Sotilasasiakirjat 1812–1905

Kohteesta Portti
Versio hetkellä 4. huhtikuuta 2014 kello 15.08 – tehnyt PPykalisto (keskustelu | muokkaukset)
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muista myös nämä

Kenraalikuvernöörinkanslia

Palvelus armeijassa

Ruotsin ajan sotilasasiakirjat

Sotilasseurakunnat

Sotilastoimituskunta

Viaporiin liittyvät aineistot 

Joukko-osastojen arkistot

Autonomian ajan sotaväen ja kutsuntalaitoksen arkistoista käytetään yhteisnimeä militaria. Tähän arkistokokonaisuuteen sisältyy joukko-osastojen asiakirjojen ohella niiden esikuntien ja komentovirastojen eli Inspehtorihallituksen, Sotakommissariaatin sekä asevelvollisten joukkojen Päällikköhallituksen asiakirjat. Haminan Kadettikoulun ja kutsuntalaitoksen asiakirjat sisältyvät myös kokonaisuuteen.

Autonomian ajan sotilasasiakirjat käsittävät erilaisia joukko-osastojen asiakirjoja, esimerkiksi katselmusluetteloita, ansioluetteloita, diaareja, joukkoihin liittyviä erilaisia asiakirjavihkoja, kutsuntapöytäkirjoja sekä muita hallinnollisia asiakirjoja. Sotilasasiakirjat on laadittu venäjäksi ja ruotsiksi. 1800-luvun lopulla myös suomi esiintyy asiakirjakielenä. Joukko-osastojen erilaiset luettelot on yleensä laadittu ruotsiksi. Suomessa toimineiden venäläisten joukkojen asiakirjoja on koottu omaksi kokoelmakseen.


Autonomian ajan arkistoja:

• Suomen sotaväen inspehtorihallitus 1812—1868

• Suomen Sotakomissariaatti 1812—1868 ja 1880—1904

• Päällikköhallitus 1880—1902


• Värvätyt rykmentit ja pataljoonat 1812—1831

• Suomen meriekipaasi 1830-1880

• Suomen krenatööritarkk’ampujapataljoona 1846—1861

• Ruotusotaväki 1855—1868

• Suomen kaarti 1823—1906


• Asevelvolliset tarkk’ampujapataljoonat (1.—8.) 1880—1902

• Suomen rakuunarykmentti 1890—1902

• Topografiakunta – kadettikoulu 1812—1908

• Helsingin varuskuntasairaala 1884—1906

• Kutsuntalaitos (kutsuntatoimistot) 1880—1905

• Kaartin nuottikokoelma

Avaa tästä taulukko autonomian ajan suomalaisista joukko-osastoista

Miten voin hyödyntää sotilasasiakirjoja?

Sotilasasiakirjat soveltuvat Suomen sotalaitoksen historian tutkimiseen. Suomalaiset joukot eivät ottaneet juurikaan osaa varsinaisiin sotatoimiin. Joukkojen ja niiden esikuntien arkistoista saa tietoa Krimin sodan aikaisista kahakoista ja Suomen kaartin osallistumisesta Turkin sotaan vuonna 1878. Sotilasasiakirjoja käytetäänkin eniten sukututkimuksessa. Yleisemmällä tasolla sotilasasiakirjoja voi hyödyntää autonomian ajan yhteiskunnan tutkimisessa.

Kuinka käytän aineistoja?

Autonomian ajan joukko-osastojen sotilasasiakirjoja säilytetään Kansallisarkiston Rauhankadun toimipisteessä. Sen sijaan sotakomissariaatin ja Päällikköhallituksen arkistot sekä Kaartin nuottikokoelma ovat etäsäilytyksessä. Asiakirjat on järjestetty kronologisesti ja organisaation mukaisesti.

Joukko-osastojen aineistot on luetteloitu Aarre-arkistorekisteriin luovutuserittäin sarjatunnuksella M (numerot 1-291). Sisällysluettelo M-sarjaan löytyy täältä. Manuaaliset arkistoluettelot ovat käytettävissä Rauhankadun asiakaspalvelussa. Tietyn joukon asiakirjoja voi hakea arkistorekisterin sanahaulla, esimerkiksi hakusanalla ”Suomen kaarti”, jotta myös muut kuin M-sarjaan kuuluvat aineistot tulevat haun piiriin. Sanahaussa on hyvä käyttää katkaisumerkkiä (Aarteessa tähti *). Aineistoja voi hakea myös sarjatunnuksella, mikäli se on tiedossa esimerkiksi tutkimuskirjallisuuden lähdeviitteiden perusteella. Haun tekemisen jälkeinen hakutulossivu listaa löytyneet arkistonmuodostajat. Niistä valitaan etsitty arkistonmuodostaja. Avautuvalta sivulta pääsee tarkastelemaan arkistoluetteloita valitsemalla linkin Luettelot. Seuraavalle sivulle on listattu arkistonmuodostajaan liittyvät arkistoluettelot.

Osa asiakirjoista on käyttörajoitettua niiden huonon kunnon vuoksi. Muuten autonomian ajan sotilasasiakirjat ovat tutkijoiden käytettävissä Rauhankadun tutkijasalissa.

Kirjallisuutta

Seitkari Olle: Suomen sotalaitos Venäjän sotilashallinnon osana 1800-luvulla. Sotilasaikakausilehti 1939, 6—22, 86—105.

Syrjö Veli-Matti: Sota-arkistossa säilytettävistä sukututkimuksen lähteistä. Genos 54 (1983), 1—11.

Syrjö Veli-Matti: Sotiin ja puolustuslaitokseen liittyvät asiakirjat. Suomen historian asiakirjalähteet. Toim. Eljas Orrman ja Elisa Pispala. Kansallisarkisto & WSOY, 1994 Porvoo, 229—253.

Wirilander Kaarlo: Suomen armeijan upseeristo, aliupseeristo ja sotilasvirkamiehistö 1812—1871 (1880). Viranhaltijain luettelot. Suomen Historiallinen Seura Käsikirjoja 10. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1985.


Siirry Aarre-arkistorekisteriinTakaisin Portin etusivulle