Ero sivun ”Patentti- ja rekisterihallitus” versioiden välillä

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun
p (Suojasi sivun Patentti- ja rekisterihallitus ([Muokkaus=Salli vain ylläpitäjät] (ikuinen) [Siirto=Salli vain ylläpitäjät] (ikuinen)))
p (Muutti suojaustasoa sivulla "Patentti- ja rekisterihallitus" ([Muokkaus=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen) [Siirto=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen)))
(ei mitään eroa)

Versio 28. marraskuuta 2018 kello 09.27

Muista myös nämä

Manufaktuurijohtokunta

Teollisuushallitus 

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) perustettiin 30.5.1941 annetulla lailla. Tässä laissa patentti- ja rekisterihallituksen järjestysmuodon perusteista säädettiin, että kauppa- ja teollisuusministeriön alaisena, Suomen patenttivirastona, toimiva patentti- ja rekisterihallituksen tuli käsitellä patenttia, tavaraleimaa ja kaupparekisteriä koskevat asiat. Lisäksi sen käsiteltäväksi voitiin asetuksella määrätä myös muita teollisoikeudellisia tai niihin verrattavia asioita. Aikaisemmin PRH:n tehtäviä hoiti kauppa- ja teollisuusministeriö ja sitä ennen kauppa- ja teollisuushallitus.

Patentti- ja rekisterihallituksen arkistot

Patentti- ja rekisterihallituksen arkisto on järjestetty neljään osaan toimintalinjojen mukaan. Nämä ovat kaupparekisteri, yhdistysrekisteri, patentti- ja innovaatiolinja sekä tavaramerkki- ja mallilinja.

Kaupparekisteri

Kaupparekisteri on patentti- ja rekisterihallituksen alainen julkinen keskusrekisteri, johon merkitään elinkeinonharjoittajia eli yrityksiä koskevat tiedot. Kaupparekisteristä on myös tietoja taloudellisista yhdistyksistä. Paikallisviranomaisina toimivat maistraatit ja kihlakuntien rekisteritoimistot. Kaupparekisteri palvelee elinkeinoelämän, viranomaisten ja yksityisten henkilöiden tarpeita.

Kaupparekisteriin kuuluvat asiat hoidettiin vuoteen 1885 asti senaatin talousosastossa. Kaupparekisteri perustettiin 1895. Vuodesta 1885 vuoteen 1918 kaupparekisteri kuului teollisuushallitukselle. Vuonna se siirtyi 1926 kauppa - ja teollisuusministeriön eri toimistojen ja osastojen alaisuuteen. Vuonna 1925 perustettiin kaupparekisteriä hoitamaan kaupparekisteritoimisto ja kaupparekisteriosasto vuonna 1939. Kaupparekisteriosasto oli tarpeen jakaa osastoiksi vasta vuonna 1979. Silloin kaupparekisteriosasto jaettiin osakeyhtiötoimistoon, osuuskunta- ja tilinpäätösasioiden toimistoon ja yleiseen rekisteröintitoimistoon. Vuonna 1985 perustettiin yrityskiinnitystoimisto.

Kaupparekisterin arkisto sisältää kaksi sarjaa: Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisterin arkiston sekä kaupparekisterin tilinpäätösasioiden arkiston 1928 -1976. Kaupparekisteriasiakirjavihkoon eli aktiin on merkitty jokaisen elinkeinonharjoittajan kaupparekisteriin toimitetut ilmoitukset, ilmoitusten liiteasiakirjat ja tiedonannot vuosilta 1896–2005 yritysten rekisterinumeron mukaan järjestettyinä. Sarja sisältää myös asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteriasiakirjojen kaksoiskappaleet 31.3.2001 saakka. Vuoteen 1979 asti ei ollut olemassa säädöksiä toimintansa lopettaneiden elinkeinonharjoittajien poistamiseksi rekisteristä. Vuodelta 1895 periytyvää asetusta ilmoitusvelvollisuudesta elinkeinotoiminnan lopettamisesta oli pidetty riittävänä. Rekisteriin oli ehtinyt kertyä kymmeniä tuhansia toiminimiä, jotka eivät olleet toiminnassa. Yhtiöiden suuri määrä haittasi kaupparekisterin toimintaa.

Kaupparekisterilain N:o 129/1979 24 § mukaisessa poistomenettelyssä hakemistosta ryhdyttiin poistamaan toimintansa lopettaneita elinkeinonharjoittajia vuonna 1980 ja näiden asiakirjat arkistoitiin. Vanhin niistä oli vuodelta 1895 ja nuorin vuodelta 1968. Myöhemmin poistoja on tehty lisää.

Osuuskuntia rekisteristä oli poistettu omatoimisesti, osuuskuntalain muutoksen (274/54) pohjalta. Lisäksi rekisteristä on poistettu joitain yksittäisiä elinkeinonharjoittajin toiminimiä. Näille poistoille ei ole lainsäädännön tukea ja niitä säilytettään edelleen patentti- ja rekisterihallituksessa. Patentti- ja rekisterihallituksen arkistossa ovat voimassa olevien yritysten asiakirjat.

Kaupparekisterin tilinpäätösasioiden arkisto 1928 - 1976 sisältää eri yritysten tilinpäätösasiakirjoja. Tilinpäätösasiakirjat vuosilta 1979 - 1996 on mikrofilmattu osaksi kaupparekisterin arkisto-sarjaa, mutta kaikki yritykset eivät ole tietoja toimittaneet.

Yhdistysrekisteri

Yhdistys voi olla rekisteröity tai se voi toimia rekisteröimättömänä suomalaisen yhdistymisvapauden mukaisesti. Yhdistysrekisteriin merkittynä yhdistyksestä tulee itsenäinen oikeushenkilö ja se saa oikeuskelpoisuuden.

PRH: yhdistysrekisteri on perustettu vuonna 1995. Yhdistysrekisterin arkiston sarjat ovat vuosilta 1919 - 2000. Edeltäjien asiakirjat on järjestetty arkistoon saapumisajan mukaisessa järjestyksessä. Yhdistysrekisterin arkistossa on myös laaja sarja purkautuneita yhdistyksiä. Oikeuden päätöksellä lakkautettujen yhdistysten tiedot löytyvät oikeusministeriön arkistosta jota säilytetään Kansallisarkistossa.

Patentti- ja innovaatiolinja

Patentti- ja innovaatiolinja perustettiin vuonna 1942 jolloin PRH:n organisaatio uudistui itsenäiseksi keskusvirastoksi.

Patentilla tarkoitetaan keksijälle tai tämän oikeudenomistajalle myönnettyä yksinomaista määräaikaista oikeutta uuden keksinnön ammattimaiseen käyttöön. Patenttioikeus perustetaan patenttiviraston päätöksellä.

Patenttiosasto pitää myönnetyistä patenteista patenttirekisteriä, johon kukin patentti saa juoksevan numeron hyväksymisjärjestyksessä. Kukin patenttihakemus muodostaa aktin, jossa hakemuksen lisäksi on asiassa käyty kirjeenvaihto sekä patenttiviraston päätös. Myönnettyjä patentteja koskevat aktit säilytetään rekisterinumeron mukaisessa järjestyksessä, muut diaarinumeron mukaisessa järjestyksessä.

Arkiston asiakirjat ovat vuosilta 1842 - 2000. Vuonna 1842 Keisarillinen Suomen senaatti myönsi manufaktuurijohtokunnan lausunnon perusteella patentin joka kirjattiin numerolla 1. Patentti- innovaatiolinja arkiston edeltäjä on kauppa- ja teollisuusministeriön patenttiasiain- ja kaupparekisteriosaston arkisto.

Tavaramerkki- ja mallilinja

Tavaramerkki- ja mallilinja perustettiin patentti ja rekisterihallituksen yhteyteen vuonna 1942. Sen tehtävänä on vastata tavaramerkkirekisteristä.

Tavaramerkki on tunnus jonka avulla yrityksen valmistamat tai tuottamat palvelut ja tavarat erotetaan muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki on yksinoikeus ja sitä hakiessa ja rekisteröitäessä on perusteltava miksi tavaramerkki erottuu muista markkinoilla olevista vastaavista.

Tavaramerkki- ja mallilinjan arkisto kattaa vuodet 1899-2010. Arkiston edeltäjä on kauppa- ja teollisuusministeriön patenttiasiain- ja kaupparekisteriosaston arkisto. Asiakirjavihkot on arkistoitu yhtenäisinä sarjoina osaston arkistoon riippumatta siitä milloin asiakirja on virastoon tai sen edeltäjälle saapunut.

Mihin arkistoa voi käyttää?

Kaupparekisterin arkistossa on tietoja yrityksistä ja asunto-osakeyhtiöistä. Yhdistysrekisteristä on vastaavia tietoja yhdistyksistä eli aatteellisesta toiminnasta ja sen järjestäytymisestä. Patenteista voi tutkia suomalaista luovuutta ja osaamista ja keksinnön alkutaipaletta, keksinnöistä markkinoiden hyväksymiksi tuotteiksi. Patenttiasiakirjat sisältävät tekstiä ja piirroksia joilla patenttia on haettu. Tavaramerkki- ja mallilinjan arkistosta voit löytää visuaalista aineistoa, esimerkiksi etikettejä joita on liitetty tavaramerkkihakemuksiin.

Miten aineistoa käytetään?

Patentti- ja rekisterihallituksen arkistoon tutustuminen kannattaa aloittaa Vakka-tietokannasta. Valitse tarkennetussa haussa 4. valikosta arkistonmuodostajaksi Kauppa- , teollisuus- ja työvoimahallinnon alainen patentti- ja rekisterihallitus niin voit tarkastella arkiston muodostumista ja saat nähtäväksesi PRH:n arkiston neljä osastoa. Avaamalla näiden osastojen valikot voit tutustua tarkemmin kunkin rakenteeseen ja näiden arkistojen edeltäjiin. Patentti- ja rekisterihallinnon perustamisesta, organisaatiosta ja asiakirjaryhmistä löydät tietoa arkistoluettelosta 530. Paperista luetteloa säilytetään Rauhankadulla tutkijapalvelussa. PRH:n arkisto on etäsäilytyksessä ja voit tilata kaupparekisteriaktit tai muut haluamasi asiakirjat käyttöösi vapaamuotoisella tilauksella Rauhankadun tutkijapalvelusta Astia-palvelun kautta. Asiakirjat toimitetaan tilausta seuraavana päivänä.

Kaupparekisteristä poistettujen aktien hakemisto on arkistolaitoksen hallussa mikrokortteina ja cd-levynä. Mikrokorttien tiedot jakautuvat kahteen osaa. Pitkässä hakemistossa on toiminimet aakkostettuna kaikkien nimessä esiintyvien erillisten sanojen mukaan. Lyhyeen hakemistoon on aakkostettu jokainen toiminimi vain virallisen toiminimen mukaan. Tutkija tarvitsee aktin tilausta varten toiminimen lisäksi rekisterinumeron jota voi tiedustella Patentti- ja rekisterihallituksesta. Purkautuneiden yhdistysten tiedot ovat löydettävissä PRH:n verkkopalvelusta.