Ero sivun ”Teollisuushallitus” versioiden välillä

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Miten saan aineiston käyttööni?)
p (Muutti suojaustasoa sivulla "Teollisuushallitus" ([Muokkaus=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen) [Siirto=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen)))
(ei mitään eroa)

Versio 27. marraskuuta 2018 kello 15.30

Muista myös nämä

Autonomian ajan viranomaiset

Geologinen tutkimuslaitos

Manufaktuurijohtokunta

Oppilaitokset

Patentti- ja rekisterihallitus

Suomen rahapaja

Tilastollisen päätoimiston teollisuustilasto -arkisto

Vuorihallitus 

Kauppa- ja Teollisuushallitus 1885–1926

Teollisuushallitus syntyi kun vuoden 1885 alusta lähtien päätettiin yhdistää aikaisemmat manufaktuurijohtokunta ja vuorihallitus yhdeksi keskusvirastoksi senaatin valtiovaraintoimituskunnan alaisuuteen. Teollisuushallitus peri aikaisempien virastojen tehtävät, kuten metallien pitoisuuksien ja rahapajan valvonnan sekä kontrollilaitoksen vuorihallitukselta ja 1885 uudistettujen ammatillisten sekä teknillisten koulujen valvonnan manufaktuurijohtokunnalta.

Hallituksen tehtäviin kuului teollisuuden valvonta ja teollisuutta edistävien aloitteiden ja muiden toimenpiteiden esittäminen senaatille. Teollisuushallitus valmisti teollisuustilastoja maan teollisesta tilasta ja välittää tietoa ulkomaiden teollisuudesta kotimaan laitoksille. Perustamisvuonna 1885 hallituksen alaisuuteen perustettiin geologinen komissio hoitamaan vuorihallituksen aikaisemmin organisoimia geologisia tutkimuksia malmisuonien löytämiseksi. Vuodesta 1888 lähtien hallitus valvoi höyrykattiloidentarkastajia Suomessa ja 1889 teollisuushallitus määrättiin pitämään tavaramerkkirekisteriä, jota seurasivat 1895 kaupparekisteri ja 1898 patenttirekisteri. Kun kauppaoppilaitoksista annettiin vuonna 1904 oma asetuksensa, määrättiin ne teollisuushallituksen valvontaan muiden teknillis-ammatillisten koulujen lailla.

Vuonna 1897 työväen apukassat tulivat teollisuushallituksen vastuualueeksi ja 1908 polyteknillisestä opistosta tuli teknillinen korkeakoulu (nyk. osa Aalto-yliopistoa), joka asetettiin teollisuushallituksen valvontaan. Vuonna 1918 teollisuushallituksen nimi vaihtui uudeksi kauppa- ja teollisuushallitukseksi. Vuoden 1918 uudistuksessa kauppa- ja teollisuushallitus siirtyi kauppa- ja teollisuustoimituskunnan alaisuuteen. 1919 vajaan vuoden verran toiminut kauppa- ja teollisuuskomissio yhdistettiin kauppa- ja teollisuushallituksen kauppaosastoon. Komission tehtävänä oli ollut valvoa maan kauppaa ja teollisuutta, vientiä ja tuontia, sekä yksityisten omistuksessa olleita liikennevälineitä ja ulkomaan valuutan käyttöä v. 1918 poikkeusoloissa.

Vuoden 1918 jälkeen vanhoihin teollisuushallituksen tehtäviin lisättiin uudelle kauppa- ja teollisuushallitukselle valvoa maan kaupankäyntiä ja käsitellä kaupan ja teollisuuden alan kysymyksiä sekä ohjata kauppakamareita ja valtionapua saavia alan järjestöjä. Hallituksen kuului myös valvoa vaarallisiksi määriteltyjä teollisuuslaitoksia ja vahtia maan etua liiketoiminnan ja kaupan alalla kun kyse oli Suomen luonnonvarojen hyödyntämisestä. Kauppa- ja teollisuushallitus myös kutsui tarvittaessa koolle kaupan ja teollisuuden alan edustajistoja Helsinkiin eri puolilta maata kommentoimaan ajankohtaisia alan kysymyksiä. Hallitus järjesti myös kotiteollisuusnäyttelyitä ja hoiti kotiteollisuusmuseota (nyk. Suomen käsityön museo Jyväskylässä).

Vuoden 1926 alusta alkaen kauppa- ja teollisuushallitus lakkautettiin ja sen tehtävät siirtyivät uudelle kauppa- ja teollisuusministeriölle, kotiteollisuuden alaosaston siirtyessä maataloushallituksen opetusosastolle ja tilastokonttorin yhdistyessä tilastolliseen päätoimistoon. Uudistuksen myötä vanha kauppa- ja teollisuushallituksen arkisto jaettiin ministeriön osastojen arkistoihin ja tämän hajaantumisen seurauksena osia materiaalista joutui hukkaan. Samasta syystä osia vuotta 1926 edeltävästä materiaalista on uudemman kauppa- ja teollisuusministeriön arkiston yhteydessä muun aineiston seassa. Ammattitarkastajien vuosikertomukset v. 1911 eteenpäin ovat työsuojeluhallituksen arkistossa.

Mitä teollisuushallituksen arkistosta löytyy?

Tavanomaisen virastomateriaalin, kuten diaarit, pöytäkirjat ja tilikirjat, lisäksi teollisuushallituksen arkistosta löytyy paljon materiaalia liittyen ammatilliseen ja teknilliseen koulutukseen, patentteihin ja tavaramerkkeihin. Arkisto sisältää myös hajanaisempaa materiaalia liittyen koulujen oppilaiden apuraha-anomuksiin ulkomaanmatkoja varten sekä maailmannäyttelyihin liittyviä lehtileikkeitä ja papereita. Työväenluokan muodostumista ja teollistumista koskettavat työväen tapaturmavakuutuksia koskevat asiakirjat ja työväen sairaus- ja hautausapukassojen materiaali. Teollisuushallitus myös käsitteli alaikäistä työvoimaa koskevia kysymyksiä.

Hallituksen perimien tehtävien myötä arkistossa on aineistoa koskien valtauksia, malminetsintää ja kaivostoimintaa Suomessa, sekä kaupankäyntiin että käsityöläisammatteihin liittyvää aineistoa. Manufaktuurijohtokunnan seuraajana teollisuushallitus valvoi teollisuutta ja käsityöläisammatteja sekä kokosi näistä erilaisia tilastotietoja ja luetteloita. Uudempaa maailmaa edustavat patentteihin ja tavaramerkkeihin liittyvät dokumentit arkistossa. Elinkeinoilmoitukset ja kaupparekisteri antavat kuvaa Suomen elinkeinoelämään hallituksen toimintakaudella.

Teollisuushallituksen kauppaosaston jälkeensä jättämä materiaali sisältää Suomen ja Venäjän kauppaan liittyviä papereita. Arkistossa on myös kirjeenvaihtoa rahapajalta ja geologiselta toimikunnalta, jotka olivat teollisuushallituksen alaisuudessa. Johtuen arkiston hajaantumisesta kauppa- ja teollisuusministeriöön siirryttäessä, on osa vuosien 1897–1926 välisen ajan aineistosta päätynyt kauppa- ja teollisuusministeriön arkistoon muun aineiston sekaan.

Teollisuushallituksen arkiston kartta- ja piirustuskokoelma sisältää vaihtelevan kokoelman Suomen kaivoksiin ja tehtaisiin liittyviä karttoja teollisuushallituksen valvomista teollisuuslaitoksista sekä karttoja kaupunkien tehdasrakennuksista. Piirustukset ovat rakennuspiirustuksia tehtaille ja muille laitoksille. Kauppa- ja teollisuushallituksen kartta- ja piirustuskokoelma kattaa ajanjakson 1736–1900, suurimman osan materiaalista ollen peräisin 1800-luvun jälkipuoliskolta.

Millaiseen tutkimukseen arkistoa voi käyttää?

Teollisuushallituksen ja myöhemmän kauppa- ja teollisuushallituksen arkisto on hyvä lähde teollisuuteen ja työväestöön liittyvään tutkimukseen. Arkisto antaa mahdollisuuksia myös laajempaan talouden ja kaupan tutkimukseen autonomian ajan lopulla sekä antaa tietoja käsityöammattien harjoittajista ja Suomen elinkeinorakenteesta ja ammatillisesta sekä teknillisestä koulutuksesta. Aineisto antaa mahdollisuuksia henkilö- ja sukuhistoriallisiin tutkimuksiin ja myös paikallishistoriaan valtaus- ja kaivosasiakirjojen sekä tehtaiden tarkastusraporttien pohjalta. Arkisto on tietysti oiva lähde myös hallintohistoriallisiin tutkimuksiin tai Lapin kullankaivuun tutkimiseen.

Miten saan aineiston käyttööni?

Kauppa- ja teollisuushallituksen arkistoa säilytetään Helsingissä Kansallisarkiston Rauhankadun toimipisteessä, missä se on suureksi osaksi vapaasti käytettävissä tutkijasalissa. Arkistoaineiston kokonaismäärä on 78,50 hyllymetriä.

Tarkempaa tietoa arkistosta saa arkistolaitoksen sähköisen haku- ja tilausjärjestelmän Astian aineistohaun kautta. Hakusanalla kauppa- ja teollisuushallitus saa nähtäväkseen kaiken kauppa- ja teollisuushallituksen arkistossa olevan materiaalin. Karttojen ja piirustusten tiedot saa näkyviin hakusanoilla kauppa- ja teollisuushallituksen kartat. Tilausta varten ota itsellesi ylös arkistoyksikön tunnus, esim. Aa:1. Mikäli olet rekisteröitynyt Astian käyttäjäksi, voit tilata haluamasi aineistot Astian kautta Kansallisarkiston tutkijasaliin tai maksua vastaan johonkin muuhun arkistolaitoksen yksikköön tutkittavaksi. Hajalleen kauppa- ja teollisuusministeriön arkistoon joutunut materiaali löytyy hakemalla ensin hakusanoilla kauppa- ja teollisuusministeriö ja sen jälkeen avaamalla sarjoittain arkistoluetteloa ja etsimällä oikeat ajanjaksot.

Kauppa- ja teollisuushallituksen arkistoon sisältyvät teollisuuslaitoksia ja käsityöläisiä koskevat saapuneet tilastotiedot (Ej-sarja) on digitoitu mikrofilmiltä ja käytettävissä Digitaaliarkistossa.

Paperimuotoinen arkistoluettelo on luettavissa Kansallisarkiston tutkijasalissa (os. Rauhankatu 17, Helsinki). Luettelon tunnusnumero on 516. Kansallisarkiston karttakokoelmassa olevien karttojen ja piirustusten paperinen luettelo löytyy Kansallisarkiston tutkijasalin yhteydestä. Luettelon tunnusnumero on 275:01.