Ero sivun ”Senaatin talousosaston toimituskunnat” versioiden välillä

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Senaatin talousosaston toimituskunnat 1809 – 1918)
Rivi 13: Rivi 13:
 
[[Senaatti|Senaatin]] talousosastossa käsitellyt asiat valmisteltiin toimituskunnissa. Toimituskunnat myös esittelivät vastuualueensa asiat senaatin talousosaston istunnoissa.
 
[[Senaatti|Senaatin]] talousosastossa käsitellyt asiat valmisteltiin toimituskunnissa. Toimituskunnat myös esittelivät vastuualueensa asiat senaatin talousosaston istunnoissa.
  
Toimituskuntia olivat: Kansliatoimituskunta, Valtiovaraintoimituskunta, Kulkulaitostoimituskunta, Sotilastoimituskunta,
+
Toimituskuntia olivat: Kansliatoimituskunta, Valtiovaraintoimituskunta, Kulkulaitostoimituskunta, [[Sotilastoimituskunta]],
 
[[Kirkollisasiaintoimituskunta]], [[Senaatin_oikeusosasto#Senaatin_oikeustoimituskunta| Oikeustoimituskunta]], Sosiaalitoimituskunta, Kamaritoimituskunta, Kauppa- ja teollisuustoimituskunta, Maanviljelystoimituskunta, Siviilitoimituskunta ja
 
[[Kirkollisasiaintoimituskunta]], [[Senaatin_oikeusosasto#Senaatin_oikeustoimituskunta| Oikeustoimituskunta]], Sosiaalitoimituskunta, Kamaritoimituskunta, Kauppa- ja teollisuustoimituskunta, Maanviljelystoimituskunta, Siviilitoimituskunta ja
 
Talousosaston kanslia.
 
Talousosaston kanslia.

Versio 4. huhtikuuta 2014 kello 15.04

Muista myös nämä

Senaatti

Senaatin talousosaston registraattorinkonttori 

Senaatin talousosaston toimituskunnat 1809 – 1918

Senaatin talousosastossa käsitellyt asiat valmisteltiin toimituskunnissa. Toimituskunnat myös esittelivät vastuualueensa asiat senaatin talousosaston istunnoissa.

Toimituskuntia olivat: Kansliatoimituskunta, Valtiovaraintoimituskunta, Kulkulaitostoimituskunta, Sotilastoimituskunta, Kirkollisasiaintoimituskunta, Oikeustoimituskunta, Sosiaalitoimituskunta, Kamaritoimituskunta, Kauppa- ja teollisuustoimituskunta, Maanviljelystoimituskunta, Siviilitoimituskunta ja Talousosaston kanslia.

Toimituskunnilla ei ollut alun perin omaa päätäntävaltaa. Autonomian aikana ohjesääntöä muutettiin useaan otteeseen, jolloin toimituskuntia lopetettiin, perustettiin lisää ja niiden tehtävänjakoa muutettiin. Esimerkiksi vuodesta 1814 lähtien toimituskunnat saivat oikeuden hankkia valmistelutyössä tarvittavat tiedot, selvitykset ja lausunnot itsenäisesti. Suurimmat muutokset johtosääntöön annettiin syyskuussa vuonna 1892, mutta perusteiltaan se säilyi alkuperäisen kaltaisena. Senaatti muuttui itsenäistymisen myötä vuonna 1918 Valtioneuvostoksi ja toimituskunnista tuli ministeriöitä.

Ohjesääntöjen muutokset ja niiden vaikutukset toimituskuntiin on esitelty esimerkiksi Valtionarkiston yleisluettelon niteessä II tai joidenkin toimituskuntien osalta arkistoluettelon johdantotekstissä. Kunkin toimituskunnan työstä löytyy siten oma arkistokokonaisuutensa. Luettelot löytyvät Kansallisarkiston Rauhankadun toimipisteestä (Rauhankatu 17, Helsinki).

Toimituskuntien arkistot

Toimituskuntien arkistoissa säilytetään materiaalia, joka on syntynyt kunkin toimituskunnan hoitaessa sille määriteltyjä tehtäviä. On tärkeä huomioida, että toimituskuntien arkistoissa säilytetään sellaisia akteja, jotka on diarioitu ainoastaan toimituskuntien diaareihin. Toimituskuntien tehtävänä oli valmistella ja esitellä asiat senaatin yhteisistunnossa eli plenumissa tai talousosaston istunnoissa. Asioiden käsittely yhteisistunnossa merkittiin sen omiin pöytäkirjoihin ja osastojen istunnoissa osastojen pöytäkirjoihin. Vuosina 1910 – 1916 ei enää käytetty nimitystä plenum, vaan osastojen yhteisistuntojen pöytäkirjat. Pöytäkirjojen konseptit ovat asian esitelleen toimituskunnan arkistossa.

Talousosaston päätökset antoi esittelevä toimituskunta, mutta kansliatoimituskunnan vastuulla oli lähettää ne asianomaisille vuoden 1860 alkuun saakka. 17.3.1860 lähtien esittelevä toimituskunta lähetti päätökset itse. Päätökset kirjeasioissa ovat yleensä toimituskunnan kirjekonsepteissa, päätökset anomus- ja valitusasioissa puolestaan toimituskunnan päätöskonsepteissa.


Mitä toimituskuntien arkistot sisältävät?

Asiat valmisteltiin toimituskunnissa, mutta lähes kaikki talousosastoon saapuneet asiakirjat merkittiin ensin talousosaston yleiseen diaariin. Tämän jälkeen, yleensä muutaman päivän kuluessa, ne kirjattiin asian valmisteltavakseen saaneen toimituskunnan vastaavaan diaariin. Merkintä "akten till reg." viittaa asiakirjan löytymiseen yhteisestä aktisarjasta. Asiakirjat löytyvät talousosaston registraattorinkonttorin (kirjaajakonttori) arkistosta. Merkintä "act å exp." viittaa siihen, että toimituskunnan diaarinumero määrää asiakirjan arkistointipaikan.

Osa saapuneista asiakirjoista vietiin kuitenkin suoraan toimituskuntiin. Tätä tapahtui erityisesti toimituskuntien päätösvallan lisääntyessä. Tällöin kirjeet merkittiin vain toimituskunnan diaariin ja aineistoa säilytetään kyseisen toimituskunnan arkistossa. Yksiselitteistä rajaa menettelyssä ei ollut.

Senaattiin saapunut asia saatettiin valmisteluvaiheessa siirtää toisen toimituskunnan käsiteltäväksi. Näissä tapauksissa uudet toimenpiteet merkittiin vain jälkimmäisen toimituskunnan diaariin. Asia on merkitty yleensä saman viranomaisen tai aakkoskirjaimen kohdalle kuin ensimmäisessäkin toimituskunnassa. Tällaisen siirron jälkeen asia saatettiin viedä kirjediaarin osastoon "Pöytäkirjanotteet" ("Protokollsutdrag"), koska siirto tapahtui talousosaston tekemällä välipäätöksellä ("res.inter"). Asiakirja löytyy siinä tapauksessa kirjeaktien joukosta diaarimerkinnän osoittamalta paikalta. Joskus otteista ja niihin liittyvistä saapuneista asiakirjoista on muodostettu oma sarjansa E-pääsarjan.

Toimituskuntien arkistoissa on saapuneiden kirjeiden lisäksi vaihtelevasti myös muuta materiaalia riippuen toimituskunnan vastuualueista. Kunkin toimituskunnan arkiston sisältöön voi tutustua esimerkiksi Vakka-arkistotietokannanavulla.

Minkälaista tietoa toimituskuntien arkistoista voi löytyä?

Toimituskuntien arkistoista kannattaa etsiä tietoa niistä asioista, joista toimituskunta oli vastuussa. On hyvä huomioida, että tiettyyn asiaan liittyvät asiakirjat saattavat löytyäkin helpommin toimituskuntien diaareista kuin talousosaston registraattorinkonttorin arkistosta. Toimituskuntien arkistossa saapuneita kirjeitä kun on huomattavasti vähemmän kuin talousosaston yleisessä diaarissa.

Toimituskunnan diaarista ilmenee usein tarkemmin mahdolliset välitoimenpiteet, etenkin vuodesta 1895 jälkeen, jolloin niitä ei juuri merkitty yleiseen diaariin. Toimituskunnan diaarista löytyy myös lähetetyn kirjeen numero ja vastaanottaja.

Mitä on hyvä huomioida arkiston käytössä?

Parhaiten toimituskuntien arkistoja onnistuu hyödyntämään selvittämällä mitkä asiat olivat kunkin toimituskunnan vastuulla. Tehtävät ja vastuualueet on esitelty Valtionarkiston yleisluettelossa II ja joidenkin toimituskuntien osalta arkistoluettelossa. Toimituskuntien lakkauttaminen ja perustaminen vaikuttivat siihen, että tehtäviä jaettiin uudelleen, joten sama toimituskunta ei aina automaattisesti vastannut samoista asioista.

Tiedon etsiminen toimituskuntien arkistoista voi vaatia aikaa ja vaivaa. Diaareissa on saatettu käyttää hakusanoja, jotka eivät enää tunnu yhtä loogisilta kuin kirjaamisajankohtana. Esimerkiksi yhdistyksiä koskevat asiat eivät välttämättä löydy yhdistyksen nimellä, vaan esimerkiksi kohdasta "F" (Föreningen). Hakusanojen käytössä kannattaa hyödyntää Valtionarkiston yleisluettelon II niteessä olevaa hakemistoa. Joidenkin toimituskuntien osalta saattaa löytyä omia henkilö- ja paikannimihakemistoja, vastaanottajan mukaisia tai kronologisia hakemistoja. Pääsarjaa H kannattaa tarvittaessa myös hyödyntää, koska sen siihen arkistoidut asiakirjat on järjestetty sisällön mukaan.


Miten löydän päätöksen toimituskuntien arkistosta?

Senaatin talousosaston tekemiä päätöksiä on etsittävä pöytäkirjasta, päätöstaltiosta tai kirje- tai päätöskonseptista. Pöytäkirjaa perusteellisemmin selvitettynä ratkaisu saattaa löytyä kirjekonseptista eli vastauskirjeen toistekappaleesta, anomus- ja valitusasioissa taas päätöskonseptista. Asian ratkaisut eivät siis ilmene asiakirjavihoista eli akteista (sarja E). Aktiin on merkitty päätöksen päivämäärä, mutta kirje- ja päätöskonsepteja ei ole liitetty aktiin.

Toimituskunnittain laaditut pöytäkirjat ovat aikajärjestyksessä ja käytettävissä mikrofilmeinä. Kirjekonsepteja säilytetään vastauksen antaneen toimituskunnan arkistossa, yleensä sarjassa Da. Näiden puhtaaksikirjoitettujen toisteiden konseptit löytyvät asiaa valmistelleen toimituskunnan arkistosta ja niitä säilytetään Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Anomus- ja valitusasioiden päätöksestä tehtiin ensin konseptikappale asiaa valmistelleessa toimituskunnassa, joka myöhemmin liitettiin sen omaan arkistoon. Konseptista laadittiin kaksi puhtaaksikirjoitettua päätöskappaletta. Toinen lähetettiin hakijalle ja toinen liitettiin talousosaston registraattorinkonttorin päätöstaltioihin. Yksittäisen senaattorin tekemä päätös on ko. toimituskunnan päätöskonsepteissa tai -luettelossa.

Kirjallisuutta

Tiihonen, Seppo & Paula, Suomen hallintohistoria. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1984.

Selin, Rauno, "Autonomian ja itsenäisyyden ajan keskushallinnon asiakirjat." Teoksessa Suomen historian asiakirjalähteet Toim. Orrman, Eljas & Pispala, Elisa. Kansallisarkisto ja WSOY, Porvoo 1994, 80–115.

Selin Rauno, Senaatin talousosaston diaari- ja asiakirjajärjestelmä. Tutkijapalvelun opas nro 4. Kansallisarkisto. (painamaton)

Valtionarkiston yleisluettelo II. Valtionarkiato, Helsinki 1966.Palaa sivun alkuun

Siirry senaatin talousosaston registraattorinkonttorin sivulle

Linkki Vakka-hakuun


__________________________________________________

Paluu Portin etusivulle