateriaalia ja tarkastuspöytäkirjoja voista, juustosta ja kananmunista. Valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksen hallinto sisältää lisää tarkastuspöytäkirjoja voista, maitojauheesta ja juustosta sekä laajalti tutkimuslaitoksen hallintoaineistoa, kuten kirjeenvaihtoa, kalustoluetteloita ja henkilöstöön liittyvää aineistoa. Tähän arkistoon kuuluu myös oma laajahko kokonaisuutensa laboratorioasioita laitoksen toiminnasta.

Millaiseen tutkimukseen arkistoa voi hyödyntää?

Vointutkimuslaboratorion ja sen seuraajien arkistojen avulla voi tutkia Suomen maatalouden kehittymistä, tieteellistymistä ja koneistumista. Arkiston on myös väylä valtionhallinnon maataloudessa kasvavan roolin tutkimiseen ja maatalousalan tieteiden kehityksen havainnointiin. Vointutkimuslaboratorion aineisto antaa mahdollisuuksia tutkia myös Suomen kemian ja biologian historiaa erikoisemmasta näkökulmasta. Laboratorion tarkastusaineisto antaa tietoa Suomen viennistä elintarvikealalla sekä sisältää tietoja maan ruokataloudesta ja sen sääntelystä, etenkin pula-ajalta.

Miten saan aineiston luettavakseni?

Valtion maitotuotteiden tarkastuslaitoksen arkistot ovat tutkittavissa Helsingissä Kansallisarkiston Rauhankadun toimipisteessä, missä ne ovat vapaasti käytettävissä tutkijasalissa. Aineiston säilytyspaikka on arkistolaitoksen Siltavuorenpenkereen toimipisteessä, mistä se on saatavissa Rauhankadun tutkijasaliin päivän toimitusajalla. Maitotuotteiden tarkastuslaitoksen arkiston koko 46,90 hyllymetriä.

Tarkempaa tietoa arkistosta saa arkistolaitoksen sähköisen haku- ja tilausjärjestelmän Astian aineistohaun kautta. Hakusanoilla Valtion maitotuotteiden tarkastuslaitos saa nähtäväkseen kaiken arkistossa olevan materiaalin. Tilausta varten ota itsellesi ylös arkistoyksikön tunnus, esim. Aa:1. Mikäli olet rekisteröitynyt Astian käyttäjäksi, voit tilata haluamasi aineistot Astian kautta Kansallisarkiston tutkijasaliin tai maksua vastaan johonkin muuhun arkistolaitoksen yksikköön tutkittavaksi.

Paperimuotoinen arkistoluettelo on luettavissa Kansallisarkiston tutkijasalissa (os. Rauhankatu 17, Helsinki). Luettelon tunnusnumero on 590 ja sen alaluettelot 590:1 ja 590:2.