Rautatiehallitus

Kohteesta Portti
Versio hetkellä 28. marraskuuta 2018 kello 09.31 – tehnyt Ksa (keskustelu | muokkaukset) (Muutti suojaustasoa sivulla "Rautatiehallitus" ([Muokkaus=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen) [Siirto=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen)))
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muista myös nämä

Historiallisten seurojen muistitietotoimikunta

Rautateiden tutkimuskomitea ja kurinpitotuomioistuin

Rautatiehallinnon liikennepiirit

Rautatiehallinnon ratapiirit

Rautatiehallituksen organisaatiokaavio

Senaatti

Tie- ja vesirakennusten ylihallitus 

Mikä oli Rautatiehallitus?

Rautatiehallitus oli vuonna 1877 perustettu keskusvirasto, jonka tehtävänä oli johtaa rautatieverkoston operointia siihen liittyvine toimintoineen. Se oli samalla Valtionrautateiden ylin päättävä elin. Uusien rautateiden rakentaminen siirtyi sen vastuulle Tie- ja vesirakennusten ylihallitukselta vuonna 1922.

Rautatiehallituksen tehtävät oli organisoitu siten, että johdossa oli alussa laajoin valtuuksin Valtionrautateiden pääjohtajana toiminut kenraalitirehtööri (myöhemmin päätirehtööri ja pääjohtaja). Hänen alaisinaan oli vaihteleva määrä johtajia, joista kukin oli oman osastonsa (esim. koneosasto) päällikkö. Osastojen alle muodostui konttoreja (myöhemmin toimistoja), joiden alle puolestaan perustettiin oman erityisalansa tehtäviä hoitavia jaostoja. Rautatiehallituksen keskustason organisaation rakenteeseen voi tutustua organisaatiokaaviota tutkimalla. Aluehallinto oli järjestetty siten, että maa oli jaettu osastojen alaisiin piireihin ja jaksoihin (esim. liikennepiirit, varastojaksot).

Rataosa Pietarista Valkeasaareen (sijaitsee Pohjois-Inkerissä vanhan valtakunnanrajan tuntumassa) kuului vuoteen 1918 saakka Suomen Valtionrautateille ja sitä hallinnoi suoraan päätirehtöörin alaisuudessa toiminut päätirehtöörin apulainen Pietarissa.

Sisällissodan aikana vuonna 1918 sodan molemmilla osapuolilla oli toisistaan erilliset rautatiehallintonsa, jotka muodostivat omat, Kansallisarkistossa säilytettävät arkistonsa.

Ensi vaiheessa rautatiehallitus toimi senaatin maanviljelystoimituskunnan alaisuudessa. Vuonna 1892 se siirrettiin perustetun kulkulaitostoimituskunnan alaisuuteen. Itsenäistymisen jälkeen se toimi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alla liikenneministeriön perustamiseen vuoteen 1970 saakka.

Rautatiehallituksen toiminta päättyi Valtionrautateiden liikelaitostamiseen vuonna 1990.

Miten Rautatiehallituksen arkistoa käytetään?

Rautatiehallitus ehti pitkän toimintansa aikana muodostaa laajan ja monipuolisen arkiston. Se on jaettu löyhän kronologisesti kuuteen arkistoon. Täten Rautatiehallituksen I arkistossa on sen varhaisinta aineistoa. Siihen on sisällytetty myös Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen hallussa olleita varhaisia rautatierakennuksia koskevia aineistoja. Myös rautatiehallituksen eri osastoilla (esim. liikenneosasto) on omat arkistonsa.

Rautatiehallituksen arkiston tutkimiseksi tulee ensin perehtyä sen organisaatioon. Organisaatiokaavion käyttö auttaa hahmottamaan mistä osasta laajaa kokonaisuutta etsittävä tieto löytyy. Tietystä työläydestään huolimatta sen käyttö säästää tutkijalta paljon aikaa, kun kokonaisuus hahmottuu selkeiksi osiksi.

Rautatiehallituksen keskustason organisaation lisäksi kannattaa muistaa myös alueorganisaation arkisto. Paikalliset tapaukset ja toiminnan yksityiskohdat saattavat löytyä helpommin sieltä kuin mittavan keskusorganisaation arkistosta.

Mitä Rautatiehallituksen arkistosta voi löytää?

Rautatiehallitus käsitteli laajasti kaikkia toimialaansa koskevia kysymyksiä. Sen vuoksi sen arkistoon sisältyy tietoja niin liikkuvan kaluston hankinnasta ja käytöstä, ratojen rakentamisesta ja ylläpidosta, tarveaineiden ja laitteiden ostosta ja myynnistä kuin vaikkapa tehdyistä pakkolunastuksista tai Valtionrautateiden toimittamista metsähakkuista ja tukkien uitoista.

Arkistossa on myös yksittäisiä rautatieläisiä koskevia tietoja. Esimerkiksi Rautatiehallituksen II arkisto sisältää henkilökuntamatrikkeleita. III arkistossa puolestaan on rautatieläisten henkilökortisto.

Rautatiehallitus tuotti toiminta-aikanaan myös suuren joukon erilaisia karttoja, jotka koskevat esimerkiksi rautatiesuunnitelmia ja radanrakennuksia. Luovutetun alueen rautatiesiltapiirustukset on nekin järjestetty omaksi kokoelmakseen.

Miten saan Rautatiehallituksen aineistoa tutkittavaksi?

Rautatiehallituksen asiakirjoja voi hakea Astian perushaulla hakusanalla Rautatiehallitus. Haun tuloksena sivun vasempaan laitaan muodostuu luettelo kaikista hakusanaan täsmäävistä Rautatiehallituksen alaisista arkistonmuodostajista. Valitsemalla luettelosta haluamansa arkistonmuodostajan (esimerkiksi Rautatiehallituksen koneosasto), jäljelle jää vain tämän arkistonmuodostajan asiakirjoja. Esimerkkitapauksessa asiakirjoja voidaan hakea myös suoraan kirjoittamalla Astia-haun hakukenttään Rautatiehallitus koneosasto. Arkistoluettelot ovat käytettävissä paperimuodossa Kansallisarkiston Rauhankadun toimipisteen tutkijapalvelussa.

Rautatiehallituksen arkistoa voi käyttää Kansallisarkiston Rauhankadun toimipisteessä. Aineistoa säilytetään etäsäilytyksessä, minkä vuoksi tehdyt tilaukset toimitetaan tilausta seuraavana arkipäivänä. Tapauskohtaisen harkinnan perusteella aineistoa voidaan antaa kaukolainaksi maakunta-arkistoihin.

Kirjallisuutta

Suomen asetuskokoelma. (Esimerkiksi osastojen ja toimistojen tehtävät kirjattiin yleensä asetukseen organisaation muuttuessa)

Gripenberg-Lerche, Munck: Suomen valtionrautatiet 1862-1912: historiallis-teknillis-taloudellinen kertomus. Osat 1 ja 2. Suomen valtionrautatiet, Helsinki 1912-1916.

Valtionrautatiet 1912-1937. Osat 1 ja 2. Rautatiehallitus, Helsinki 1937.

Valtionrautatiet 1937-1962. Rautatiehallitus, Helsinki 1962.

Valtionrautatiet 1962-1987. Rautatiehallitus, Helsinki 1987.


Siirry haku- ja tilausjärjestelmä Astiaan


Palaa Portin etusivulle