Portti aineistoittain

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tervetuloa tutkimaan Portin sisältöjä aineistokohtaisen haun avulla! Portin artikkelien tarkoituksena on auttaa tutkijaa löytämään laajasta aineistomassasta itseään kiinnostavia lähteitä.

Huomioi, että Portissa on käsitelty enimmäkseen käytetyimpiin ja kysytyimpiin kuuluvia teemoja ja aineistoja. Tämän vuoksi arkistolaitoksen Vakka-arkistotietokannasta ja Aarre-arkistorekisteristä on löydettävissä runsaasti muutakin eri teemoihin liittyviä aineistoja erilaisia hakusanoja käyttäen.

Portin sisältöä kasvatetaan kuluvan vuoden loppuun mennessä niin, että yhä useammista arkistolaitoksessa säilytettävistä aineistoista on löydettävissä tietoja Portin kautta. Aineistokohtaisen haun ohessa kannattaa hyödyntää myös teemakohtaista hakua.

Portti on avoin kaikille sen kehittämisestä kiinnostuneille! Kehitys- ja korjausehdotukset voi osoittaa arkistolaitokselle sähköpostiosoitteen portti@narc.fi kautta. Katso täältä osallistujan ohje!A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A

Ajoneuvojen rekisteröintiin liittyvät asiakirjat

Alioikeudet (yleiskuvaus)

Ammattikuntia koskevat asiakirjat

Ansioluettelokokoelma

Asutushallituksen virkataloasiakirjat

Autonomian ajan sotilasasiakirjat

E

Etsivä Keskuspoliisi (Käyttörajoitus)

Evankelis-luterilaiset seurakunnat

G

Gezelius (suku)

H

Helsingin kaupungin kiinteistökortisto

HELRO

Helsingin raastuvanoikeus (HELRO)

Henkikirjat

Henkikirjoittajat

Heraldica-kokoelma

Historiallisten seurojen muistitietotoimikunta

Holhouslautakunnat (Käyttörajoitus)

Hollikyytiasiakirjat

Hovioikeudet

I

Inkerinsuomalaiset seurakunnat

Irtaimiston sotavahinkoyhdistys

J

Jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat (Käyttörajoitus)

Joulupukin arkisto

Julkiset kaupanvahvistajat

Jääkärien elämäkerraston ainekset

K

Kansaneläkelaitoksen henkilökortit ja Maamme-kirjojen arkisto (Käyttörajoitus)

Kansakoulut

Kansakouluntarkastajat

Kansanhuoltolautakunnat

Kantakortti

Kantapöytäkirjat

Kauppahuone J.W. Snellman G:son

Kenraalikuvernöörinkanslia

Kenttäoikeudet

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tarmo

Kestikievariasiakirjat

Kihlakunnanoikeudet

Kihlakuntien renovoidut tuomiokirjat

Kirkollisasiaintoimituskunta

Konseptituomiokirjat

Konsulaatit ja lähetystöt

Korkein oikeus

Kotijoukkojen esikunta, työvelvollisuusasiaintoimisto (Käyttörajoitus)

Koulukodit ja kasvatuslaitokset (Käyttörajoitus)

Kruununvoudit

Kultaesineiden keräystoimikunta

Kunnanhallitukset

Kunniamerkkivaliokunta

Kuntakokoukset ja kunnanvaltuustot

Kutsuntaluettelot

Kyläarkistot

L

Lastensiirtokomitea (Käyttörajoitus)

Lastenvalvojat (Käyttörajoitus)

Lotta Svärd (Käyttörajoitus)

Luovutetun alueen varuskuntien arkkitehti- ja rakennepiirustukset

Luotsiviranomaiset

Lääninhallitukset

Lääninhallitusten kansliakuulustelupöytäkirjat

Lääninhallitusten määräaikaisilmoitukset

Lääninlääkärit

Läänintilit

Lääninvankilat (Käyttörajoitus)

M

Maa- ja metsätalousministeriön asutusasiainosasto (Käyttörajoitus)

Maa- ja metsätalousministeriön tyyppitalopiirustukset (kokoelma)

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto

Maanmittaushallituksen verollepanokartat

Maanmittaushallitus

Maanmittaustoimistot

Maanjako-oikeudet

Maan jaoituksen säännöttömyyksien järjestämiskomitea

Maatalouslaskenta-aineistot

Maatalousoppilaitokset

Maistraatit

Merimieshuoneet

Metsähallinnon hoitoalueet

Metsähallinnon tarkastuspiirit

N

Necropolis Peterburgensis

Nimismiehet

O

Oikeusministeriön vankeinhoito-osaston arkisto

Opettajakorkeakoulut ja seminaarit

Oppikoulut

Ortodoksiset kirkonarkistot

P

Painoasiain ylihallitus

Pakolaisavustuskeskus

Paliskunnat ja poronhoitoyhdistykset

Palovakuutuskonttori

Passit Venäjälle

Pergamentti-kokoelma

Perintöverolautakunnat (Käyttörajoitus)

Perukirjat

Piirieläinlääkärit

Piirilääkärit

Pitäjänkartasto

Pitäjänkokoukset

Poliisilaitokset

Poliittisia asiakirjoja (kokoelma)

Porvoon valtiopäivät 1809 (kokoelma)

Posti- ja lennätinkonttorit

Puolustushallinnon lehtileikekokoelmat

Puolustusministeriön keskusosaston kuolleeksijulistamistoimisto

Pyhän Marian ja Pyhän Katariinan seurakunnat

Päiväkäskyt 1918-1992

R

Raastuvanoikeudet

Rakennushallitus

Rakennushallituksen piirustukset (kokoelma)

Rauhanajan sotaoikeudet

Rautateiden tutkimuskomitea ja kurinpitotuomioistuin

Rautatiehallinnon liikennepiirit

Rautatiehallinnon ratapiirit

Rautatiehallitus

Rautatierakennukset

Renovoidut tuomiokirjat

Ruotsin ajan sotilasasiakirjat

S

Senaatti (yleiskuvaus)

Senaatin kartastot

Senaatin oikeusosasto

Senaatin perinnöksiostoasiakirjat (kokoelma)

Senaatin talousosaston toimituskunnat (yleisohje)

Senaatin talousosaston registraattorinkonttori

Seurakuntien arkistot

Sisäasiainministeriön jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat -arkisto (Käyttörajoitus)

Sisäasiainministeriön tutkintaelin

Sisäasiainministeriön ulkomaalaistoimiston arkisto

Sisällissodan taistelupaikkakortisto

J.W. Snellman G:son

Sosiaaliministeriön lastensiirtokomitea (Käyttörajoitus)

Sotapäiväkirjat (kokoelma)

Sotavahinkoyhdistys

Sotavankilaitos

Sotaylioikeus

Sotilasasiakirjat -1809

Sotilasasiakirjat 1812–1905

Sotilaskantakortti

Sotilasseurakunnat

Suojeluskunnat

Suojeluskuntien lippupiirustuskokoelma

Suomalaisille annetut passit Venäjälle

Suomen asutuksen yleisluettelo

Suomen Huolto (Käyttörajoitus)

Suomen palovakuutuskonttori

Suomen passivirasto Pietarissa

Suomen Punainen Risti, Sotavankitoimisto

Suomen Vapaussodan itsenäisyysarkisto

Suuri adressi

T

Talousosaston registraattorinkonttori

Tilastollinen päätoimisto

Tilattoman väestön alakomitea

Tullikamarit

Tuomioistuinlaitos (yleiskuvaus)

Tuomiokapitulit

Tuomiokirjakortisto (Tuokko)

Tuomiokirjat

Tuomiokunnat

Tuntolevyt

Turun hovioikeus

Työvoimalautakunnista työasiainlautakuntiin

Tyyppitalopiirustukset

U

Ulkoasiainministeriön ulkomailla kuolleita suomalaisia koskeva aineisto‎

V

Vaalipiirien keskuslautakunnat

Vaasan senaatti

Valkoiset vuoden 1918 joukko-osastot

Valtiokonttorin korvausasiakirjat

Valtiollinen poliisi (Käyttörajoitus)

Valtioneuvoston kirjaajankonttori

Valtion pakolaisavustuskeskus

Valtionverolautakunnat

Valtiorikosoikeuksien syyttäjistö

Valtiorikosoikeudet ja valtiorikosylioikeus (Käyttörajoitus)

Valtiosihteerinvirasto

Vankeinhoitohallitus

Vapaus- ja heimosotamuistelmat (kokoelma)

Vapaussodan arkisto (kokoelma)

Vapaussodan historian komitea

Vapaussoturien elämäkerrasto

Vapo Oy

Venäläiset sotilasasiakirjat VeSA

Verotoimistot (Käyttörajoitus)

Viipurin insinöörikomennuskunta

Viipurin läänin maanmittauskonttorin asiakirjat

Virkataloasiakirjat

Virkatalojen tarkastajat

Voudintilit

Y

Yleiset sairaalat

Yleiskartat (kokoelma)

Ylioppilastutkintolautakunta